Prichádza konkurencia pre ropu a zemný plyn

Hydrogen
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Vodík si získava stabilné miesto vo svete obnoviteľných zdrojov energie. Rozvoj na regionálnej úrovni, vrátane vzniku vodíkových údolí a ostrovov je predpokladom pre vznik väčších ekosystémov na výrobu a spotrebu tohto paliva na lokálnej úrovni.

Európska únia si stanovila cieľ vybudovať 100 vodíkových údolí. V súčasnosti je ich v rôznych štádiách rozvoja 23, pričom do roku 2025 by sa ich počet mal zdvojnásobiť. Pozrite si mapu vodíkových údolí. Cieľom stratégie EÚ je poskytnúť regiónom hospodársky impulz a zároveň bojovať proti spaľovaniu fosílnych palív, ktoré je hlavnou príčinou zmeny klímy.

Jedným z takýchto regiónov je aj severoholandská provincia Groningen. Región severného Holandska bol totiž kedysi regiónom s najvyšším podielom využívania zemného plynu. Práve v provincii Groningen sa nachádza jedno z najväčších ložísk zemného plynu na svete.

Združenie New Energy Coalition

Ťažba zemného plynu na tomto území živila Holandsko celé desaťročia. „Ťažba zemného plynu končí, čo by znamenalo aj zánik veľkého počtu pracovných miest. Vodík sa javí ako dokonalá náhrada,“ hovorí Jochem Durenkamp, projektový manažér pre vodík zo združenia New Energy Coalition.

V regióne však nie sú ohrozené kvôli ťažbe zemného plynu len pracovné miesta.  Vrty spôsobujú aj opakované menšie zemetrasenia, pričom len v roku 2021 ich bolo zaznamenaných 72. To má za následok rozsiahle škody. Od roku 1991 bolo vyplatených až 1,2 miliardy eur ako náhrada škôd spôsobených zemetrasením.

Preto sa severné Holandsko chce stať takzvaným „vodíkovým údolím“. Koordinátorom projektu HEAVENN je združenie New Energy Coalition. Región využíva podporu zo strany Európskej únie na rozvoj infraštruktúry potrebnej na zavedenie ekologického vodíka ako lokálne vyrábanej energie.

Vodíkové údolie je stredne veľká oblasť

Severné Holandsko je v ideálnej pozícii na to, aby využilo vodíkovú príležitosť. Nachádza sa v blízkosti rýchlo sa rozvíjajúcich veterných elektrární v Severnom mori a má tak priamu nadväznosť na obnoviteľné zdroje energie na výrobu ekologického vodíka.

Predchádzajúca ťažba zemného plynu v regióne navyše vytvorila súbor znalostí a zručností, ktoré sa ľahko prenášajú na výrobu, distribúciu, skladovanie a spotrebu vodíka v miestnom hospodárstve.

Vodíkové údolie je stredne veľká oblasť, kde sa čistý vodík vyrába na miestnej úrovni a spotrebúva v domácnostiach, vozidlách a priemysle. Myšlienkou vodíkových údolí je vytvoriť sebestačný vodíkový ekosystém od začiatku až do konca. Začína to identifikáciou lokalít, kde sa dá proces elektrolýzy uskutočniť na rozdelenie vody na vodík a kyslík pomocou elektrickej energie.

Bezemisný zdroj energie

Ak sa táto elektrická energia získava z obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad vietor v prípade projektu HEAVENN, vodík sa považuje za ekologický zdroj energie. Tento bezemisný zdroj energie, ktorý sa najčastejšie skladuje rovnako ako plyn, sa bežne používa na zásobovanie, v doprave, vykurovaní a priemysle.

V rámci projektu HEAVENN sa napríklad investuje do projektov mobility na báze vodíka s množstvom plniacich miest pre všetky druhy vozidiel na vodíkový pohon od osobných automobilov až po nákladné vozidlá a autobusy. Vodík sa bude používať aj na napájanie dátového centra a na vykurovanie obytných štvrtí.

Budovanie energetických ekosystémov nie je jednoduché. „Projekt združuje tridsiatich partnerov,“ vysvetľuje Durenkamp. „Koordinácia ich činnosti je veľkou výzvou, ale budovanie tohto ekosystému je pre vodík zásadné.“ Okrem partnerov je dôležitým účastníkom aj miestna komunita. „Je veľmi dôležité, aby sa uskutočnili konzultácie s obyvateľmi,“ povedal Durenkamp.

Ostrovy čistej energie

Ďalším regiónom, ktorý naskočil na potenciál vodíka, je španielsky ostrov Malorka, ktorý sa označuje za „vodíkový ostrov“.

„Nápad realizovať tento projekt vznikol, keď spoločnosť CEMEX, ktorá je výrobcom cementu, oznámila, že zatvorí svoj závod na Malorke,“ povedala María Jaén Caparrós, koordinátorka pre inovácie súvisiace s vodíkom v spoločnosti Enagás, ktorá je prevádzkovateľom prenosovej sústavy národnej plynárenskej siete v Španielsku. „Pomocou vodíka chceme obnoviť priemyselnú výrobu na ostrove a znížiť emisie oxidu uhličitého v oblasti Baleárskych ostrovov.“

Projekt známy ako GREEN HYSLAND má vytvoriť na tomto stredomorskom ostrove ekosystém výrobcov a používateľov vodíka. Tým sa zníži dovoz drahej energie a odstránia sa škodlivé emisie.

Základom je zariadenie na elektrolýzu, ktoré vyrába vodík z energie dodávanej dvoma novovybudovanými solárnymi elektrárňami. Tento vodík sa potom používa v rôznych prevádzkach v danej lokalite. Napríklad spoločnosť zodpovedná za verejnú dopravu v meste Palma de Mallorca zavádza autobusy na vodíkový pohon. Ďalším prípadom použitia je napájanie dôležitého trajektového prístavu na ostrove a dokonca aj dodávanie energie pre hotel.

Diverzifikácia obnoviteľných zdrojov

„Mať podporu zo strany verejnosti je kľúčové,“ prízvukuje Jaén Caparrós. „Vodík je pre Baleárske ostrovy novinkou. Tento projekt podporí obnovu priemyslu založenú na obnoviteľných zdrojoch energie, ale zároveň poskytne aj vedomosti, výskum a inovácie. Je to míľnik, ktorý musia Baleárske ostrovy využiť na podporu diverzifikácie výrobného modelu s novými, stabilnými a kvalitnými pracovnými príležitosťami.“

Druhým cieľom projektu GREEN HYSLAND je znížiť emisie z používania zemného plynu. Jaén Caparrós tvrdí, že časť vodíka sa bude dodávať do siete na dodávku plynu. Ide o kompatibilné zdroje energie. „Vybudujeme potrubie na transport vodíka do miesta jeho vstrekovania, ktoré využijeme na čiastočnú elimináciu emisií uhlíka pochádzajúcich zo sústavy zemného plynu. S realizáciou tejto etapy sa plánuje začať do konca roka 2022.“

Takýmto spôsobom sa vodík môže začleniť do existujúcej infraštruktúry zemného plynu, ktorý sa používa na vykurovanie domácností, hotelov a priemyslu alebo na výrobu elektrickej energie. Výsledná zmes zemného plynu a ekologického vodíka má menšiu uhlíkovú stopu ako samotný zemný plyn, čo je krok smerom k úplnej eliminácii emisií uhlíka.

Modely vodíkových systémov

Do projektu GREEN HYSLAND sa dokonca zapojili aj subjekty z krajín mimo Európy. „V súčasnosti máme tridsať partnerov z jedenástich krajín vrátane Maroka a Čile,“ uviedla Jaén Caparrós. Aj oni chcú rozvíjať ekologické vodíkové ekosystémy a ak sa dokážeme spojiť s regiónmi v Európe aj mimo nej, vodíkové údolia sú pridanou hodnotou,“ povedala.

Po ukončení tejto etapy budovania infraštruktúry a experimentovania bude potrebné nadobudnuté skúsenosti rozšíriť. Oba projekty, HEAVENN aj GREEN HYSLAND, sa chcú podeliť o nadobudnuté poznatky. „Chceme byť vzorom pre ostatné regióny na celom svete,“ uzatvára Durenkamp.

Výskum v tomto článku bol financovaný EÚ. Tento článok bol pôvodne publikovaný v magazíne EÚ pre výskum a inovácie Horizon.  

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska únia