Slovenskú energetiku čaká množstvo noviniek, parlament posunul návrhy veľkých noviel zákonov

Vedenie elektrina elektrická energia
Foto: Ilustračné, pixabay.com

Do slovenskej energetiky prichádzajú veľké zmeny. Parlament v stredu posunul do druhého čítania návrhy veľkých noviel zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach. Slovensko tak od októbra tohto roka, kedy by mali novely nadobudnúť účinnosť, čaká nový dizajn trhu s energiami.

Do slovenskej energetiky sa vďaka veľkej novele zákona o energetike implementuje takzvaný zimný energetický balíček. Ide o smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Predmetné smernice sú súčasťou legislatívneho balíčka Európskej únieČistá energia pre všetkých Európanov“.

Čiastočná deregulácia cien

Veľká novela zákona o energetike okrem iného prináša čiastočnú dereguláciu maloobchodných cien elektriny a plynu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už sľúbil, aj vzhľadom na aktuálny vývoj cien elektriny a plynu na trhoch a vojne na Ukrajine, že zraniteľné domácnosti nezostanú bez regulovaných cien energií ani po pripravovanej deregulácii. ÚRSO už pripravuje produkt pre domácnosti, ktoré chcú byť naďalej regulátorom chránené.

Noví účastníci trhu

Novela zákona o energetike taktiež na slovenský energetický trh prináša nových účastníkov trhu s elektrinou a plynom, právnu úpravu akumulácie, úpravu doterajších podmienok pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov či nový spôsob obstarávania podporných služieb.

Medzi nových účastníkov trhu budú patriť aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor.

Dátové toky

Nová právna úprava obstarávania podporných služieb k dosiahnutiu a udržaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase čaká prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Upravia sa tiež dátové toky spojené s novými procesmi.

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach prináša rozšírenie právomoci pre ÚRSO, rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie a rozšírenie právnej úpravy pre riešenie sporov medzi novými účastníkmi trhu s elektrinou.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentEU Európska úniaRada EurópyÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví