ÚRSO pripravuje novú vyhlášku dotovania zelenej elektriny, zapojiť sa do nej môže aj verejnosť

Veterná elektráreň, elektrina
Foto: ilustračné, Getty images

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokračuje v zavádzaní takzvaného repoweringu pri podpore obnoviteľných zdrojov. Odbornú, ako aj laickú verejnosť informoval úrad o príprave novej vyhlášky, ktorá stanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike.

Verejnosť môže posielať podnety

„Navrhovaná vyhláška má umožniť zníženie ročného objemu finančných nákladov na podporu výroby elektriny predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky,“ informoval regulačný úrad, podľa ktorého sa môže verejnosť zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov.

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií a kombinovanej výroby elektriny a tepla, ktorá upravuje predĺženie podpory doplatkom so zníženou cenou elektriny, je v súčasnosti v legislatívnom procese. Jej účinnosť sa predpokladá od augusta tohto roka. Novelu zákona už schválil vládny kabinet.

Podpora sa rozpočítava na päť rokov

Po schválení v parlamente sa v súčasnosti dotovaným výrobcom zelenej elektriny podpora na nimi vyrobenú elektrinu, na ktorú ešte majú nárok, rozpočíta na ďalších päť rokov. Výrobcovia zelenej elektriny získavali od roku 2009 podporu na elektrinu vyrobenú prostredníctvom OZE alebo KVETu na pätnásť rokov.

Prvým výrobcom by tak podpora, ktorú platia všetci odberatelia elektriny vo svojich faktúrach, skončila v roku 2024. Predĺžením doby vyplácania podpory, a tým rozloženie zvyšnej podpory na ďalších päť rokov, chce štát ušetriť na tarife za prevádzkovanie systému, ktorú platíme v koncových cenách elektriny. Štát tak chce ušetriť ročne 60 až 70 miliónov eur.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví