Zamestnávatelia vyzývajú na urýchlené prijatie riešení energetickej krízy, žiadajú aj oddeliť ceny elektriny a plynu

Elektrina, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Stredoeurópski zamestnávatelia vyzývajú na urýchlené prijatie systémových riešení v súvislosti s aktuálnou energetickou krízou. Tie by mali ochrániť európsky priemysel a minimalizovať negatívne dopady na jednotlivé podniky. Uvádza sa to v spoločnom stanovisku Republikovej únie zamestnávateľov, ako aj zástupcov partnerských priemyselných a zamestnávateľských federácií z Rakúska, Česka, Maďarska, Chorvátska a Slovinska.

Oddelenie cien elektriny a plynu

Zamestnávatelia trvajú na tom, aby Európska komisia navrhla, a čo najskôr zaviedla, celoeurópske opatrenie zamerané na decoupling, teda oddelenie cien elektrickej energie a plynu.

Viac o téme: Energetická kríza

Ich druhou požiadavkou je zavedenie schémy štátnej pomoci na kompenzáciu zvýšených nákladov za energie na vnútroštátnej úrovni v súlade s nedávno revidovanými pravidlami štátnej pomoci dočasného krízového rámca.

Kľúčové požiadavky

Priemysel považuje za kľúčové aj to, aby Európska únia a vlády jednotlivých členských štátov zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany sektorov vystavených tzv. riziku carbon leakage, teda odchodu priemyslu a investícií to tretích krajín s odlišnými environmentálnymi pravidlami, prostredníctvom adekvátneho objemu bezodplatne prideľovaných kvót v rámci európskeho systému obchodovania s emisiami.

Na druhej strane by sa podľa zamestnávateľov nemalo znižovať ani bezodplatné prideľovanie kvót s cieľom získať zdroje na financovanie plánov členských štátov v oblasti programu RePowerEU alebo z dôvodu súčasnej výnimočnej situácie v oblasti výroby.

Požadujú aj urýchlené schvaľovanie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetických sietí a rozšírenie zoznamu tak, aby zahŕňal všetky projekty, ktoré prispievajú k bezpečnosti dodávok energií. Ku kľúčovým požiadavkám zamestnávateľského sektora patrí aj úprava a nepriama kompenzácia nákladov na CO2 vzhľadom na zvýšené riziká v dôsledku extrémnych cien energií.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaEurópska komisia (EK)RUZ Republiková únia zamestnávateľov