S energetickou chudobou sa Slovensko stále nedokázalo vysporiadať

Chudoba, penazenka
Foto: ilustračné, Getty Images

Energetická chudoba na Slovensku s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vyriešená ani v tomto volebnom období. Aj keď sa energetická chudoba už rieši niekoľko rokov, minimálne dve ostatné vlády sľubovali tým najzraniteľnejším, že systém nastavia tak, aby nezostali bez dodávok tepla či elektriny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prišiel v apríli tohto roka s novou koncepciou na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. Ani po polroku od ukončenia pripomienkového konania sa mu však nepodarilo vyhodnotiť vznesené pripomienky.

„Stále prebiehajú odborné rokovania so zainteresovanými ministerstvami, loptička je na ich strane,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz. Regulačný úrad dostal v rámci medzirezortného pripomienkového konania 147 pripomienok, z toho 87 bolo zásadných.

Čaká sa na ochotu ministerstiev

Ako bude nakoniec vyzerať konečná podoba riešenia energetickej chudoby na Slovensku sa v súčasnosti neodváži prejudikovať ani ÚRSO. „Prijatie konkrétnych riešení závisí výlučne od postoja, ochoty, iniciatívy a vzájomnej spolupráce jednotlivých ministerstiev. Tie jediné majú možnosť prijať potrebné legislatívne úpravy pre praktickú pomoc ľuďom postihnutých energetickou chudobou! Platí totiž, že ÚRSO nemá zo zákona potrebné kompetencie ani legislatívnu iniciatívu,“ zdôraznil Igaz s tým, že nikde na svete nerieši túto problematiku prioritne národný regulátor.

Či sa podarí niečo v oblasti energetickej chudoby vyriešiť ešte súčasnej vláde je už štyri mesiace pred parlamentnými voľbami veľmi otázne. Regulátor zdôrazňuje, že to vôbec nezávisí od neho. „Uvedomujeme si závažnosť tejto problematiky a dlhodobo robíme maximum preto, aby sa našli skutočné riešenia pre ľudí. Pre komplexné riešenie energetickej chudoby je však nevyhnutné prijatie celospoločenských systémových opatrení, ktoré musia prijať príslušné ministerstvá ako ústredné orgány štátnej správy s legislatívnou iniciatívou,“ uzavrel Igaz.

Kreditné meracie systémy

ÚRSO by chcel vyriešiť energetickú chudobu na Slovensku napríklad aj zavedením príspevku na energie. Ten by bol súčasťou príspevku na bývanie. Určený by však bol výlučne na úhradu nákladov na energie. Pre riešenie vyplácania príspevku na energie na Slovensku navrhoval regulátor použiť systém kreditných meracích systémov. Náklady na zavádzanie kreditných meradiel by mala znášať distribučná spoločnosť, príspevok na energie by mal byť hradený zo štátneho rozpočtu.

Domácnosti, ktoré by dostali od príslušného sociálneho odboru úradu práce štatút energeticky chudobnej domácnosti, by mali podľa počtu členov rodiny dostať od štátu príspevok na energie od zhruba 10 eur do 28,5 eura. Podľa počtu rodín poberajúcich príspevok na bývanie v roku 2017 by tak príspevok na energie zaťažil štátny rozpočet sumou 7,8 milióna eur.

Čo je energetická chudoba?

Energetická chudoba je stav, keď priemerné mesačné výdavky domácnosti na spotrebu elektriny, plynu, tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody tvoria významný podiel na priemerných mesačných príjmoch domácnosti. Slovenská republika nemá schválenú presnú a konkrétnejšiu definíciu energetickej chudoby. ÚRSO navrhol, aby sa pod pojmom energetickej chudoby rozumel stav, keď jednotlivci alebo domácnosti nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vykurovania a ďalších energií potrebných na fungovanie domácnosti. To v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje 10 % priemerných výdavkov domácnosti na energie z celkových čistých peňažných príjmov domácnosti a zároveň táto domácnosť spĺňa podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

Vo svete energetická chudoba znamená ťažkosť alebo neschopnosť udržať v príbytku vhodné teplotné podmienky, ako aj ťažkosť alebo neschopnosť mať k dispozícii za primeranú cenu iné základné energetické služby. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa za príjemnú teplotu v obývacej izbe považuje 21 °C a v ostatných miestnostiach 18 °C. Najzraniteľnejšie sociálne skupiny sú práve skupiny s nízkymi príjmami. Sem patria osoby staršie ako 65 rokov, osamelí rodičia, nezamestnaní alebo osoby poberajúce sociálne dávky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Radoslav Igaz
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví