Na Záhorí dochádza ropa. Nafta pomaly ukončuje ťažbu.

Nafta.jpg
Ilustračné foto ezahorie.sk

Postupnú likvidáciu dlho nevyužívaných sond plánuje spoločnosť Nafta v dobývacom priestory Gajary.

Po necelých tridsiatich rokoch sa pomaly končí ťažba ropy v dobývacom priestory Gajary na západnom Slovensku. Spoločnosť Nafta, ktorá tu ťažila ropu a sprievodný plyn, už plánuje postupnú likvidáciu dlho nevyužívaných sond a následnú rekultiváciu pozemkov. „Môžeme konštatovať, že ložisko Gajary-báden je v záverečnej etape ťažby ropy a sprievodného plynu a jeho primárnym využitím je podzemné uskladňovanie plynu,“ uviedla spoločnosť v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré už predložila príslušným orgánom.

Už od budúceho roka

S likvidáciou sond by mala firma začať už od budúceho roka. Ukončenie likvidácie zatiaľ nie je definované. „Priebeh likvidácie sond bude riadený v súlade so schváleným technickým projektom, ktorý bude vypracovaný osobitne a bude pozostávať z podpovrchovej časti likvidácie sondy a povrchovej časti likvidácie sondy,“ uvádza sa v oznámení. Pôjde o postupnú podpovrchovú a povrchovú likvidáciu banských diel a s nimi súvisiacej technológie. Likvidácia jednej sondy bude trvať od sedem do desiatich dní. „Pozemky budú po výkone prác technicky a biologicky rekultivované a vrátené užívateľom okolitých pozemkov do užívania,“ konštatovala firma Nafta v predloženom oznámení.

Vyťažili menej

Slovenská vláda v minuloročnej správe o bezpečnosti Slovenska upozornila, že SR už onedlho zostane bez vlastnej ťažby ropy. “Domáca ťažba ropy je v porovnaní so spotrebou takmer zanedbateľná. Navyše sa očakáva trend jej postupného znižovania až do doťaženia zásob zhruba na úrovni roku 2020,” uvádza sa vo vládnej správe.  Spoločnosť Nafta, ktorá je slovenským lídrom v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov, vyťažila v minulom roku 85,6 milióna metrov kubických zemného plynu, 9,6 tisíca ton ropy a 2,4 tisíca ton gazolínu. Rok predtým pritom firma vyťažila 90 miliónov metrov kubických plynu a 9 tisíc ton ropy. Podnik sleduje trend postupného poklesu vyťažených objemov.

Viac ako storočná história

Ťažba uhľovodíkov na Slovensku má viac ako storočnú históriu. Na slovenskom území boli počas tohto obdobia objavené ložiská s celkovým objemom viac ako 25 miliárd metrov kubických geologických zásob zemného plynu. Taktiež sa našlo 3,7 milióna ton ropy a takmer 0,4 milióna ton gazolínu. Objavené ložiská sú sústredené najmä v Záhorskej nížine, hlavne v okolí miest Malacky a Gbely a na Východoslovenskej nížine.

Krátky film Stručná história ťažby a skladovania uhľovodíkov na Slovensku si môžete pozrieť tu:

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom