ÚRSO zverejnil zoznam, výrobcovia zelenej elektriny žiadajú o pomoc nového ministra

Slnečná energia solárny panel OZE
Ilustračné foto. freedigitalphotos.net

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) sa na ministerstve hospodárstva sťažuje na konanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten zverejnil zoznam vyše stovky výrobcov zelenej elektriny, ktorým od apríla 2014 zaniklo právo na podporu doplatkom. Väčšina poškodených výrobcov prišla podľa SAPI o podporu na deväť a viac rokov, čo znamená, že celková výška podpory, o ktorú výrobcovia prišli, môže podľa odhadov presiahnuť 200 miliónov eur.

Plnili zákon

Regulátor je presvedčený, že si len splnil svoju zákonnú povinnosť. Vypracoval a uverejnil zoznam výrobcov, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu a tak strácajú nárok priamo z aktuálne platnej legislatívy.

„Viac než sto výrobcov, ktorí sa ocitli na zozname ÚRSO mali mať v minulosti neuhradené dlhy voči Sociálnej poisťovni, čo je podľa zákona dôvod na zánik práva na podporu. Podlžnosti voči Sociálnej poisťovni nie sú jediným dôvodom zániku práva na podporu. Dôvodom podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií môže byť aj nedoplatok na dani či zdravotnom poistení. Zverejnený zoznam sa však týchto dôvodov zániku práva na podporu netýka, a nedá sa preto vylúčiť, že regulačný úrad v najbližšom období zverejní ďalšie zoznamy,“ informovala asociácia.

„Každý výrobca v hláseniach, zasielaných úradu a jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav do roku 2018 čestným vyhlásením uvádzal, že si uplatňuje nárok na podporu na nasledujúci rok, čím výrobca v zmysle zákona deklaroval, že má splnené všetky zákonné náležitosti a podpora mu bola vyplácaná v zmysle zákona v dobrej viere. Novelou zákona o podpore predmetná povinnosť zasielania hlásení zanikla. Následne bol úrad povinný overovať plnenie finančných povinností subjektov voči štátu vyžiadaním si údajov od príslušných orgánov verejnej moci,“ vysvetlil pre agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Nemali vraj vyplatené záväzky

Výrobcovia zelenej elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu, tak podľa neho strácajú nárok priamo z aktuálne platnej legislatívy, nie rozhodnutím úradu. „Úrad si len splnil svoju zákonnú povinnosť vypracoval a uverejnil zoznam a zaslal informácie na OKTE,“ dodal Igaz s tým, že ak výrobca nesúhlasí so svojím zaradením na zoznam, môže sa obrátiť na príslušnú inštitúciu (Sociálna poisťovňa, Finančná správa, či príslušná zdravotná poisťovňa), aby si overil, či nebol počas poberania podpory neplatičom. „Následne, ak úradu zdokladuje, že nikdy neporušil záväzky voči tejto inštitúcii a teda neporušil platnú legislatívu, úrad ho zo zoznamu vyradí a podpora bude pokračovať,“ konštatoval Igaz.

Zverejnenie zoznamu výrobcov považuje asociácia za problematické v dvoch základných rovinách. „V prvom rade zverejňuje ÚRSO takýto zoznam prvýkrát po šiestich rokoch, pričom mal podľa zákona zoznam zverejňovať a aktualizovať pravidelne, čo však nevykonával. Druhou rovinou je neprimeraná a likvidačná výška sankcie, proti ktorej sa výrobcovia nemajú možnosť brániť,“ zdôraznila SAPI. Doplatok podľa asociácie tvorí pre výrobcov zelenej elektriny väčšinu príjmov a zánik práva na doplatok preto pre nich prakticky znamená bankrot.

Veria novému ministrovi

O situácii už SAPI oficiálnym listom informovala ministra hospodárstva Richarda Sulíka. “Veríme, že nový minister zasiahne v prospech poškodených výrobcov. V liste asociácia ministrovi navrhla, aby formou nariadenia pozastavil konanie úradu v súvislosti so zánikom práva na doplatok a inicioval zmenu legislatívy, ktorou sa zamedzí uplatňovanie likvidačných sankcií na výrobcov elektriny z dôvodov, pre ktoré žiadni iní podnikatelia neprichádzajú o svoje živobytie,“ dodala SAPI.

Výrobcovia zelenej elektriny sú podľa riaditeľa SAPI Jána Karabu z oznamu ÚRSO v ťažkom šoku. „O to viac, že v mnohých prípadoch bolo dlžné poistné len vo výške niekoľkých stoviek eur, prípadne v omeškaní len niekoľko týždňov. Či už to bolo pre dočasnú podnikateľskú situáciu alebo len z dôvodu administratívnej chyby, výrobcovia nedoplatok uhradili a považovali celú vec za vybavenú. Mnohí si dnes už ani nepamätali, že mali vôbec niekedy dlh na poistnom,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI. Deň 16. marec 2020 sa môže zapísať do histórie ako ďalší z čiernych dní slovenskej obnoviteľnej energetiky,“ konštatoval Karaba.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Radoslav IgazRichard Sulík
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRSAPI Slovenská asociácia fotovoltického priemysluÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví