Protimonopolný úrad schválil koncentráciu Veolia Energia Slovensko a piatich firiem

Teláreň Veolia
Tepláreň spoločnosti Veolia v bratislavskej Petržalke. vEnergetike.sk

Veolia Energia Slovensko získala priami výlučnú kontrolu nad firmami SI Teplo, SI HECU a GasTrading so sídlom v Leviciach, ako aj Slovintegra Energy a Biatec Energy so sídlom v Bratislave.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s, Bratislava nad piatimi firmami. Ide o spoločnosti SI Teplo, s. r. o., SI HECU, s. r. o. a GasTrading, s. r. o., so sídlom v Leviciach, ako aj o firmy Slovintegra Energy, a. s., a Biatec Energy, s. r. o., so sídlom v Bratislave. Informoval o tom v pondelok PMÚ s tým, že rozhodnutie o koncentrácii nadobudlo právoplatnosť 1. februára.

„Predmetná koncentrácia nebude mať negatívny dopad na súťaž ani z pohľadu celoslovenského pôsobenia skupiny Veolia,“ uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská. V oblasti výroby a dodávok tepla podľa úradu pôsobí na trhu okrem štátnych teplární aj viacero ďalších spoločností prevádzkujúcich teplárne vo viacerých lokalitách v rámci SR (napríklad skupiny STEFE, ENGIE, ČEZ). „V tomto prípade úrad zobral do úvahy aj skutočnosť, že cenotvorba a štandardy výroby, distribúcie a dodávok tepla podliehajú regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“ priblížila Oľšavská.

Koncentrácia nenaruší súťaž

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. „Úrad neposudzoval už pred koncentráciou existujúce štrukturálne vzťahy medzi nadobúdanými spoločnosťami, ale len vzťahy, ktoré v dôsledku danej koncentrácie medzi nimi vznikajú. Pritom zistil, že ide o zanedbateľné horizontálne, resp. aj vertikálne prepojenia,“ dodala Oľšavská.

Skupina Veolia je na Slovensku činná v rámci energetických služieb, a to primárne prostredníctvom spoločnosti Veolia a jej dcérskych spoločností. Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia je prevádzka tepelno-technických zariadení, ich údržba, oprava a komplexná modernizácia, výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. Skupina Veolia poskytuje tiež technickú správu budov a zabezpečuje projekt energetickej efektívnosti v sektore verejnej správy na Slovensku.

Služby pre priemyselných klientov zabezpečujú spoločnosti SLOVEO, a.s., a Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., (VUZH). Medzi ďalšie aktivity tejto spoločnosti patrí dodávka a distribúcia elektrickej energie v lokálnej distribučnej sieti a ďalšie. V oblasti výroby a veľkoobchodného predaja elektrickej energie na Slovensku pôsobia Veolia, VUZH, Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., a PPC Energy, a.s.

Skupina ja aktívna aj v oblasti environmentálnych služieb

V sektore vodohospodárskych služieb pôsobí skupina Veolia prostredníctvom spoločností Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., a ČOVSPOL, a.s. Na Slovensku skupina Veolia poskytuje tiež environmentálne a logistické služby, inžinierske, poradenské a školiteľské služby, služby špeciálnych meraní, služby technického a stavebného dozoru, odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových a elektrických zariadení, služby kontroly meradiel a iné súvisiace služby.

Spoločnosť Slovintegra Energy vyrába a predáva elektrickú energiu, teplo a poskytuje podporné služby sekundárnej a terciárnej regulácie. Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti GasTrading je distribúcia a dodávka zemného plynu prostredníctvom vlastnej lokálnej distribučnej siete. Spoločnosť SIH vyrába a dodáva technologickú vodu upravenú chladením na báze studenej vody konverziou z tepla, pričom nosičom tepla je horúca voda. Spoločnosť SI Teplo vyrába a predáva teplo, nakupuje a predáva pitnú vodu pre komunálnu sféru v meste Levice. Spoločnosť Biatec Energy vyrába elektrickú energiu, ktorú následne dodáva do rozvodnej siete.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PMÚ Protimonopolný úrad SR