Výrobcovia elektriny sa v Bruseli sťažujú na G-komponent

Bohunice Jaslovské atómová elektráreň SE
Večerný pohľad na závod Atómové elektrárne Bohunice SITA

Výrobcovia elektriny podali pre G-komponent, platbu za prístup do distribučnej sústavy, sťažnosť na Európsku komisiu. Sťažnosť podala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Slovenské elektrárne a spoločnosť Veolia Energia. Výrobcovia v sťažnosti upozorňujú na právny nesúlad G-komponentu v slovenskej legislatíve s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou.

Poplatok je diskriminačný

„Na problém s G-komponentom upozorňujeme už dlhodobo a po prijatí európskej legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom tohto roka sme presvedčení, že tak, ako je nastavený v súčasnosti, je plne v rozpore s viacerými ustanoveniami európskej legislatívy. Obzvlášť mám na mysli nariadenie o vnútornom trhu s elektrinu, ktoré má Slovenská republika priamo aplikovať v národnej legislatíve. Takto nastavený poplatok je okrem iného diskriminačný, bráni správnemu fungovaniu trhu s elektrinou,“ uviedol riaditeľ obchodu, trhovej regulácie a dispečingu Slovenských elektrární Pierre Poncik.

Výrobcovia zelenej elektriny sa zhodujú, že nesprávne zavedený poplatok nerobí problémy len existujúcim elektrárňam, ale predstavuje aj výraznú bariéru pre úspešnosť nových aukcií na obnoviteľné zdroje energií (OZE). „Nesprávna regulácia G-komponentu spôsobila ekonomické škody výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a je aj jedným z dôvodov, prečo rozvoj OZE nebude schopný dosiahnuť žiadané tempo a už vôbec nie ciele, ktoré sme sa zaviazali splniť,“ varuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Neúspešné rokovania s ÚRSO

Podaniu sťažnosti predchádzala podľa Karabu snaha o riešenie priamo s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Snažili sme sa podaniu predísť všetkými dostupnými spôsobmi. Žiaľ, neboli sme úspešní, keďže predchádzajúce vedenie ÚRSO nebolo ochotné zmeniť pravidlá. Vnímame pozitívne, že nové vedenie úradu avizuje zmeny v nastavení sieťových poplatkov, máme však pochybnosti o konkrétnej podobe novej regulácie. Touto sťažnosťou chceme spoločne upozorniť na pretrvávajúci nelegálny stav a dosiahnuť súlad slovenských právnych predpisov s tými európskymi,“ konštatoval Karaba.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Karaba
Firmy a inštitúcie SAPI Slovenská asociácia fotovoltického priemysluSE Slovenské elektrárneVeolia Energia