Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektromer merač múdry elektrina spotreba
Ilustračné foto siemens.sk
18. 04. 2016 11:22 Špeciál od vEnergetike.skMartin Dargaj

ŠPECIÁL: Slovenskom sa už šíria múdre elektromery

Všetky distribučky hlásia, že sa im darí plniť stanovený plán inštalovania inteligentných meracích systémov. Inteligentné elektromery má už takmer 40 tisíc odberateľov elektriny.

Uplynuli viac ako dva roky odkedy sa na Slovensku začalo s inštaláciou inteligentných meracích systémov (IMS). Bývalá vláda v roku 2013 schválila potrebnú legislatívu a od začiatku roka 2014 sa mohli energetické distribučné spoločnosti pustiť do výmeny starých elektromerov za nové inteligentné meradlá. Podľa vládou schválenej koncepcie, by sa do roku 2020 malo na Slovensku nainštalovať 600 tisíc inteligentných meradiel. Nové elektromery by malo mať 120 tisíc podnikateľov a organizácií a 480 tisíc domácností. Pozreli sme sa na to, ako sa spoločnostiam Východoslovenská distribučná, Stredoslovenská energetika – Distribúcia a Západoslovenská distribučná darí na svojich územiach napĺňať svoje plány pri montovaní múdrych elektromerov.

Termíny a kategórie

Inštalácia smart metrov je rozdelená do troch časových úsekov. Do decembra minulého roka mali distribučné spoločnosti povinnosť nainštalovať IMS koncovým odberateľom zaradeným v kategórii 1. Do nej patria odberatelia s ročnou spotrebou minimálne 37 megawatthodín. Do konca tohto roka by mali mať inteligentné meradlá odberatelia, ktorí sú zaradení do kategórie 2, čiže s ročnou spotrebou minimálne 8 megawatthodín. Taktiež v tomto roku by mali mať nové múdre elektromery aj zákazníci zaradení do kategórie 4, čo sú spotrebitelia vlastniaci nabíjaciu stanicu. Do konca roka 2020 nainštalujú distribučné spoločnosti inteligentné meracie systémy odberateľom, ktorí sú v kategórii 3. Ide o zákazníkoch, ktorí majú ročnú spotrebu minimálne 4 megawatthodín.

Plány plnia

SSE-D: Plánovanie inštalácií IMS zariadení je zároveň podmienené efektívnym využitím kapacít pracovníkov vykonávajúcich montáž. Tu je potrebné mať na zreteli aj skutočnosť, že popri montážach zariadení IMS, sme povinní vykonávať všetky činnosti pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej dodávky elektrickej energie pre našich odberateľov.

Všetky distribučky hlásia, že sa im darí plniť stanovený plán inštalovania inteligentných meracích systémov. „Harmonogram, ktorý máme vypracovaný na základe povinností vyplývajúcich z legislatívy, sa nám darí priebežne plniť,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová. Západoslovenskí energetici doteraz nainštalovali inteligentné elektromery pre viac ako 16 500 svojich zákazníkov. Východoslovenská distribučná do marca tohto roka nainštalovala vyše 13 tisíc inteligentných elektromerov pokročilej funkcionality pre zákazníkov kategórie 1 a 2. „To je približne až 75 % plnenie plánu pre tento rok v segmente týchto kategórií,“ dodala hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej Andrea Danihelová. Stredoslovenská energetika – Distribúcia (SSE-D) nainštalovala doteraz viac ako sedem tisíc kusov inteligentných meracích systémov.

Smelé plány do budúcna

Stredoslovenskí energetici v tomto roku plánujú zahájiť inštaláciu múdrych elektromerov pre zákazníkov v druhej a tretej kategórii na približne 20 tisíc odberných miest. „Do roku 2020 majú byť v regióne našej pôsobnosti inštalované inteligentné merania približne pre 110 tisíc odberných miest,“ uviedla hovorkyňa SSE-D Jana Bolibruchová. Východoslováci plánujú, že do konca roka bude mať inteligentný elektromer približne 17 tisíc ich zákazníkov. „Zároveň máme v pláne v polovici tohto roka spustiť inštalácie inteligentných elektromerov aj pre odberné miesta kategórie 3, to jest elektromerov so základnou funkcionalitou. Počet inštalácií v tomto segmente je plánovaný na úrovni 20 tisíc kusov,“ doplnila Danihelová s tým, že do roku 2020 nainštaluje Východoslovenská distribučná inteligentné elektromery rôznej úrovne funkcionality približne 100 tisíc odberným miestam. Na západnom Slovensku by malo byť do konca tohto roka nainštalovaných približne 22 tisíc inteligentných meradiel. „Do roku 2020 plánujeme vybaviť všetkých zákazníkov inteligentným meračom,“ hovorí Dobošová.

