ŠPECIÁL: Spotreba energií pre koronavírus klesá, energetici zaznamenávajú straty

Koronavírus, ochorenie
Foto: ilustračné, Getty images


Energetické spoločnosti na Slovensku už pociťujú pre šíriaci sa koronavírus pokles spotreby energií. Niektorí energetici očakávajú pokles predaja energií až o tretinu. „V súčasnosti už výrazne pociťujeme pokles spotreby a to o 15 až 20 %,“ povedala pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky (SSE) Michaela Krivá. Pokles spotreby energií pozoruje aj Východoslovenská energetika (VSE) a to ako v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, tak aj v medziročnom porovnaní. „Reálne zhodnotenie však bude možné až o niekoľko týždňov, keď sa opatrenia prejavia v spotrebe. Vývoj budeme, samozrejme, naďalej sledovať a analyzovať,“ doplnila špecialistka komunikácie VSE Katarína Šulíková.

Odstavenie výroby v automobilkách

Hlavným dôvodom poklesu spotreby elektriny je odstavenie výroby vo veľkých automobilkách a u ich subdodávateľov. „Po sprísnených opatreniach vlády ostali zatvorené už aj menšie podniky, hotely, reštaurácie, bary a podobne. Preto je pokles spotreby skutočne citeľný,“ dodala Krivá. „Je predčasné kvantifikovať dopady na spotrebu elektriny, každopádne je badateľný pokles spotreby obchodných a business centier, rovnako traja výrobcovia automobilov na našom distribučnom území prerušili výrobu,“ doplnila hovorkyňa Západoslovenskej energetiky (ZSE) Michaela Dobošová.

Vyššia spotreba energií v domácnostiach

Stredoslovenskí energetici priznávajú, že nateraz stúpla spotreby elektriny či plynu v domácnostiach. „Zatiaľ však nevieme vyhodnotiť, aký veľký je tento nárast, aj keď pri tomto segmente nejde o výrazné vykompenzovanie straty z priemyselného odvetvia,“ spresnila Krivá s tým, že presné údaje o náraste spotreby energií pri domácnostiach budú energetici vedieť až pri odpočtoch, ktoré sa vykonávajú raz ročne. Energetici zo ZSE nepredpokladajú relevantný nárast spotreby domácností z dôvodu dobrovoľnej, či nedobrovoľnej karantény alebo práce z domu cez vzdialené prístupy, a to pre charakter spotreby domácností.

Východoslovenskí energetici potvrdili nárast spotreby energií v domácnostiach. „Avšak dnes ešte nevieme vyhodnotiť príčiny. Dôvodov môže byť viacero, vrátane vplyvu počasia,“ upozornila Šulíková.

Finačné straty

Aj energetici sa musia pripraviť pre koronavírus na straty. SSE, ako aj väčšina ostatných dodávateľov, nakupuje elektrinu pre svojich zákazníkov rok dopredu, pričom minulý rok sa nakupovalo za priemernú cenu 50 eur za megawatthodinu. „Tú teraz predávame so stratou a celkovo týždenne prichádzame o pol milióna eur. Žiaľ trend je skutočne alarmujúci a pokiaľ bude prepad tržieb pokračovať, dopad na hospodárenie spoločnosti bude veľmi negatívny,“ zdôraznila Krivá.

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ako najväčší dodávateľ elektriny a plynu na Slovensku, v súvislosti s krízovou situáciou vyvolanou ochorením Covid-19 situáciu taktiež pozorne sleduje. „Keďže situácia, vrátane opatrení štátu zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, sa vyvíja veľmi dynamicky, v súčasnosti nie je možné vyjadriť sa podrobnejšie k dopadom tejto bezprecedentnej situácie nielen na sektor energetiky. Situáciu podrobne priebežne analyzujeme a vyhodnocujeme, už dnes je však zrejmé, že aktuálna situácia dramaticky negatívne zasiahne celú ekonomiku vrátane energetického sektora,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca SPP Ondrej Šebesta s tým, že ich firma zabezpečí pre svojich zákazníkov dodávku energií v štandardnom režime.

Dohoda s energetikmi možná, treba s nimi komunikovať

Problémom v súčasnosti je tiež fakt, že niektoré spoločnosti sa už rozhodli neplatiť faktúry za elektrinu. SSE a s ňou ďalší dodávatelia sú však v pozícii, že elektrinu dodávať musia. „Preto je takéto jednostranné rozhodnutie o neuhrádzaní faktúr rizikové pre celý energetický segment. Našou snahou je nájsť riešenia, ako čo najviac podporiť našich zákazníkov. Dôležité je, aby naši zákazníci s nami komunikovali, a hľadali sme spoločné riešenia čo možno najvýhodnejšie pre obe strany. Snahou SSE je hľadať spoločné riešenia momentálnej situácie, predovšetkým pri veľkým odberateľoch,“ konštatovala Krivá.

„V súčasnosti je však našou najvyššou prioritou, v úzkej súčinnosti s našimi zákazníkmi, hľadať také riešenia, ktoré budú zohľadňovať záujmy oboch strán, v snahe zmierniť dopady súčasnej krízy, pričom budeme mať na zreteli dlhodobé obchodné vzťahy s našimi klientmi. Uvedomujeme si, že niektorí zákazníci sa v dôsledku súčasnej krízy môžu ocitnúť v ťažkej situácii. Preto by sme ich radi požiadali, aby ak sa v dôsledku súčasnej krízovej situácie dostanú do nepredvídateľných problémov, nečakali a informovali nás čo najskôr. Len tak im môžeme pomôcť hľadať obojstranne prijateľné riešenie vzniknutej situácie,“ uzavrel Šebesta.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Katarína ŠulíkováMichaela DobošováMichaela KriváOndrej Šebesta
Firmy a inštitúcie SPP Slovenský plynárenský priemyselSSE Stredoslovenská energetikaVSE Východoslovenská energetikaZSE Západoslovenská energetika