Výrobcovia elektriny z biomasy požadujú stiahnutie novely zákona o OZE

Biomasa OZE
Ilustračné foto pixabay.com

Dôvodom návrhu na stiahnutie zmeny zákona je podľa Michala Krajčíra zistenie, že argumenty predkladateľov sú nepravdivé až zavádzajúce.

Združenie výrobcov elektrickej energie a tepla z biomasy vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby stiahli z rokovania novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Opozičnou novelou zákona sa majú zrušiť dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. „Dôvodom návrhu stiahnutia zmeny zákona z rokovania je zistenie, že argumenty predkladateľov sú nepravdivé až zavádzajúce,“ uviedol mediálny zástupca združenia Michal Krajčír.

Argumenty prebraté do dôvodovej správy návrhu zákona pochádzajú od predstaviteľov lesoochranárskeho zoskupenia VLK. V diskusii pri prerokovávaní návrhu zákona sa však podľa združenia prišlo na to, že tieto argumenty sú prinajmenšom nepravdivé až zavádzajúce. „Nepresné informácie a podklady, ako aj neodborná úroveň návrhu, bola našťastie odhalená pri prerokovávaní v druhom čítaní, na základe čoho bol návrh zákona posunutý,“ vysvetľuje Krajčír.

V rozpore s európskou legislatívou

Text návrhu zákona je podľa neho v rozpore s platnou európskou smernicou o podpore elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie. „Priamo v tejto smernici má Slovensko uvedený záväzok zvýšenia podielu výroby elektriny z OZE zo 6,7 % na 14 % konečnej spotreby elektriny. Po vyradení biomasy zo zdrojov OZE a jej náhradou výrobou tepla a elektriny z fosílnych palív môže byť splnenie tohto záväzku ohrozené. Navyše, ciele v EÚ v tejto oblasti sa budú do budúcna ešte zvyšovať,“ zdôraznil Krajčír.

Retroaktívna novela

Združenie je presvedčené, že ak retroaktívna zmena definície biomasy ako OZE prejde do slovenskej legislatívy hrozí, že drevná hmota vylúčená definíciou na využívanie v zdrojoch kombinovanej vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla (KVET) sa bude vyvážať do zahraničia. „Pretože tam žiadne obmedzenia na jej využívanie nebudú. Slovenský producent drevných štiepok ich nebude môcť predať na Slovensku, tak ich vyvezie do inej členskej krajiny EÚ. Ťažba dreva, ktorá je riadená lesným plánom neklesne, ale efekty z využitia biomasy ako OZE si započítajú okolité krajiny, nie Slovensko. Akým cieľom vlastne slúži predkladaná novela?“ dodal Krajčír.

Opozičná novela zákona by poškodila spoločnosti vyrábajúce elektrinu a teplo prostredníctvom zdrojov KVET. „Tieto zdroje budú musieť byť po prijatí retroaktívnej novely odstavené z prevádzky a prostriedky vložené do ich vybudovania budú zmarené. Na Slovensku totiž neexistuje žiadny obnoviteľný zdroj energie, ktorý by mohol v prípade výpadku biomasy z lesa toto palivo nahradiť tak, aby mohli zdroje KVET fungovať v súčasnom režime,“ uzavrel Krajčír.

Dvakrát novelu stiahli

O dotovaní kvalitnej biomasy pri jej spaľovaní by sa malo definitívne rozhodnúť až na poslednej schôdzi Národnej rady SR v tomto roku. Rokovanie o návrhu novely o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby, s ktorým prišla skupina dvadsiatich opozičných poslancov za stranu SaS a hnutie OĽaNO, totiž už druhýkrát preložili. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk poslanec za SaS Karol Galek, na parlamentnom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie sa dosiahla dohoda medzi jedným z predkladateľov a predsedom výboru ako zástupcom koalície, že by tento zákon podporila aj vládna koalícia, avšak podmienkou je konsenzuálny pozmeňujúci návrh.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky