Slovnaft vykázal za minulý rok nárast tržieb aj zisku

Slovnaft rafinéria
Nová logistická prevádzka závodu na výrobu nízkohustotného polyetylénu. Slovnaft

Čistý zisk Slovnaftu bol vlani na úrovni 168,6 milióna eur, čo je o zhruba tri milióny eur viac ako rok predtým.

Bratislavská rafinéria Slovnaft navýšila v minulom roku tržby aj zisk. Skupina Slovnaft dosiahla vlani čisté tržby vo výške 3,42 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o takmer 15 %. Čistý zisk Slovnaftu bol vlani na úrovni 168,6 milióna eur, čo je o zhruba tri milióny eur viac ako rok predtým.

„Pozitívna globálna makroekonomická situácia charakterizovaná 3-percentným rastom svetovej ekonomiky, zvyšovaním zamestnanosti, nízkou infláciou a nárastom miezd, sa v minulom roku odrazila aj na ropnom trhu. Dopyt po rope vzrástol, pričom vyšší záujem o ňu bol nielen v rozvíjajúcich sa krajinách, ale aj v najvyspelejších štátoch. Globálne trendy kopírovala aj skupina Slovnaft. Napriek výzvam v externom prostredí sa jej opäť podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky. Kľúčové aktivity v minulom roku sa uskutočnili najmä v rámci rafinérskej výroby, logistiky a predaji, pričom spoločnosť naďalej pokračovala v striktnej nákladovej disciplíne,“ ohodnotil dosiahnuté výsledky vo výročnej správe predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi.

Objem spracovanej ropy klesol o zhruba 3 %

V minulom roku spoločnosť Slovnaft spracovala 5,6 milióna tony ropy. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 3,2 %. „Nižšie spracovanie bolo spôsobené plánovanou generálnou opravou výrobnej jednotky atmosférická destilácia,“ zdôvodnila pokles spoločnosť vo svoje výročnej správe. V dôsledku nižšieho spracovania ropy výroba motorových palív medziročne klesla o 11 tisíc ton na 4,4 milióna tony. Výroba automobilových benzínov dosiahla 1,39 milióna tony, čo bolo o 41 tisíc ton menej ako v predchádzajúcom roku. Medziročný pokles tak predstavoval 2,9 %. Slovnaft vlani vyrobil 3,05 milióna tony motorovej nafty, čo bolo o 30 tisíc ton viac ako v roku 2016.

Rafinéria pokračovala aj vo výrobe etylénu a propylénu. V minulom roku jednotka na výrobu etylénu spracovala 449 tisíc ton primárneho benzínu a 117 tisíc ton ľahkých uhľovodíkov. Výroba monomérov predstavovala 176 tisíc ton etylénu a 84 tisíc ton propylénu. Spotreba primárneho benzínu a ľahkých uhľovodíkov a následne výroba etylénu a propylénu zaznamenali vlani medziročný nárast o 19 %. Výroba polypropylénu dosiahla 260 tisíc ton, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 11 %. Výroba polyetylénu bola na úrovni 156 tisíc ton pri medziročnom náraste o 24 %.

Predaj palív rástol

V minulom roku sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom celkový maloobchodný predaj motorových palív zvýšil o 7 %. „Tento rast bol dosiahnutý aj výrazne lepším predajom prémiových palív EVO Plus, vďaka čomu sa ich podiel na celkovom predaji zvýšil o 2 percentuálne body. Výrazne pozitívny vývoj sme zaznamenali aj pri predaji motorovej nafty, ktorej objem predaný v maloobchodnej sieti vzrástol o takmer 9 %,“ konštatovala bratislavská rafinéria.

Skupina Slovnaft navýšila vlani investície. Kým v roku 2016 preinvestovala necelých sto miliónov eur, v minulom roku to bolo 118 miliónov eur. „Vynaložené investície smerovali do projektov zameraných najmä na posilnenie prevádzkovej spoľahlivosti vo výrobe, do údržby, zníženia spotreby energií, a podpory našich predajných kanálov. Tiež sa začali rozpracovávať ďalšie rozvojové idey v rámci výroby, distribúcie a predaja,“ dodal Világi.

Skupina dohliada na prevádzku zhruba 600 staníc

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. V rámci regiónu dohliada skupina Slovnaft na prevádzku zhruba šesťsto vlastných a partnerských čerpacích staníc na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku. Na samotnom Slovensku prevádzkuje sieť 253 čerpacích staníc. Skupina Slovnaft, v ktorej vlani pracovalo 3 400 zamestnancov, je členom medzinárodnej skupiny MOL so sídlom v Maďarsku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovnaft