Slovensko v zimnom opare smogu. Ako vyhrať boj so smogom v našich mestách?

Teplo radiátor
Ilustračné foto. nazeleno.cz

Slovenskými médiami v januári prebehli varovné správy Slovenského hydrometeorologického ústavu o nepriaznivej smogovej situácii vo viacerých mestách.

Tuhá zima tohto roku potešila lyžiarov a milovníkov všetkých zimných športov. Od decembra sú na Slovensku nezvyklo nízke teploty, ktoré sme nezažili už niekoľko rokov. Okrem radosti tohtoročná zima prináša so snehom a mrazom aj nemálo starostí, ktoré sa týkajú nás všetkých. Slovenskými médiami v januári prebehli varovné správy Slovenského hydrometeorologického ústavu o nepriaznivej smogovej situácii vo viacerých mestách. To už nepotešilo nikoho na Slovensku.

Čo je to smog a čo spôsobuje jeho vznik na Slovensku?

Znečistenie ovzdušia smogom zasiahlo Slovensko nepripravené. Maximálne hodnoty namerali odborníci opakovane, niekoľkokrát v mestách a oblastiach na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Pričom bola verejnosť upozornená aj na zdravotné riziká a zásadné ohrozenie zdravia človeka. Smog je nebezpečný, zneli rady od lekárov. Ako smog vzniká? Znečistením atmosféry, pri ktorom sú vo vonkajšom vzduchu prítomné častice a chemické zlúčeniny škodlivé pre ľudský organizmus. Všeobecne uznávanými zložkami znečistení sú oxidy síry, dusíka, prachové častice deliace sa podľa priemeru (PM 10, PM 2,5,  PM 0,1), prízemný ozón. Škodliviny sú produktom viacerých činností človeka. Výfukových plynov z automobilov, rozličných priemyselných procesov, ale vznikajú najmä pri nekvalitnom horení biomasy a fosílnych materiálov pri kúrení, najviac v zimnom období. Pri hmle, alebo oblačnosti sa potom koncentrujú škodliviny presahujúce niekoľkonásobne kritické hodnoty. Znečistený vzduch môže vyvolať alebo zhoršiť širokú škálu ochorení. Znečistenie sa dostáva pri vdychovaní do dýchacích ciest a  pľúc, čo spôsobuje akútne a/alebo chronické zápaly – napr. astmy, chronickú obštrukciu choroby pľúc s príznakmi kašľa, dýchavice a bolesti na hrudníku. V regiónoch s vyšším znečistením ovzdušia  bola preukázaná vyššia chorobnosť a úmrtnosť na ochorenia respiračného a kardiovaskulárneho ústrojenstva.

Ako (ne)riešime smog na Slovensku? Vo vyspelých krajinách Európy riešenie našli.

Brániť sa proti smogu individuálne, je veľmi ťažké. Lekári nám poradia vyčkať na zlepšenie poveternostných podmienok a menej sa zdržiavať v znečistenom prostredí, ak už, tak s rúškou na ústach. Dočasne môže pomôcť aj obmedzenie automobilovej dopravy a nekvalitného spaľovania uhlia, či dreva. Najmä individuálnymi malými prevádzkovateľmi spaľovacích zariadení, čo je však v zimnom období, keď viac ako inokedy požadujeme teplé domovy, zložité. Množstvo smogu závisí od toho koľko paliva spaľujeme pri bežných životných činnostiach a aké množstvo znečisťujúcich látok dopadá do osídlených obydlí spaľovaním konkrétneho paliva. A tu sa dostávame k možným riešeniam. Človek, ako jednotlivec, nemá veľké možnosti, ako sa brániť smogu. Riešenia pre obmedzenie smogu, musia byť celospoločenské so širokým dosahom na celý región a komunitu. Obmedzenie dopravy, pri jej každoročnom náraste a ekonomickom význame, je možné, avšak limitujúce dôležitosťou dopravy pre rozvoj hospodárstva. Druhý zo zásadných faktorov ovplyvňujúcich  znečistenie ovzdušia a vytváranie smogu je výroba tepla. Tu je riešenie najefektívnejšie. Množstvu smogu v ovzduší v zimnom období nahráva práve to, že teraz, pri extrémne  nízkych teplotách, keď klesá tlak, všetci kúria. O to viac domácnosti s malým individuálnym systémom výroby tepla. Čím vzniká nepriaznivý smogový stav ovzdušia. Podobnú situáciu riešili pred pár desaťročiami v severských krajinách Európy, kde spotrebujú najviac tepla vzhľadom ku klimatickým podmienkam. Ako efektívne vykurovať s minimalizáciou dopadov na životné prostredie. Najefektívnejšie riešenie na tieto problémy sa ukázalo práve centrálne vykurovanie. Centrálne systémy vykurovania dokážu byť nielen výhodné a efektívne, ale najmä predchádzajú nekontrolovanému šíreniu škodlivín do ovzdušia a vzniku smogu. Pri centrálnom vykurovaní je úroveň technológií a kvalita dohľadu nad tým, čo kotolne púšťajú do ovzdušia vyššia, ako v prípade malých individuálnych zdrojoch znečistenia. Aj meteorológovia upozorňujú,  že dediny a predmestia s individuálnym vykurovaním sú príčinou znečistenia ovzdušia aj v mestách.

Centrálne vykurovanie z jedného zdroja s jedným komínom, situovaným často mimo obytných zón, je ekologicky priaznivejšie ako stovky malých komínov, roztrúsených v meste. Je to aj z dôvodu, že rozptyl znečisťujúcich látok, ktoré sú vyprodukované pri spaľovaní paliva v samostatne stojacom objekte centrálnej kotolne s komínom s  výškou 25 metrov a viac, je oveľa väčší a  znamená nižší výskyt smogu v miestach, kde sa obyvateľstvo zdržuje v bežnom živote i pracovnom procese v porovnaní s rozptylom znečisťujúcich látok z komínov vyúsťujúcich priamo z domov, v ktorých sú umiestnené a ktoré prevyšujú domy len o niekoľko málo metrov.

Príkladom môže byť to, ako vyriešila vážny problém so smogom Kodaň. Hlavné mesto Dánska v minulosti bojovalo s hustým, čiernym smogom, ktorý bol spôsobený vykurovaním pomocou uhlia, ropy a existenciou individuálnych tepelných zariadení. Postupom času začala Kodaň meniť spôsob vykurovania a stavila na centrálne kúrenie. Dnes patria kodanské centrálne systémy vykurovania k najstarším a najrozsiahlejší na svete. Smog je preč a mesto je takmer celé vykurované z centrálnych zdrojov. Dnes je pokrýva centrálny systém vykurovania 98 až 99% spotreby tepla v Kodani.

Produkcia tepla v centrálnych zdrojoch v susednej Českej republike je výrazne vyššia (242 % priemeru EÚ) ako na Slovensku (159 % priemeru EÚ).

Znamená to, že potenciál pre centrálne kúrenie a tým aj čistejšie ovzdušie na Slovensku je.

Práve najväčší európski producenti tepla kladú v súčasnosti dôraz najmä na efektivitu výroby tepla a šetrenie životného prostredia, ktoré ponúkajú centrálne systémy vykurovania. Krajiny rozvíjajú tieto systémy, rozširujú sústavy centrálneho vykurovania a zvyšujú podiel dodávky tepla z centrálnych systémov na úkor individuálneho vykurovania. Takto sa dá aj na Slovensku bojovať so smogom.

Na záver názorná ukážkou vplyvu centrálneho vykurovania na čistotu ovzdušia v Kodani, video:

Zdroj: youtube.com

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SZVT Slovenský zväz výrobcov tepla