SMART NRG FORUM

Smartnrgforum_ok_1500x600px fin 1.jpg

1. online energetická konferencia

Portál venergetike.sk v spolupráci s Inštitútom pre energetickú bezpečnosť prinášajú prvú online konferenciu z cyklu Smart NRG Forum.

Cieľom Smart NRG Forum je vytvoriť pravidelné podujatie pre odbornú ale aj laickú verejnosť, ktorú zaujíma budúcnosť energetiky na Slovensku ale aj vo svete.

Nielen, ale aj v dôsledku obmedzení ktoré priniesla koronavírusová kríza, sa Smart NRG Forum bude profilovať ako výhradne online konferencia. Tento formát Vám, našim hosťom, prináša možnosť získať nové informácie o aktuálnych témach a viaceré výhody, napr.:

 • nižšiu časovú náročnosť (odpadá potreba fyzickej účasti na konferencii)
 • možnosť aspoň čiastočne riešiť aj pracovné povinnosti
 • bezpečnosť pre ľudí patriacich do rizikovej skupiny z pohľadu COVID-19
 • všetky benefity fyzickej konferencie v rámci networkingu

Veríme, že sa stanete pravidelnými účastníkmi Smart NRG Forum.

Sme vďační, že naše pozvanie prijali a potvrdili:

RNDr. Karol Galek, MSc.
štátny tajomník, Ministerstvo
hospodárstva SR
Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva, SPP-Distribúcia
Ing. Radoslav Haluška
predseda predstavenstva, VSD
Mgr. Juraj Krajcár
predseda predstavenstva, ZSE-Energia
Mgr. Miroslav Kulla, MBA
riaditeľ divízie obchod, VSE a.s.
Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A
advokát a partner, Poláček & Partners
Termín online konferencie:
Streda 24. jún 9:00 – 11:40
Účastnícky poplatok:

bezplatne

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

PROGRAM

09:00 Privítanie a úvodné slovo organizátorov
Spíker Martin Dargaj, šéfredaktor portálu vEnergetike.sk
9:05 – 10:20 Panel I: Priority energetickej politiky novej vlády
Moderátor Peter Marčan, Inštitút pre energetickú bezpečnosť
Spíkri RNDr. Karol Galek, MSc., štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. František Čupr, MBA, predseda predstavenstva, SPP-Distribúcia
Mgr. Juraj Krajcár, predseda predstavenstva, ZSE-Energia
Ing. Radoslav Haluška, predseda predstavenstva, VSD
10:20 – 10:40 Prestávka
10:40 – 11:40 Panel II: Energetika v čase koronavírusovej krízy. Ako prežije retail, ale aj výroba, pri dnešných cenách?
Moderátor Peter Marčan, Inštitút pre energetickú bezpečnosť
Spíkri Mgr. Juraj Krajcár, predseda predstavenstva, ZSE-Energia
Mgr. Miroslav Kulla, MBA, riaditeľ divízie obchod, VSE a.s.
Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A, advokát a partner, Poláček & Partners

TÉMY PANELOV

Panel I: Priority energetickej politiky novej vlády

REGULÁCIA

 • Kľúčové zmeny v oblasti regulácie v tomto volebnom období.
 • Rýchle priority vlády/čo čakať ešte tento rok.
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ELEKTROENERGETIKA

 • Zabezpečenie podmienok pre investície do prenosových a distribučných sietí.
 • Počíta vláda aj so zdrojmi EÚ ako zdrojom financovania na oprávnené infraštruktúrne priority?
 • Nárast ceny vs. kde ušetriť v cene ak bude tlačiť vláda na investície do infraštruktúry umožňujúcej nové trendy – SMART city, decentralizovaná výroba OZE a pod.

PLYNÁRENSTVO

 • Pozícia SR v rámci európskych prepravných koridorov.

STRATÉGIA V OZE

 • Ako bude nová vláda riešiť doplatok v koncovej cene? Kompenzácia z rozpočtu, alebo aj naďalej cez koncovú cenu?
 • Aké sú priority pri nových zdrojoch? Potrebujeme ešte veľké OZE (dotované cez TPS)/alebo skôr decentralizované malé zdroje (prebytky dodávané bezplatne do siete – nižší dopad na koncovú cenu).
 • Aký bude kľúč pre transparentné dlhodobejšie nastavenie podmienok a jasnej stratégie aj z pohľadu investorov do OZE?

TEPLÁRENSTVO

 • Čo čaká teplárenstvo okrem zrušenia zákazu odpájania od CZT?
 • Zohľadňuje stratégia v oblasti „liberalizácie“ odpájania od CZT aj environmentálny aspekt (zaťaženie veľkých zdrojov monitorovaním a poplatkami vs. individuálne zdroje oslobodené/účinnosť väčších zdrojov – VUKVET vs. nižšia účinnosť výroby malých individuálnych zdrojov).

Panel II: Energetika v čase koronavírusovej krízy. Ako prežije retail, ale aj výroba, pri dnešných cenách?

 • Čo robia s veľkoobchodným/maloobchodným trhom nízke ceny energií?
 • Aké stratégie používať na burzách v čase nepredikovateľného vývoja cien?
 • Ako obstojí plyn v novom svete, kde ceny ropy útočili na 10 USD/barel?
 • Ako sa vysporiadať s platobnou neschopnosťou zákazníkov dotknutých koronavírusovou krízou?
 • Ako vie v tejto situácii pomôcť regulácie/legislatíva/štát pre zachovanie fungovania štandardného trhu/obchodníkov? (nielen v reakcii na uplynulé mesiace, ale aj systémovo v prípade 2. vlny)
 • Zmenila/zmení koronavírus biznis s energiami a ako?

REGISTRÁCIA

Technické detaily

Účastníci sú pripojení prostredníctvom platformy https://hopin.com/

 • Súčasťou platformy je aj networkingový systém umožňujúci účastníkom počas konferencie absolvovať paralelné online video hovory s inými účastníkmi (networking, business development)
 • Ak sa chcete registrovať ako odborná verejnosť, pri registrácii do hopin.to prosíme použite svoj pracovný e-mail.
 • Registrácia aj účasť na konferencii je bezplatná

Postup registrácie

Kliknite na link na registráciu do platformy zabezpečujúcu konferenciu: https://hopin.com/sign_up

Registrujte svoj účet. Ak by ste chceli mať možnosť zapojiť sa počas konferencie do networkingu, registrujte sa svojím pracovným e-mailom.

Reg1.jpg

Po registrácii pokračujte na stránku konferencie a zvoľte si svoj lístok: https://hopin.com/events/smart-nrg-forum

Reg2.jpg

PARTNERI

ZSEVSESpp_logo_zakladne vyhotovenie.jpgNielsen_niels_adm_color_rgb.jpg
Záštitu nad podujatím prevzalo
Ministerstvo hospodarstva SR

KONTAKT