Štátna tepláreň v Žiline aj vlani so ziskom

Žilinská teplárenská
Ilustračné foto zilina-gallery.sk

Výnosy štátneho podniku za minulý rok by sa mali pohybovať na úrovni 30,5 milióna eur a náklady by mali dosiahnuť výšku necelých 30 miliónov eur.

Štátom ovládaná spoločnosť Žilinská teplárenská očakáva, že minulý rok ukončí so ziskom. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk riaditeľ úseku Ekonomika a financovanie Jaroslav Ondák, tepláreň by mala za vlaňajšok vygenerovať zisk na úrovni zhruba 600 tisíc eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o vyše 300 tisíc eur. „Prevádzka spoločnosti v hodnotenom roku bola a zatiaľ aj naďalej je spoľahlivá a dodávka tepla nebola prerušená viacdňovými odstávkami. Vzhľadom k priaznivým klimatickým podmienkam z pohľadu teplárne v závere minulého roku očakávame mierne prekročenie plánovaného hospodárskeho výsledku,“ dodal Ondák.

Zisk aj v novom roku

Manažér útvaru Plánovanie a ekonomika žilinskej teplárne Dušan Bačík predpokladá, že výnosy podniku za minulý rok sa budú pohybovať na úrovni 30,5 milióna eur a náklady dosiahnu výšku necelých 30 miliónov eur. V tomto roku by mala štátna tepláreň vygenerovať zisk vo výške 400 tisíc eur a výnosy v objeme 30,2 milióna eur.

Najvýznamnejšie investície

Manažér úseku Rozvoj, investície a ekológia Marcel Hrobárik medzi najvýznamnejšie investičné akcie spoločnosti zaradil skúšobnú prevádzku v roku 2015 ukončenej denitrifikácie troch kotlov tak, aby po kolaudácii denitrifikácia mohla naplno pracovať. „Plánujeme aj v ďalšom období pokračovať v ekologizačných opatreniach, preto sme sa v minulom roku uchádzali o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na rekonštrukciu elektrostatických odlučovačov troch kotlov. Príspevok nám bol pridelený vo výške 55 % z oprávnených nákladov. V súčasnosti prebieha fáza výberu zhotoviteľa formou verejného obstarávateľa,“ dodal Hrobárik. Začiatok prác na odlučovačoch je plánovaný na jar 2017. „V nadchádzajúcom období sa má riešiť aj modernizácia rozvodov a výmenníkových staníc areálu fakultnej nemocnice s poliklinikou, nášho významného zákazníka“, doplnil.

Neľahké úlohy

Podľa Ondáka spoločnosť v novom ale aj v ďalších rokoch čakajú neľahké úlohy, ktoré bude musieť zvládnuť, aby si zachovala konkurencieschopnosť na trhu. „Vzhľadom na zložitú ekonomickú situáciu v energetikom sektore bude potrebné, okrem spotreby vlastných a cudzích zdrojov, byť úspešný pri čerpaní nenávratných finančných príspevkov z operačných programov európskych fondov pre financovanie kľúčových projektov,“ uviedol Ondák. Podnik sa podľa neho bude musieť zamerať na rozsiahlu akciu „Zber popolčeka v areáli Žilinskej teplárenskej“ a s tým súvisiace investičné akcie na vyriešenie ukončenia naplavovania popolčeka na odkalisko v Rosine. „Cieľom je spracovať popolček takzvanou mokrou alebo suchou cestou v teplárni a spolu so škvarou a energosádrovcom zabezpečiť ich ďalšie využitie v priemyselnej výrobe, vrátane využitia týchto odpadov ako významnej zložky na rekultiváciu samotného odkaliska,“ konštatoval Ondák. Podľa neho významnou investičnou akciou bude aj modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok.

Celková spokojnosť

„Záverom môžeme konštatovať, že aj napriek finančne náročným investíciám, ktoré sme v predchádzajúcom období dokázali zvládnuť, sa nám pre rok 2017 podarilo udržať cenu tepla, ktorá už štvrtý rok zostáva na rovnakej úrovni a je jednou z najnižších cien v rámci Slovenska,“ uzavrel Ondák.

Žilinská teplárenská akciová spoločnosť bola založená Fondom národného majetku SR v decembri 2001. História podniku však siaha až do roku 1955, kedy sa začalo uvažovať o výstavbe tepelného zdroja v Žiline. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie. Jediným akcionárom spoločnosti je štát. Firma zamestnávala vlani 187 pracovníkov. V novom roku by sa mal počet zamestnancov mierne navýšiť. Podľa referentky útvaru Ľudské zdroje Zuzany Štefkovej, dôvodom navyšovania pracovníkov je potreba skvalitnenia výkonu niektorých pracovných činnosti a zvýšenia efektivity práce.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom