Pri podpore OZE nastanú veľké zmeny. Parlament ich schválil.

Slnečná energia solárny panel OZE
Ilustračné foto. freedigitalphotos.net

Podľa ministerstva hospodárstva prioritou novely je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie.

Veľkú novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET) definitívne schválil parlament. „Ide v zásade o novú štruktúru podpory OZE. Štát už nebude automaticky vyplácať nejaký paušálny doplatok za obnoviteľný zdroj energií,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa ministerstva hospodárstva prioritou novely je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie.

Už len aukcie

Novelu zákona predstavilo ministerstvo v polovici mája tohto roku. Podľa nej bude elektrina vyrobená z nových OZE a KVET podporená už len prostredníctvom aukcií. Zachovať sa majú práva existujúcich výrobcov, ale obmedzí sa podpora pre nové zariadenia. Pre nové väčšie výkony nad 500 kilowattov sa podľa nových pravidiel zavedie aukcia, kde si štát vyberie zariadenie pre výrobu elektriny z OZE, ktoré podporí. Konečná cena bude výsledkom súťaže.

Súčasné nastavenie systému podpory elektriny vyrobenej z OZE ukladá povinnosť pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav vykupovať podporovanú elektrinu, ktorá sa používa na krytie strát v sústave. Nahradí to centralizácia prostredníctvom jednotného výkupcu. Zavedie sa aj jeden zúčtovateľ podpory.

Úľava pre podniky

Ministerstvo hospodárstva sa pre vyššiu konkurencieschopnosť priemyslu rozhodlo v novele zaviesť aj úľavu pre energeticky náročné podniky. Tá im má znížiť koncovú cenu elektriny. Týkať sa to bude len podnikov, ktorých významnú časť nákladov tvoria náklady za elektrinu a významne to ovplyvňuje ich cenu v konkurencii na trhu. Podmienkou bude aj spotreba najmenej jednej gigawatthodiny elektriny v predchádzajúcom roku. Kritériá výberu takýchto podnikov vychádzajú podľa ministra zo špecifikácie prílohy Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 až 2020. Úľavy budú podľa ministra platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré stanovuje smernica, čiže ich nenavrhuje ani neurčuje ministerstvo, a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku.

Návrhom zákona sa ustanovuje základný právny rámec poskytovania kompenzácie, teda zníženie nákladov platby TPS súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z OZE pre podniky, ktoré spĺňajú podmienky špecifikované zákonom. Kompenzácia má byť podľa ministra Žigu transparentná a nediskriminačná pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na poskytnutie kompenzácie v rámci schváleného limitu na príslušné rozpočtové obdobie. Podľa odhadov by malo ísť o približne 200 podnikov. Na kompenzácie by malo ísť zo štátneho rozpočtu ročne zhruba 80 miliónov eur.

Lokálny zdroj

Novela zákona taktiež zavádza ako nový prvok lokálny zdroj. Inštitút lokálneho zdroja s výkonom do 500 kilowattov predstavuje zariadenie na výrobu elektriny určené takmer výhradne na spotrebu v danom odbernom mieste. Inštitút lokálneho zdroja podľa ministra získa pozornosť najmä u záujemcov o fotovoltiku.

Opozičná snaha

Opozičný poslanec za stranu SaS Karol Galek navrhol viacero pozmeňujúcich návrhov. Poslanec v rozprave upozornil na to, že ministerstvo hospodárstva si privlastnilo príliš silné kompetencie v rámci aukcií. Podal preto pozmeňujúci návrh, aby sa obmedzila absolútna autonómia rezortu hospodárstva pri vyhlasovaní výberových konaní. Kritizoval tiež to, že novelou zákona sa má v oblasti teplárenstva podporiť „zopár konkrétnych výrobcov, ktorí na trhu fungujú“. Liberálny poslanec žiadal zrušiť dotácie na výrobu elektriny z domáceho uhlia a zabezpečiť viaczdrojové financovanie na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Tímlider strany pre energetiku taktiež navrhoval zaviesť maximálna výška platby za prístup do prenosovej sústavy a platby za prístup do distribučnej sústavy. Táto platba sa mala podľa Galeka obmedziť na sumu 50 centov za jednu megawatthodinu elektriny dodanej do prenosovej alebo distribučnej sústavy výrobcom elektriny.

Koaliční poslanci neschválili ani jeden z piatich pozmeňujúcich návrhov opozičného poslanca za stranu SaS Karola Galeka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky