Vládny kabinet schválil novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečí sa vysoká úspora emisií

Veterná elektráreň, elektrina
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Slovensko je o krok bližšie k čerpaniu prostriedkov z plánu obnovy na energetické zelené projekty. Vládny kabinet vo štvrtok schválil novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby, do ktorej implementovala štyri roky starú európsku smernicu o podpore využívania zelenej energie.

„Prijatie reformy prostredníctvom návrhu zákona je nevyhnutnou pre Plán obnovy a odolnosti SR v sekcii Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Zelená ekonomika a Reforma právneho rámca v oblasti podpory OZE,“ konštatovalo ministerstvo hospodárstva.

Vysoká úspora emisií

Po novom sa pre palivá z biomasy používané v odvetví výroby elektriny a vykurovania ustanovujú kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov. Má sa tým zabezpečiť vysoká úspora emisií.

Transpozíciou európskej smernice sa zvyšuje minimálny prah úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a bioplyn v doprave vyrábané v nových zariadeniach. Cieľom je zlepšiť ich celkovú bilanciu, pokiaľ ide o skleníkové plyny.

Vytvorí sa jednotný prostriedok

Novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov sa ustanovuje nový právny rámec vydávania záruk pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov. Tým sa podľa ministerstva hospodárstva vytvorí jednotný prostriedok preukázania pôvodu plynu z obnoviteľných zdrojov koncovým odberateľom.

„Uľahčí sa tým cezhraničný obchod s takýmto plynom. Súčasne sa umožní vydávanie záruky pôvodu aj pre iný plyn ako biometán,“ podotkol rezort hospodárstva.

„Doterajšie základné princípy poskytovania podpory budú platiť po transpozícii smernice aj naďalej. Zmeny však napomôžu napĺňaniu záväzku Slovenskej republiky pri plnení európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosahovania uhlíkovej neutrality,“ uzavrelo ministerstvo hospodárstva.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRVláda SR