Riešite stavebné povolenie? Využite novú online službu ZSD

Business people approval stamp on business contract. Approval of a contract to buy or sell a home. Offers mortgage loans and home insurance concept.
Foto: Getty Images

Nová služba prináša komfortnejšie a v prípade využitia možnosti Expresná žiadosť aj rýchlejšie vybavenie ďalšieho typu zákazníckej požiadavky – podanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné/zlúčené konanie. Doteraz bolo o takéto vyjadrenie možné požiadať výlučne poštou. Od 1. júna 2021 tak môžu zákazníci urobiť aj elektronicky – prostredníctvom nového elektronického formulára priamo na webe ZSD.

Elektronickú žiadosť môže podať buď sám koncový zákazník, ktorý je uvedený v Zmluve o pripojení, alebo aj sprostredkovateľ (osoba poverená vybavením žiadosti – napr. projektant, developer, spoločnosť zaoberajúca sa vybavovaním vyjadrení k projektovej dokumentácii za koncového zákazníka). Stanovisko k projektovej dokumentácii vypracuje ZSD do 20 kalendárnych dní, v prípade expresnej, spoplatnenej služby už do 5 pracovných dní.

Podmienky pre elektronické podanie žiadosti sú:

  • samostatne stojaci objekt, napr. rodinný dom, administratívny objekt,
  • hlavný istič s maximálnou rezervovanou kapacitou do 3×32 A,
  • podpísaná Zmluva o pripojení a zaplatený pripojovací poplatok,
  • projektová dokumentácia stavby, ktorá je vypracovaná podľa technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a je povinnou prílohou žiadosti.

Pre zvýšenie komfortu odporúčame registráciu na Distribučnom portáli, čo napríklad žiadateľovi umožní sprístupnenie detailných informácií o žiadosti bez potreby SMS overenia podávateľa žiadosti.

Okrem nového elektronického formulára je aj naďalej možné podať žiadosť vyplnením PDF formulára a jeho odoslaním klasicky poštou. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu projektovej dokumentácie stavby vo farbe. V takomto prípade ZSD vypracuje stanovisko k projektovej dokumentácii do 30 kalendárnych dní.

Elektronický formulár a bližšie informácie o Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nájdu zákazníci zo segmentu Domácnosti na tejto stránke a zákazníci zo segmentu Podnikatelia na tejto stránke.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ZSD Západoslovenská distribučná