ROZHOVOR: Neplánované toky elektriny sú denná realita

SEPS
predseda predstavenstva Miroslav Obert venergetike.sk

S generálnym riaditeľom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy Miroslavom Obertom sme sa rozprávali o neplánovaných tokoch elektriny, o bezpečnosti našej elektrizačnej siete či o možnom black-oute.

Ako hodnotíte prvý polrok z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti siete?

Prioritným poslaním SEPS je zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku prenosovej sústavy Slovenska, ale aj vyrovnanú bilanciu v národnej elektrizačnej sústave. Zatiaľ čo prenosová sústava je systém zložený z prvkov, ktoré máme v správe, elektrizačná sústava predstavuje celoslovenský energetický systém, ktorý má viacero správcov. Napriek náročnosti oboch úloh sme v prvom polroku nezaznamenali žiadne veľké problémy a elektrizačná sústava bola prevádzkovaná bezpečne a spoľahlivo.

Musela spoločnosť SEPS riešiť nejaké neočakávané situácie? Ak áno, o čo išlo a ako ste to vyriešili?

Sme pripravení na ich riešenie a vykonávame aj preventívne opatrenia, aby sme predchádzali nezvládnuteľným situáciám. Medzi tie zvládnuteľné patria rôzne výpadky zariadení. Je potrebné si uvedomiť, že pracujeme s elektrinou najvyššieho napätia a technológie, ktoré sú schopné prenášať, spínať, monitorovať a ovládať takéto toky elektriny, sú vysoko sofistikované, mohutné, zložité a vyžadujú podporu informačných a komunikačných technológií najvyššej kvality. Snažíme sa ich budovať redundantne, aby pri zlyhaní niektorého prvku dokázali ostatné prvky zastúpiť vypadnuté funkcionality v plnom rozsahu a nedošlo k prerušeniu prenosu elektriny.

Zaznamenala SEPS aj v tomto roku neplánované toky?

Elektrina tečie podľa fyzikálnych zákonov, takže z miest prebytku na miesta nedostatku. Ak to zmluvné vzťahy nerešpektujú, tak dochádza k rozdielu medzi obchodnými a skutočnými tokmi. Je to denná realita, pretože v zložitom prepojenom európskom systéme je nemožné nastaviť kontrakty podľa technických parametrov. Určitý rozdiel vždy nastane a navyše sa v čase mení.

Ako ste sa s nimi vysporiadali?

Ako som uviedol, neplánované toky sú bežná realita. Do istej miery je možné ich tolerovať, ale nezvládnutá podpora obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prerástla do celoeurópskeho problému. Vypuklé to je najmä v Nemecku, kde nešťastné rozhodnutia politikov o odstavení jadrových zdrojov zásobujúcich priemysel a absencia dostatočne dimenzovaných prepojení medzi mohutnou výrobou z veterných zdrojov lokalizovaných na severe a koncentráciou spotreby priemyslu na juhu spôsobuje, že okolité krajiny sú zaťažované elektrinou tečúcou zo severu na juh. Situáciu zhoršuje aj skutočnosť, že celý juh Európy je deficitný, takže toky elektriny smerujú zo severu na juh aj v európskom meradle. V rámci jednej malej sústavy, akou je slovenská, môžeme len robiť opatrenia na to, aby sme posilnili náš systém, a to robíme.

Sú v tejto otázke nejaké nové riešenia, ktoré by mali zabrániť týmto tokom?

Neplánovaným tokom elektriny je možné postaviť do cesty bariéry, ktoré ich obmedzia. Takéto riešenia prijali bezprostrední susedia Nemecka, najmä ČR a Poľsko. Na profiloch s Nemeckom vybudovali takzvané transformátory s priečnym vinutím, čo je technológia schopná odkloniť tok elektriny. Sú to drahé zariadenia, cena takého transformátora je približne dvojnásobná oproti bežným transformátorom s podobnými parametrami. Tieto zariadenia pomohli aj našej sústave.

Aktivity vyvíjame aj na poli energetickej diplomacie, no je to zložité. Napriek tomu považujeme za potrebné upozorňovať partnerov na to, že opatrenia je potrebné vykonávať tam, kde problém vzniká. Jeho príčinou je nedostatočný vnútorný systém Nemecka aj Rakúska. Rakúsko svojou nedostatočnou vnútornou sieťou bráni tokom zo severu na juh Európy, zatiaľ čo nemecký systém obmedzuje vnútorné toky.

Slovensko zažilo jedno z najteplejších liet. Mali ste v tomto období nejaké problémy, či boli vaši pracovníci na všetko pripravení a zvládli to bez problémov?

Prenosová sústava je už v štádiu prípravy projektov dimenzovaná pre prevádzku v určitom rozsahu teplôt. Takže sme dobre pripravení na tak horúce leto, ako bolo tohoročné.

Čo všetko robíte pre to, aby Slovensko nezažilo Black-out, teda rozsiahly výpadok dodávok elektriny?

Posledné desaťročia sú poznamenané neustálym nárastom tokov elektriny v celoeurópskom meradle. S tým narastá aj riziko veľkých porúch typu black-out. Energetický systém je dimenzovaný na určitý rozsah tokov a k tejto hranici sa neustále približujeme. Preto je potrebné vykonávať opatrenia, aby sme zabránili výpadkom zásobovania elektrinou na veľkom území. Tých opatrení je veľké množstvo. Napriek všetkým opatreniam sa nedá riziko black-outu nikdy úplne vylúčiť. A preto sa pripravujeme aj pre túto situáciu, aby sme minimalizovali dobu, kedy by boli zákazníci bez dodávky elektriny, a aby sme minimalizovali škody, ktoré v takejto situácii zákonite vznikajú. Preto pravidelne robievame skúšky „Štart z tmy“, keď simulujeme stav bez elektriny na odpojenej časti elektrizačnej sústavy a skúšame schopnosť energetických technológií obnoviť prevádzku. Niekoľko takýchto skúšok prebehlo na východe Slovenska a teraz pripravujeme skúšky na strednom a západnom Slovensku. Keďže black-out sa teda v súčasnej situácii prepojenej európskej elektrizačnej sústavy, ako som spomenul, nedá úplne vylúčiť, robíme všetko preto, aby sme boli na takúto situáciu dobre pripravení.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava