Slovenskú energetiku čakajú veľké zmeny, zahŕňajú aj dereguláciu cien energií pre malé podniky a domácnosti

Elektrina a plyn
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovenskú energetiku čakajú veľké zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR už predložilo do pripomienkového konania veľkú novelu zákona o energetike. Do slovenskej energetiky sa tak implementuje takzvaný zimný energetický balíček.

Ide o smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Predmetné smernice sú súčasťou legislatívneho balíčka Európskej únie „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

Dočasný regulovaný produkt

Novela zákona o energetike okrem iného prináša aj dereguláciu cien energií pre malé podniky, ale aj pre domácnosti. Ako vyplýva z predloženej novely zákona o energetike, existujúca cenová regulácia dodávok elektriny pre segment malých podnikov aj odberateľov v domácnosti by sa mala zrušiť k rovnakému dátumu 1. januára 2023.

Vybraní dodávatelia by však do konca roka 2025 mali povinnosť uzavrieť zmluvu za regulované ceny s domácnosťou, ktorá o to prejaví záujem.

„Taký dočasný regulovaný produkt je teda koncipovaný len ako záchranná možnosť pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie sú schopní uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s pre nich výhodnejšou trhovou cenou,“ uvádza Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe.

Zrušenie regulácie pre malé podniky

Pri cenovej regulácii plynu, na ktorú sa nevzťahujú požiadavky vyplývajúce z európskej smernice, navrhuje ministerstvo hospodárstva zrušenie cenovej regulácie pre segment malých podnikov od 1. januára 2023 a dočasné ponechanie súčasného modelu cenovej regulácie dodávok plynu odberateľom v domácnosti do 31. decembra 2025.

Cenová regulácia pri energiách je podľa európskych inštitúcií všeobecne považovaná za jednu z najväčších prekážok zvýšenia konkurencieschopnosti na maloobchodných trhoch.

„Smernica EÚ v zásade všeobecne stanovuje, že členský štát nesmie zasahovať do určovania ceny za dodávky elektriny, za stanovených podmienok však môže uplatňovať regulované ceny pre energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti,“ dodalo ministerstvo hospodárstva.

Noví účastníci trhu

Novela zákona o energetike taktiež na slovenský energetický trh prináša nových účastníkov trhu s elektrinou a plynom, právnu úpravu akumulácie, úpravu doterajších podmienok pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov či nový spôsob obstarávania podporných služieb.

„Medzi nových účastníkov trhu budú patriť aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor,“ konštatovalo ministerstvo, ktoré očakáva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentEU Európska úniaMH Ministerstvo hospodárstva SRRada Európskej únie