ZAUJÍMAVOSTI: Šesť trendov v zelenej energetike pre rok 2019

Oze veterná elektráreň
Ilustračné foto pixabay.com

Stále viac spoločností, miest a krajín po celom svete sa prikláňa k produkcii elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Aktuálny rok by podľa webového portálu Forbes mohol priniesť zaujímavé a vzrušujúce zmeny v oblasti zelených energií. Stále viac spoločností, miest a krajín po celom svete sa prikláňa k produkcii elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a pod vplyvom tohto trendu sa rôznymi spôsobmi mení aj vzhľad týchto regiónov.

Skladovanie energie

Skladovanie energie hrá dôležitú úlohu v procese udržiavania rovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu s energiami, ako aj v prípadoch výpadku dodávok energie z obnoviteľných zdrojov. Synchronizácia skladovacieho systému s obnoviteľnými zdrojmi energie zároveň zabezpečuje hladký a stabilný priebeh dodávok, a to aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok pre produkciu energie.

Najbežnejším zariadením vhodným na skladovanie energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov sú batérie a ich využívanie sa aj v súčasnosti stále viac využíva. Očakáva sa, že technológie určené na skladovanie energie budú aj v nadchádzajúcom období neustále inovované takým spôsobom, aby mali dlhú trvácnosť a boli cenovo dostupnejšie aj širšiemu spektru užívateľov nielen v korporátnom sektore.

Mikrosiete a umelá inteligencia

Mikrosiete predstavujú miestne energetické siete, ktoré sú schopné autonómnej prevádzky alebo sa využívajú napojením na väčšiu sieť. Tieto siete poskytujú energetickú nezávislosť danému regiónu a ochranu tamojších obyvateľov najmä počas núdzových situácií. Spoločne s využitím poznatkov umelej inteligencie a správcov mikrosietí umožňujú lepšie prispôsobenie sa a celkové zlepšenie energetickej prevádzky. Rozmiestnenie mikrosietí sa postupne zjednodušuje, pričom za pomoc nového softvéru sa v niektorých prípadoch môže stať záležitosťou jedného dňa.

Množstvo takýchto sietí už možno nájsť od amerického štátu Kalifornia až po pacifické ostrovy. Palau je ostrovnou krajinou v Pacifiku a 13. najmenším štátom na svete. Ani tento jeho atribút mu však nezabránil v tom, aby prijal veľký záväzok vybudovať najväčšiu mikrosieť na svete s výkonom 35 MW. Táto sieť by mala pozostávať zo solárnych panelov so schopnosťou skladovať 45 MW hodín. Celý projekt je súčasťou cieľa krajiny do roku 2050 produkovať až 70 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Energetické blochainy a IoT

Zariadenia, ktoré boli pôvodne vyvinuté s cieľom zaznamenávať pohyby na menovom trh kryptomien, sa postupne menia na technológie prispôsobené potrebám energetického trhu. Blochchain v tomto procese zastupuje neúplatného digitálneho účtovníka, ktorý eviduje všetky prebiehajúce transakcie prostredníctvom P2P siete. Tým, že nie je centralizovaný, môže poskytovať ideálny priestor pre dodávateľov elektrickej energie, nakupovať energiu od ostatných spotrebiteľov priamo a vo výsledku tak zvyšovať rovnomernosť a efektivitu celého procesu.

Spojenie technológie uvedeného distribučného kanála s bežne využívanými zariadeniami na prijímanie informácií, ako je napríklad Internet vecí (IoT), začína tiež mať značný dopad na energetické systémy po celom svete. S vhodnými aplikáciami sú tieto zariadenia schopné samostatne nakupovať a predávať elektrickú energiu, a to v optimálnom čase, optimalizovať rôzne nastavenia energetického systému v reálnom čase, monitorovať, ako aj analyzovať výkon energeticky náročných zariadení.

Rovnováha siete a klesajúce náklady

Rovnováha siete nastáva v prípadoch, kedy sú alternatívne zdroje schopné produkovať energiu s nákladmi a výkonnosťou rovnou alebo menšou ako produkcia elektrickej energie tradičnými spôsobmi. Solárne a veterné zdroje už túto rovnováhu v mnohých regiónoch dosiahli a postupom času sa k nim pridávajú aj ďalšie technológie.

Tradičný model veľkej direktívnej a centrálnej rozvádzanej energie je postupne nahrádzaný modulárnym, spotrebiteľsky orientovaným systémom. Kombinácia hospodárskych výhod s nízkym environmentálnym dopadom by tak mohla postupne premeniť obnoviteľné zdroje energií z akceptovateľného zdroja na preferovaný.

Veľké záväzky

Stále väčší počet korporácií, miest a krajín sa v súčasnosti zaväzuje k zníženiu škodlivých emisií v ovzduší a stanovuje si nové ciele v tejto oblasti. K dátumu zverejnenia článku na portáli Forbes, existovalo na svete viac ako 100 krajín, ktoré uvádzajú, že najmenej 70 % ich energetickej produkcie pochádza z obnoviteľných zdrojov energií. Viac ako 40 z nich v súčasnosti pokrýva dopyt po elektrickej energii na 100 % zo zelených zdrojov.

K uvedenému trendu sa postupne pridávajú aj rôzne korporácie. Viac ako 158 firiem po celom svete sa zaviazalo využívať elektrickú energiu len z obnoviteľných zdrojov energií. Mnohé z nich, ako aj viaceré mestá, sa v týchto svojich snahách inšpirovali ešte v roku 2015 po konaní Parížskej konferencie.

Lepší prístup k energiám v rozvíjajúcich sa krajinách

Keď hovoríme o vzrušujúcich inováciách v oblasti technológií a energetiky, môžeme rýchlo zabudnúť na percento svetovej populácie, ktoré je ešte aj v súčasnosti bez prístupu k elektrickej energii. Miliardy ľudí na celom svete ešte aj dnes e žijú bez elektrickej energie a stovky miliónov majú prístup len k nespoľahlivým alebo príliš drahým energetickým zdrojom.

Za jednu z kľúčových výziev tejto doby tak možno považovať dosiahnutie prístupu k energiám pre ľudí po celom svete. Zmeny, ktoré sa objavujú na trhu s energiami, nám ponúkajú rôzne nové možnosti, ako sa k tomu priblížiť. Komunitné mikrosiete by sa v tomto smere mohli stať jedným z hlavných hráčov, pretože tento spôsob je finančné prijateľný a dostupný. Postupne by sme sa tak mohli stať svedkami vzrušujúcich zmien po celom svete a svetla by sa tak mohli konečne dočkať aj regióny, ktoré doteraz ostávali v tme.

Pôvodný článok nájdete na tomto linku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom