Vláda schválila veľkú energetickú novelu, bude zahŕňať množstvo zmien po vzore smerníc EÚ

Do slovenskej energetiky prichádzajú veľké zmeny. Vláda už schválila veľkú novelu zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Slovensko tak od októbra tohto roka, kedy by mali novely nadobudnúť účinnosť, čaká nový dizajn trhu s energiami.

Ochrana zraniteľných domácností

Do slovenskej energetiky sa vďaka veľkej novele zákona o energetike implementuje tzv. zimný energetický balíček. Ide o smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Predmetné smernice sú súčasťou legislatívneho balíčka Európskej únie „Čistá energia pre všetkých Európanov“.

Veľká novela zákona o energetike okrem iného prináša čiastočnú dereguláciu maloobchodných cien elektriny a plynu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už sľúbil, aj vzhľadom na aktuálny vývoj cien elektriny a plynu na trhoch a vojne na Ukrajine, nezostanú zraniteľné domácnosti bez regulovaných cien energií ani po pripravovanej deregulácii. ÚRSO už pripravuje produkt pre domácnosti, ktoré chcú byť naďalej regulátorom chránené.

Zmeny na trhu s energiami

Novela zákona o energetike taktiež na slovenský energetický trh prináša nových účastníkov trhu s elektrinou a plynom, právnu úpravu akumulácie, úpravu doterajších podmienok pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov či nový spôsob obstarávania podporných služieb.

Medzi nových účastníkov trhu budú patriť aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor.

Rozšírenie právomocí ÚRSO

Nová právna úprava obstarávania podporných služieb k dosiahnutiu a udržaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase čaká prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Upravia sa tiež dátové toky spojené s novými procesmi.

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach prináša rozšírenie právomoci pre ÚRSO, rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie a rozšírenie právnej úpravy pre riešenie sporov medzi novými účastníkmi trhu s elektrinou.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví