Tretí mochovský blok je bližšie ku komerčnej prevádzke, komisia odporučila zamietnuť odvolanie rakúskej Global 2000

Atómová elektráreň Mochovce
Atómová elektráreň Mochovce. Foto: archívne, SITA/Martin Havran.

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce je bližšie k definitívnemu spusteniu svojej prevádzky.

Rozkladová respektíve odvolacia komisia zložená z externých špecialistov totiž odporučila predsedníčke Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) Marte Žiakovej, ako druhostupňovému správnemu orgánu, odvolanie rakúskej organizácie Global 2000 zamietnuť a potvrdiť prvostupňové rozhodnutie úradu.

„Aktuálne sa druhostupňový orgán venuje štúdiu dokumentácie a ďalších podkladov a dôkazov a pripravuje návrh druhostupňového rozhodnutia,“ povedala pre agentúru SITA vedúca kancelárie úradu ÚJD Miriam Vachová.

Termín zavezenia paliva do reaktora

S najväčšou pravdepodobnosťou začne tretí mochovský blok s výrobou elektriny v prvom štvrťroku budúceho roka. Definitívny termín komerčnej prevádzky jadrového bloku však ÚJD nevie nateraz presne konkretizovať.

Namietané oblasti uvedené v rozkladoch Global 2000

  • vŕtanie pre seizmické kotvenie 3. a 4. bloku,
  • pád lietadla a účinky na zmenu podnebia,
  • kvalita materiálov potrubných komponentov a metodika dodatočného preverenia ich kvality a vlastností,
  • zákonné ustanovenia týkajúce sa dokumentácie vŕtacích prác v hermetickej zóne,
  • všeobecné úvahy k stanoviskám ÚJD SR v rozhodnutí,
  • spotreba chladiacej vody odberu z Hrona,
  • nedosahovanie súčasných štandardov pre nové elektrárne (WENRA bezpečnostné ciele pre nové reaktory) alebo reaktory III. generácie a preto sa žiada od ÚJD SR správne informovanie verejnosti
  • pochybnosti o kvalifikovanom posúdení stabilného hasiaceho zariadenia využívajúceho hasenie vodnou hmlou Prezídiom Hasičského a záchranného zboru SR a žiadosť o vykonanie funkčných post-inštalačných testov aj pre vertikálny hasiaci úsek

„Nie je presne stanovené, kedy bude vydané rozhodnutie. Rovnako priebeh aktívnych skúšok sa nedá presne naplánovať, štandardne môžu trvať 3 až 6 mesiacov. Z toho dôvodu nie je možné stanoviť konkrétny termín začatia riadnej prevádzky,“ dodal Vachová.

Termín zavezenia paliva do reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce závisí od postupu druhostupňového orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o podaných rozkladoch (odvolaniach). „V každom prípade, na zavezenie prvej palivovej kazety do reaktora tretieho bloku musí mať spoločnosť Slovenské elektrárne právoplatné povolenie ÚJD SR na uvádzanie tretieho bloku do prevádzky,“ konštatovala Vachová.

Kontroly, skúšky a testy

ÚJD v polovici mája vydal pre tretí mochovský blok povolenie na uvádzanie do komerčnej prevádzky. Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení. Tie podľa ÚJD preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania. Proti tomuto rozhodnutiu podala organizácia Global 2000 odvolanie.

Druhostupňový orgán má na vydanie rozhodnutia lehotu primeranú ako v prvostupňovom konaní. Rozhodnutie bude vydané po preskúmaní a vyjadrení sa ku všetkým bodom podaného rozkladu a po vysporiadaní sa s pripomienkami k návrhu rozhodnutia. Druhostupňové rozhodnutie bude podpísané predsedníčkou ÚJD a doručené verejnou vyhláškou.

Uplynutím 15 dňa zverejnenia na elektronickej úradnej tabuli ÚJD sa bude považovať za doručené. „Nakoľko pôjde o druhostupňové rozhodnutie, jeho doručením nastáva právoplatnosť a nie je proti nemu možné podať riadny opravný administratívny prostriedok. Je však možné toto rozhodnutie v lehote dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti napadnúť na súde,“ uzavrela Vachová.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marta ŽiakováMiriam Vachová
Firmy a inštitúcie Atómová elektráreň MochovceÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky