Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou

Elektrina, elektrický prúd
Cieľom návrhu vyhlášky je okrem iného úprava podmienok centrálnej fakturácie poplatkov. Foto: ilustračné, Thinkstock

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) mení pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. Regulačný úrad už dal do medzirezortného pripomienkového konania novelu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

„Cieľom návrhu vyhlášky je úprava podmienok centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vykonávanej organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,“ uviedol regulačný úrad.

Novela vyhlášky taktiež stanoví jednotnú lehotu pre ukončenie obchodovania na vnútrodennom trhu s elektrinou na každú obchodnú periódu a na zasielanie aktualizácie v rámci vnútrodennej registrácie denných diagramov pred každou obchodnou periódou.

Zámer novelizovať vyhlášku prezentoval regulačný úrad v polovici apríla, kedy zverejnil predbežnú informáciu o zamýšľanej zmene spomínanej vyhlášky. Len k predbežnej informácii dostal úrad 64 pripomienok od šiestich subjektov. Pripomienky sa týkali dvoch okruhov. Zjednotenia lehoty na ukončenie obchodovania na vnútrodennom trhu na každú obchodnú periódu a úpravy v oblasti centrálnej fakturácie poplatkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví