Tepláreň v Žiline počíta so ziskom

Budova spoločnosti Žilinská teplárenská
Budova spoločnosti Žilinská teplárenská SITA

Spoločnosť predpokladá, že v tomto roku dosiahne výnosy 31,6 milióna eur a zisk 700 tisíc eur.

Štátom ovládaná spoločnosť Žilinská teplárenská by mala aj tento rok skončiť so ziskovým hospodárením. Tepláreň by mala podľa predpokladov dosiahnuť zisk na úrovni 700 tisíc eur. V medziročnom porovnaní by tak zaznamenala nárast zisku o zhruba 200 tisíc eur. „Máme naplánovaný hospodársky výsledok na tento rok na úrovni približne 500 tisíc eur. Prevádzka spoločnosti v hodnotenom roku však bola a zatiaľ aj naďalej je spoľahlivá a dodávka tepla nebola prerušená viacdňovými odstávkami. Vzhľadom k priaznivým klimatickým podmienkam z pohľadu teplárne v závere roku 2017 očakávame mierne prekročenie plánovaného hospodárskeho výsledku,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk riaditeľ úseku Ekonomika a financovanie Jaroslav Ondák. Spoločnosť predpokladá, že v tomto roku dosiahne výnosy 31,6 milióna eur.

Budúcoročné plány

Manažér útvaru Plánovanie a ekonomika Dušan Bačík prezradil aj predpokladané hospodárske výsledky na budúci rok. Žilinská tepláreň by mala dosiahnuť výnosy v objeme 30,3 milióna eur, pri nákladoch vo výške 30,2 milióna eur. Zisk teplárne by tak mal v budúcom roku klesnúť na 100 tisíc eur.

Tepláreň v Žiline nerealizovala v tomto roku žiadne významné investície, iba generálnu opravu horúcovodu v celkovej výške 572 tisíc eur, ktorá bola vynútená zlým stavom potrubia. „Akcia zabezpečí zníženie tepelných strát na trase a zvýši bezpečnosť dodávky tepla,“ uviedol manažér úseku Rozvoj, investície a ekológia Marcel Hrobárik.

V roku 2018 plánuje tepláreň začať akciu Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Trvať by mala aj v roku 2019. „Celková výška nákladov bude do 10 miliónov eur. Akcia bude spolufinancovaná z operačného programu Kvalita životného prostredia v celkovej výške 5,6 milióna eur. Realizáciou akcie sa zmodernizuje rozvodná sieť a znížia sa straty tepla,“ doplnil Hrobárik.

Neľahké úlohy

Štátny podnik podľa Ondáka stojí pred neľahkými úlohami, ktoré bude musieť zvládnuť, aby si zachovala svoju konkurencieschopnosť na trhu. „Aj napriek tomu, že sme upravili cenu tepla na rok 2018, prvýkrát od roku 2014, je stále jednou z najnižších cien v rámci Slovenska. Vzhľadom na zložitú ekonomickú situáciu v energetickom sektore bude potrebné, okrem spotreby vlastných a cudzích zdrojov, byť naďalej úspešný pri čerpaní nenávratných finančných príspevkov z operačných programov európskych fondov pre financovanie svojich kľúčových projektov,“ uviedol Ondák.

Svoju aktivitu v rámci investičných akcií musí podľa neho spoločnosť zamerať na rozsiahle akcie Stavebné úpravy rozvodov tepla – zmena média z parného na horúcovodné a Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v Žilinskej teplárenskej, na ktoré už boli spoločnosti pridelené nenávratné finančné prostriedky. „Plánujeme taktiež pokračovať vo výbere najvhodnejšej technológie pre výstavbu nového zdroja, vzhľadom k naznačeným výzvam posudzujeme v rámci projektu Nový zdroj aj možnosti spaľovania alternatívnych palív. Využitím alternatívnych palív by došlo k diverzifikácii palivovej základne spoločnosti,“ podotkol Ondák.

Žilinská teplárenská akciová spoločnosť bola založená Fondom národného majetku SR v decembri 2001. História podniku však siaha až do roku 1955, kedy sa začalo uvažovať o výstavbe tepelného zdroja v Žiline. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie. Jediným akcionárom spoločnosti je štát. Firma zamestnáva 190 pracovníkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom