ŠPECIÁL: Energetickí šmejdi si nedali prestávku ani počas koronakrízy

Podomový predaj podvodník
Ilustračné foto. pixabay.com

Podomoví predajcovia energií, takzvaní energetickí šmejdi, sa snažia presviedčať slovenské domácnosti zmeniť svojho dodávateľa energií aj počas koronakrízy. „Zaznamenali sme na našich telefonických linkách aj zákazníckych centrách sťažnosti, že podomoví predajcovia iných dodávateľov už zákazníkov navštevujú bez ohlásenia, bez vopred potvrdeného súhlasu. Pre zákazníka môže byť skutočne nežiadúce, aby ho dnes navštívil podomový predajca. Zvlášť, ak to vopred neoznámi, čo zvyčajne títo predajcovia nerobia,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk špecialistka komunikácie Východoslovenskej energetiky (VSE) Katarína Šulíková.

Nevpúšťajte ich do bytu

Spoločnosť VSE, ako aj innogy Slovensko, podľa nej nevyužíva služby podomových predajcov. „Vo všeobecnosti platí, že našich zákazníkov môžu navštíviť naši energetickí poradcovia, innogy experti. V týchto časoch koronakrízy medzi naše prvé opatrenia patrilo pozastavenie návštev v domácnostiach zákazníkov. Okamžite sme hľadali iné formy komunikácie a zákazníkom sme sa snažili poradiť telefonicky či prostredníctvom online nástrojov,“ podotkla Šulíková. Z pohľadu opatrení zameraných na ochranu zdravia východoslovenskí energetici zákazníkom radia, aby do svojho domu či bytu podomového predajcu nevpúšťali. „Žiaľ, súčasné vládne opatrenia nemyslia na tieto prípady,“ zdôraznila Šulíková.

Najväčší dodávateľ energií, Slovenský plynárenský priemysel (SPP), v uplynulých mesiacoch podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu nevyužíval žiadnu formu podomového predaja. Aj štátni plynári však evidujú niekoľko sťažností na energetických šmejdov. „Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sme na sociálnych sieťach sami upozornili na tento fakt a požiadali sme verejnosť, aby nám pomohli s prípadnou identifikáciou osôb, ktoré by ponúkali služby podomového predaja, odvolávajúc sa pritom na SPP, aby bolo možné vyvodiť dôsledky takéhoto neprijateľného konania. Vďaka tejto aktivite sme aj my zaznamenali viacero podnetov,“ povedal pre portál vEnergetike.sk Šebesta.

Väčšina energetikov na niekoľko týždňov osobné kontakty so zákazníkmi úplne pozastavili. „V súčasnosti naši externí pracovníci už realizujú stretnutia, ale výhradne po predchádzajúcom telefonickom odsúhlasení si návštevy s klientom a pri dodržaní striktných hygienických opatrení,“ upozornila hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky (SSE) Michaela Krivá.

Nekalé praktiky šmejdov

Energetici sa stále stretávajú s nekalými praktikami energetických šmejdov. „V minulosti sme sa stretli s prípadmi, že boli pri predaji používané napríklad argumenty, že naša spoločnosť na trhu končí a bude lepšie, ak zákazník prejde ku konkurenčnej spoločnosti. Okrem takýchto prípadov sa však častejšie stretávame s podvodným správaním, ktoré vo všeobecnosti spočíva v tom, že osoba, ktorá sa vydáva za zamestnanca spoločnosti, chce od nášho zákazníka úhradu vymyslenej platby,“ upozornila hovorkyňa ZSE Energia Michaela Dobošová.

„Zákazníci nemajú dostatok času na rozhodnutie a preštudovanie zmluvy. Zároveň majú pocit tzv. nátlakového predaja. Dostávajú neúplné a zavádzajúce informácie o cene. Niektorí zákazníci tvrdia, že dostali informáciu, že budú platiť nižšiu mesačnú platbu ako vo VSE. V skutočnosti to tak nie je. Ide len o prepočet na 12 zálohových platieb z pôvodných 11 (vo VSE platia zákazníci 11 zálohových platieb),“ dodala Šulíková.

V uplynulých mesiacoch sa SPP stretáva s medializáciou prípadov, v rámci ktorých sa umelo vytvárajú podozrenia z nekalých praktík zo strany vzájomne konkurenčných spoločností pôsobiacich v oblasti podomového predaja. „Zvyčajne tieto výstupy stoja na osobách, ktoré neposkytnú, resp. nechcú aby bolo zverejnené ich meno, trvajú na zmene hlasu a odmietajú byť bližšie identifikovaní napriek záujmu o spravodlivé riešenie nimi definovaného údajného problému,“ povedal Šebesta.

Stredoslovenskí energetici sa s nekalými praktikami konkurenčných spoločnosti stretávajú priebežne. „Zákazníci nás kontaktujú na našich telefónnych linkách, kde sa stážujú, že konkurencia ich chcela oklamať aby zmenili dodávateľa energii bez toho, aby o tom vedeli. Podomoví predajcovia uvádzajú našich klientov do omylu, keď neinformujú jasne, ktorého dodávateľa zastupujú a že sa jedná o zmenu dodávateľa. Od zákazníkov, ktorí nás v týchto situáciách kontaktujú vieme, že sú im podávané klamlivé informácie o dôvodoch, prečo sú nútení k podpisu novej zmluvy. Najčastejšie ide o klamlivé informácie, že súčasný dodávateľ končí a klient musí podpísať novú zmluvu,“ spresnila Krivá.

Treba byť opatrný

Domácnosti majú viacero možností, ako si overiť podomového predajcu. Hovorkyňa ZSE Energia Michaela Dobošová odberateľov upozorňuje, že predajca musí zreteľne preukázať, z akej spoločnosti je. „Odberateľ si môže preveriť jeho totožnosť na našej zákazníckej linke. V prípade, že nemá o jeho návštevu záujem, predajca toto rozhodnutie rešpektuje a predajnú aktivitu nerealizuje,“ dodala.

„Odberatelia by si predovšetkým mali na našej zákazníckej linke preveriť pravdivosť informácií, ktoré dostali od alternatívneho predajcu. Tiež by sa nemali uspokojiť s prísľubom všeobecnej percentuálnej zľavy, ale nechať si ju na mieste písomne vypočítať podľa účelu, na ktorý elektrinu využívajú. Samozrejmosťou je vyžiadať si od predajcu zmluvu, cenník, všeobecné obchodné podmienky a nechať si dostatok času na ich preštudovanie,“ doplnila Krivá.

Energetici zhodne na záver dodávajú, že zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní od dátumu jej podpisu. „Zákazníci by sa mali o prípadnej zmene dodávateľa plynu rozhodnúť informovaní, teda mali by poznať všetky výhody, práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,“ uzavrel Šebesta.

VSE všetkým odberateľom odporúča:

1. Overujte si všetky poskytované informácie. Overte si, kto vás navštívil, ako aj výhodnosť ponuky. Zistite, akú zľavu vám ponúka podomový predajca v eurách a aké nové výhodné produkty vám vie ponúknuť váš súčasný dodávateľ. Porovnajte si i ďalšie ponúkané služby a sami posúďte výhodnosť celkovej ponuky. A to všetko ešte pred podpisom zmluvy. Zákazníkom odporúčame, aby nás v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovali na bezplatnej Linke bezpečného predaja 0800 123 532 a overili si poskytované informácie. Na linku Bezpečného predaja môžu zákazníci volať aj v prípade, keď už zmluvu s novým dodávateľom podpísali a chcú to zmeniť. V teréne nemáme zamestnancov –podomových predajcov. Naši kolegovia sú tzv. energetickí poradcovia alebo innogy experti. A tí si stretnutia dohadujú vopred telefonicky. Zákazníci tak majú dostatok času overiť si, kto ich navštívi, aké produkty spoločnosť ponúka a podobne. Ohlasovanie návštev považujeme dokonca za jedno z kľúčových riešení pri otázke nekalých praktík podomového predaja.

2. Nepodpisujte zmluvy v časovej tiesni. Nechajte si čas na prečítanie zmluvy. Podomový predajca sa k vám môže neskôr vrátiť. Ak už aj zmluvu podpíšete, myslite na to, že od zmluvy môžete bez akýchkoľvek sankcií v 14 dňovej lehote odstúpiť, a to aj v prípade, keď vás o tom podomový predajca neinformuje.

3. Pomáhajte svojim rodičom a starým rodičom. Najzraniteľnejšou skupinou sú starší zákazníci, dôchodcovia, ktorí často v nevedomosti podpisujú pod zámienkou lepšej ceny nové zmluvy s podomovým predajcom bez detailného porozumenia podmienok. Preto je potrebná súčinnosť aj deti a rodín, aby starších členov domácnosti upozornili na riziká spojené s podomovým predajom energií. Proti nekalým praktikám v odvetví sa snažíme bojovať predovšetkým edukáciou našich zákazníkov. Na našej web stránke zverejňujeme užitočné informácie, ktoré zákazníkom môžu pomôcť. Niekedy priamo komunikujeme so zákazníkmi, ktorí patria do skupiny tzv. zraniteľných odberateľov a to tak, že im zasielame listové zásielky s informáciami, ako sa chrániť pred nekalými praktikami. Tie zvyčajne zasielame spolu s faktúrou.

Rady SPP pre zákazníkov:

–           Overte si totožnosť osoby, ktorá sa s vami skontaktuje. Neponáhľajte sa. Požiadajte o čas na zváženie ponuky a využite ho na overenie informácií a zodpovedanie vašich prípadných otázok.

–           Ponuku žiadajte predložiť písomne, najlepšie na hlavičkovom papieri spoločnosti. Dobre si prečítajte obchodné podmienky a nezabudnite ani na malé písmenká a texty pod čiarou.

–           Nenechajte sa zlákať zdanlivo výhodnou cenou. Predloženú ponuku si dôkladne prečítajte. Preverte si všetky produkty, služby, jednotlivé zložky ceny, poplatky, obchodné podmienky. Overte si, či v zmluve nie sú zohľadnené aj ďalšie poplatky za uzatvorenie alebo sankcie za predčasné ukončenie zmluvy.

–           Dajte si pozor na skryté poplatky. Pri posúdení cenovej ponuky sa pred podpisom novej zmluvy obráťte aj na svojho súčasného dodávateľa.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Katarína ŠulíkováMichaela DobošováMichaela KriváOndrej Šebesta
Firmy a inštitúcie innogySPP Slovenský plynárenský priemyselSSE Stredoslovenská energetikaVSE Východoslovenská energetikaZSE Energia