Projekt za 96 miliónov na úsporu energií na košických školách nebol úsporný, tvrdí NKÚ

teplo, kotol, radiátor
Foto: ilustračné, Getty images

Najvyššiemu kontrolnému úradu SR (NKÚ) sa nepozdáva 96 miliónový projekt garantovanej energetickej služby na úsporu tepla na školách Košického kraja. Ide o najväčší verejný projekt garantovanej energetickej služby na Slovensku a podľa NKÚ príklad zlej praxe. Ako informoval úrad, pri preverení obdobia rokov 2013 až 2018 kontrolóri identifikovali pri spomínanej zmluve, uzavretej na osemnásť rokov, nedostatočné úspory škôl a školských zariadení, či súhlas kraja s korekčným mechanizmom bez zmluvy.

Negarantuje úsporu energií

„Projekt negarantuje školám žiadne úspory a nemotivuje ich k šetreniu. Školy ani kraj nevedeli overiť výšku dosiahnutých úspor, ani koľko dodávateľ do ich tepelného hospodárstva reálne investoval. Kraj nemal komplexný projekt energetických úspor a tak ani nezvažoval napríklad zateplenie či výmenu okien ako súčasť opatrení,“ zdôraznil NKÚ.

Košický samosprávny kraj vstúpil do projektu garantovanej energetickej služby (GES) v roku 2012 podpisom zmluvy so spoločnosťou Veolia (vtedy Dalkia) s trvaním do roku 2030. Ako uviedol NKÚ, spoločnosť Veolia mala do modernizácie tepelného hospodárstva v školách zainvestovať vyše 3 milióny eur s DPH. Následne každá zo škôl podpisovala s týmto dodávateľom samostatnú zmluvu, ktorú však nemala možnosť meniť, napriek tomu, že službu platia školy zo svojich rozpočtov.

„Jeden zo zásadných nedostatkov, ktoré kontrola odhalila, bol súhlas kraja s použitím koeficientu využitia priestorov, ktorý umožnil skresľovanie výpočtu úspor pôvodne garantovaných dodávateľom, a to bez zazmluvnenia,“ podotkol NKÚ.

Finančné úspory mali pokrývať splátky

Za možné pozitívum projektu možno podľa úradu považovať prechod odbornej starostlivosti a energetický manažment na dodávateľa, čo odbremeňuje riaditeľov škôl. „Avšak cieľom projektu GES je zefektívniť energetické hospodárstvo poskytovaním energetických služieb tak, že dodávateľ služby garantuje úsporu prostredníctvom modernizácie technológií a budov. Finančné úspory by mali pokrývať splátky investícií,“ upozornil NKÚ.

Projekt v KSK je však podľa úradu opačný. „Uplatňoval princíp solidarity. Náklady na splátky sa nestanovili podľa toho, koľko Veolia do konkrétnej školy zainvestovala, ale na základe paušálu, ktorý administratívne stanovil zriaďovateľ škôl ako sumárny údaj za všetky školy. Solidárne stanovenie fixných nákladov v odmenách za energetické služby pre zákazníkov je v rozpore s princípmi rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy, čoho dôsledkom je krížové dotovanie medzi školami. Takáto solidarita nijako nemotivuje školy, aby šetrili na energiách,“ dodal NKÚ. Zmluva podľa úradu neobsahovala spôsob výpočtu úspory energií, ani im negarantovala úsporu energií, či financií.

Košický kraj bez energetickej politiky

NKÚ kritizuje aj zle nastavenú energetickú politiku kraja. „Energetickú politiku kraja z roku 2007 vedenie samosprávy ani raz neaktualizovalo, nereagovalo ani na dve uznesenia vlády z roku 2014, ktoré odporúčali predsedom samosprávnych krajov vypracovať akčné plány trvalo-udržateľnej energetiky a zohľadniť priority a opatrenia energetickej politiky Slovenska,“ dodal úrad.

Krajská samospráva sa podľa NKÚ nedostatočne pripravila na celý projekt. „Nevytvorila kontrolný systém na plnenie podmienok zmluvy, ani dostatočné podmienky na poskytnutie odbornej pomoci pre školy a školské zariadenia. Fakt, že sa úsporné opatrenia sústredili len na výmenu zastaraných technológií, považujeme za typický príklad “vyberania hrozienok z koláča“, pri ktorom sa opatrenia energetickej efektívnosti sústredia na rýchlo návratné investície,“ uzavrel NKÚ.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie KSK Košický samosprávny kraj (VÚC)NKÚ Najvyšší kontrolný úrad