Distribučky zákazníkov oslovia

SSE-D: Pokiaľ je elektromer prístupný, účasť odberateľa pri výmene elektromera nie je nutná. Po ukončení montáže inteligentného meradla je odovzdaný, resp. na odbernom mieste zanechaný, doklad o výmene a stručný návod na obsluhu.

Ak spĺňajú odberatelia elektriny vládou stanovené podmienky pre inštaláciu IMS nemusia proaktívne nič robiť. Musia iba výmenu elektromeru umožniť. „Naša spoločnosť ho pred samotnou výmenou informuje o tom, kedy k výmene príde,“ dodala Dobošová. „Písomne informujeme koncového odberateľa elektriny o termíne inštalácie v odbernom mieste. Informácia je zasielaná formou listu 15 dní vopred s uvedením rozsahu potrebnej súčinnosti pri inštalácii,“ doplnila Bolibruchová. Prítomnosť zákazníka pri výmene elektromera podľa Východoslovenskej distribučnej nie je nutná, je však pre neho prospešná. „Oceníme, ak je zákazník pri inštalácii prítomný, môžeme mu tak podať bližšie informácie o IMS ako takom, ako aj zodpovedať detailnejšie otázky o type inteligentného elektromera, ktorý mu nainštalujeme, najmä čo sa týka odpočtu nameranej spotreby z displeja a podobne,“ hovorí Danihelová.

Výmenu elektromera musíte umožniť

Východoslovenská distribučná: Občasne sa stáva, že technický stav elektromerového rozvádzača zákazníka už nie je vyhovujúci a inteligentný elektromer nie je možné inštalovať. V takom prípade zákazníka o nedostatkoch informujeme a potrebujeme jeho súčinnosť, aby nedostatky odstránil. Následne vykonáme inštaláciu inteligentného elektromera opakovane.

Východoslovenskí energetici evidujú zákazníkov, ktorí odmietajú inštaláciu múdreho elektromera. „Väčšinou z dôvodov zlej informovanosti, respektíve z dôvodov, ktoré nie sú žiadnym spôsobom späté s témou IMS,“ uviedla Danihelová pričom podotkla, že elektromer ako taký je majetkom distribútora elektriny a zákazník má legislatívnu povinnosť umožniť distribučnej spoločnosti k nemu prístup aj za účelom jeho výmeny. Inteligentné meracie systémy slúžia aj na efektívnu prevádzku distribučnej sústavy a pri dvojtarifných sadzbách sa spínacie časy priradzujú podľa aktuálneho zaťaženia distribučnej sústavy. Stredoslovenskí energetici zaznamenali „miernu nespokojnosť“ s výmenou elektromera najmä u odberateľov s dvojtarifnými sadzbami. „Doteraz totiž boli zvyknutí na takmer pevne stanovené spínacie časy,“ podotkla Bolibruchová.

Spokojnosť u väčšiny zákazníkov

Západoslovenská distribučná: Niektorí zákazníci vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie a konzultácie.

Energetické spoločnosti majú zatiaľ od väčšiny svojich zákazníkov, ktorí už majú nainštalované múdre elektromery, pozitívne reakcie. „Zákazníci s IMS využívajú meradlá takmer rovnako ako predchádzajúce. Hlavne na kontrolu spotreby elektrickej energie. Taktiež majú možnosť využiť „Portál energetických dát“ pre operatívne informácie o režime priebehu spotrieb na odbernom mieste,“ hovorí Bolibruchová. Podľa Andrey Danihelovej z Východoslovenskej distribučnej, zákazníci zväčša oceňujú uvádzanie progresívnych nových technológií aj na domáci trh s elektrinou, avšak najviac oceňujú jednoduchý a bezplatný prístup k svojim meraným dátam. „Zatiaľ je ale predčasné vyhodnocovať, či IMS vo forme všetkých jeho očakávaných výhod aj využívajú, pretože zatiaľ nemajú k dispozícii všetky plánované časti IMS ako takého, a to najmä vo forme tzv. dynamicky sa meniacich taríf svojho dodávateľa elektriny, ktoré by zákazníkovi umožňovali a motivovali ho počas dňa riadiť svoju spotrebu elektriny. Táto doba nás ešte len čaká,“ doplnila Danihelová.

Môžete ušetriť

Západoslovenská distribučná: Inštaláciou IMS dávame zákazníkovi možnosť sledovať svoju spotrebu a v prípade potreby ju korigovať. Vo všeobecnosti zákazníci majú čoraz väčší záujem mať svoju spotrebu pod kontrolou a preto sme presvedčení, že tieto zariadenia využívať budú.

Inteligentný elektromer poskytne odberateľom elektriny jednoduchý online prístup k aktuálne nameraným hodnotám, na základe ktorého môžu prijímať konkrétne opatrenia na šetrenie elektrickej energie. Podľa Michaely Dobošovej si však treba uvedomiť, že samotný múdry elektromer neprinesie zákazníkom automatický pokles spotreby. „Zavedením smart meteringu ponúkame koncovým odberateľom nástroj, vďaka ktorému môžu cielene znižovať svoju spotrebu a následne ušetriť,“ dodala Dobošová. IMS umožní aj nastavenie konkrétnych parametrov obchodných produktov pre zákazníkov, vrátane špičkovej respektíve nočnej tarify. Dodávateľom elektriny inteligentné meracie systémy potenciálne umožnia pripraviť efektívne produkty šité na mieru zákazníkov, a tým zjednodušiť kontrolu vlastnej spotreby zákazníka. „Inteligentný merací systém významne rozširuje možnosti merania spotrebovanej, alebo vyrobenej elektriny. Okrem základných funkcií umožňuje zber informácií a dát pre riadenie distribučnej sústavy, či poskytuje informácie o spotrebiteľskom správaní zákazníka,“ konštatovala Bolibruchová.

Východoslovenská distribučná: Je možné predpokladať, že IMS ako taký bude mať väčší finančný význam pre podnikateľský segment zákazníkov ako pre bežné domácnosti.

Zatiahne to distribučka

Pri výmene starého elektromera za inteligetnejší merací systém si nemusia odberatelia pripraviť peniaze. Náklady spojené s výmenou totiž znáša samotná distribučná spoločnosť. „Náklady znáša naša spoločnosť, pre zákazníka je výmena bezplatná,“ zdôraznila Dobošová. „Inštalácie inteligentného elektromera sú pre zákazníka bezplatné. Sú zahrnuté v nákladoch distribútora elektriny,“ uzavrela Danihelová. Analýza Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) hovorí o tom, že celý program výmeny starých elektromerov za nové inteligentné, ktorý bude trvať do konca roka 2020, bude stáť zhruba 90 miliónov eur.

Východoslovenská distribučná: Inštaláciu inteligentného elektromera si distribútor organizuje vo vlastnej réžii a je premietnutá do jeho nákladov. Priebeh inštalácií celkovo hodnotíme veľmi pozitívne, vrátane spätných reakcií zákazníkov.

Odporúčané články

SERIÁL: Ako čítať vyúčtovanie spotreby tepla a teplej vody ŠPECIÁL: Zvolené politické strany mysleli aj na energetiku

Témy

Diskusia

Bezplatné novinky emailom z energetiky raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Neprehliadnite

Tigrica ušla z národného parku a unavená prespala celý deň v posteli vystrašeného Inda Video: Bezpečne a v limite, Sagan aj na zadnom kolese splnil v 13. etape Tour de France misiu Čaputová by nemala zasahovať do vnútorných problémov iných štátov, podľa Danka môže poškodiť vzťahy Glosa: Silikónové implantáty by nemali byť dôvodom na preukaz ŤZP Gál rozhodol o nevyhostení Vinogradova, podľa právnikov to môže spôsobiť medzinárodnú blamáž Prezidentka Čaputová rozumie túžbam komunity LGBTI, zároveň chápe aj obavy o stav rodín

Aktuálne témy

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X