Vykurovacia sezóna sa končí

Teplo radiátor
Ilustračné foto dan/FreeDigitalPhotos.net

Ukončenie vykurovacej sezóny je spojené s termínom vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu, teda aj vyúčtovaním nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu.

Výrobcovia tepla pomaly ukončujú vykurovaciu sezónu. Aj keď podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva trvá vykurovacia sezóna na Slovensku od začiatku septembra do konca mája, dodávatelia môžu zastaviť dodávky tepla, ak vonkajšia teplota stúpne nad 13 celziových stupňov počas dvoch za sebou nasledujúcich dní a zároveň predpoveď počasia pokles teploty pod túto hodnotu neočakáva. „Ak sa však vonku ochladí aj po oficiálnom ukončení vykurovacej sezóny, väčšina výrobcov a dodávateľov tepla je schopná vykurovanie pre odberateľov obnoviť. Je však potrebné, aby správca o obnovenie dodávky tepla oficiálne požiadal dodávateľa,“ uviedol predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

Pozor na vyúčtovanie

Ukončenie vykurovacej sezóny je spojené s termínom vyúčtovania nákladov za služby súvisiace s užívaním bytu, teda aj vyúčtovaním nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný doručiť odberateľom vyúčtovanie najneskôr do 31. mája. „Správca môže spotrebiteľom vyúčtovať iba skutočné náklady za službu od výrobcu respektíve dodávateľa tepla. Ak správca má iné náklady spojené s dodávkou tepla v danom dome, napríklad opravu ventilov, vyregulovanie systému rozvodov a podobne, mal by tieto náklady fakturovať v inej položke ako v cene za dodávku tepla,“ upozornil Obšivaný.

Ak sa odberateľovi nepozdáva vyúčtovanie za teplo a teplú vodu, môže ho reklamovať. V prvom rade by si mal odberateľ overiť správnosť vyúčtovania priamo u svojho správcu či predsedu spoločenstva vlastníkov bytov. Ak odberateľ nie je spokojný s vysvetlením správcu, môže podať podnet na prešetrenie vyúčtovania na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). „Tá kontroluje, či vyúčtovanie správne obsahuje formálne, zákonom stanovené náležitosti, akým je správnosť započítaných údajov, zálohových platieb, fakturovaných cien, spôsob rozpočítavania ceny za dodávku tepla a podobne. Ak je vyúčtovanie chybne spracované, SOI uloží pokutu správcovi a ten je povinný vyúčtovanie opraviť,“ doplnil Obšivaný. Nespokojní odberatelia sa môžu obrátiť až na súdy.

Povinnosti pre domové kotolne

Po skončení vykurovacieho obdobia začínajú výrobcovia a dodávatelia tepla realizovať plánované opravy a odstávky zariadení a vykonávajú aj ďalšie zákonom stanovené prehliadky a revízie tepelnotechnických zariadení. Obšivaný upozorňuje, že aj prevádzkovatelia vlastných kotolní by po ukončení vykurovacej sezóny nemali zabúdať predovšetkým na kontrolu komína. „Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá majiteľ domu sám a podľa zákona je majiteľ domu povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Prevádzkovatelia domových kotolní by si mali naplánovať pravidelnú kontrolu a údržbu kotla stanovenú zákonom,“ konštatoval Obšivaný.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SZVT Slovenský zväz výrobcov tepla