Štát chce podporovať centrálne zásobovanie teplom

Teplo tepláreň
Ilustračné foto SITA

Systém centrálneho zásobovania teplom (CZT) sa dočká podpory zo strany štátu. Podľa návrhu novej Energetickej politike SR, v najbližšom období by sa mal prepracovať legislatívny rámec pre sektor centrálneho zásobovania teplom. „Chceme vytvoriť legislatívne podmienky pre rekonštrukciu existujúcich a budovanie nových systémov CZT v záujme vytvorenia možnosti využitia odpadového tepla z vlastnej výroby, výroby elektrickej energie a z priemyselných výrob pri zohľadnení súčasného trendu vývoja potreby tepla a chladu v závislosti od masívneho zatepľovania budov, výmeny okien, inštalácie solárnych kolektorov a požiadaviek na nové budovy,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v návrhu energetickej politike.

Po podpore centrálneho zásobovania teplom už dlhodobo volajú teplárenské spoločnosti. „Už niekoľko rokov upozorňujeme, že nestabilita CZT kúrenie predražuje a robí starosti nielen vláde, ale hlavne občanom. Podporu CZT očakávame v pripravovanom novom zákone o tepelnej energetike. V decembri má byt vo vláde. Taktiež sa pripravuje transpozícia smernice EU o energetickej efektívnosti do národného práva v tomto roku, ktorá jednoznačne podporuje rozvoj a udržateľnosť efektívneho CZT,“ uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

Vývoj spotreby tepla má dlhodobo klesajúci trend. „Je predpoklad, že táto tendencia bude aj naďalej pokračovať,“ dodal rezort hospodárstva. Spotreba tepla na prípravu teplej vody klesla asi o13 % a spotreba tepla na vykurovanie približne o 30 %. „Znižovanie spotreby tepla spôsobuje zvyšovanie podielu fixných nákladov, čím sa zvyšuje jednotková cena tepla,“ upozorňuje ministerstvo.

Slovensko je charakterizované rozvinutým systémom centralizovaného zásobovania teplom, ktorý pokrýva viac ako 30 % celkovej spotreby tepla. Podľa druhu používaných palív v teplárenských zdrojoch prevládajú pevné fosílne palivá, v ostatných centrálnych zdrojoch tepla naopak viac ako 86 % tvorí palivovú základňu zemný plyn. Dodávka tepla zo systémov CZT je zabezpečovaná do približne 16 100 bytových domov, s celkovým počtom 650 620 bytov, v ktorých býva viac ako 1,8 mil. obyvateľov. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí cca 320 podnikateľských subjektov, dodávateľov tepla, ktorí sú držiteľmi povolení na podnikanie v tepelnej energetike.

Energetická politika SR je strategický dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom časovom výhľade do roku 2035. S definitívnou podobou novej energetickej politiky by sa mala vláda SR oboznámiť koncom tohto roka. Dovtedy je ministerstve hospodárstva pripravené o návrhu energetickej politike diskutovať.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom