ZAUJÍMAVOSTI: Slovensko je späté s plynárenstvom už 160 rokov

Svetlo plyn lampa
Ilustračné foto pixabay.com

Pred viac ako sto rokmi boli objavené na Záhorí ložiská zemného plynu a ropy. Od začiatku ťažby uhľovodíkov sa na Slovensku vyťažilo približne 26,5 miliardy metrov kubických zemného plynu, 3,7 milióna ton ropy a 0,4 milióna ton gazolínu.

V marci 1856 sa rozsvietilo v Bratislave viac ako dvesto plynových lámp zásobovaných svietiplynom z mestskej plynárne. Tento okamih môžeme označiť za začiatok plynárenstva na Slovensku. Plynárenstvo na Slovensku teda oslávilo 160 rokov. „Od tých čias sa slovenské plynárenstvo zmenilo na významné priemyselné a energetické odvetvie,“ informoval Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Svietiplyn za zemný plyn

Svietiplyn bol postupne nahrádzaný zemným plynom. Pred viac ako sto rokmi boli totiž objavené na Záhorí ložiská zemného plynu a ropy. S priemyselnou ťažbou ropy sa začalo v roku 1914 a v roku 1950 i s ťažbou zemného plynu. Od začiatku ťažby uhľovodíkov sa na Slovensku vyťažilo približne 26,5 miliardy metrov kubických zemného plynu, 3,7 milióna ton ropy a 0,4 milióna ton gazolínu.

Výstavba zásobníkov

Nerovnomerná spotreba zemného plynu počas roka si vyžadovala vybudovanie podzemných zásobníkov zemného plynu na mieste vyťažených ložísk ropy a zemného plynu na Záhorí. S výstavbou sa začalo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Podzemné zásobníky na území Slovenska majú v súčasnosti skladovaciu kapacitu 3,3 miliardy metrov kubických.

Plynovod Bratstvo

Ďalším významným míľnikom v slovenskom plynárenstve bolo uvedenie medzištátneho plynovodu Bratstvo do prevádzky. Stalo sa tak v roku 1967. „Slovensko, vtedy ešte súčasť Československa, sa tak stalo prvou európskou krajinou, do ktorej začal prúdiť ruský zemný plyn,“ podotkol plynárenský zväz. V roku 1972 bol uvedený do prevádzky strategický tranzitný plynovod, ktorý sa stal mostom medzi východom a západom a ktorý je stále hlavnou vstupnou bránou pre ruský plyn do EÚ. Prevádzkuje ho pološtátna spoločnosť Eustream. Tranzitný plynovod má dĺžku 2 332 kilometrov a v minulom roku sa ním prepravilo takmer 56 miliárd metrov kubických plynu a celkovo viac ako 2,3 bilióna metrov kubických.

Novodobá história

Spoločnosť Eustream sa v súčasnosti sústreďuje nielen na prevádzkovanie spomínaného tranzitného plynovodu, ale aj na výstavbu nových prepojovacích plynovodov. Po vybudovaní plynovodu  s Maďarskom a po spustení reverzného toku na Ukrajinu je najbližším cieľom slovenského prevádzkovateľa prepravnej siete plánované poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí. „Po štyridsiatich rokoch tak stredná Európa bude prepojená nielen v smere východ – západ, ale aj v smere sever – juh, čo zvýši bezpečnosť dodávok zemného plynu v celom regióne,“ dodáva zväz. Najnovším plánom Eustreamu je vybudovanie plynovodu Eastring, ktorý umožní obojsmerný tranzit plynu medzi západnou Európou a Balkánom a potenciálne aj s ďalšími oblasťami od Čierneho mora až po Blízky východ.

Plynofikácia na Slovensku

Slovensko naďalej patrí medzi najviac splynofikované krajiny v Európe. Je druhé hneď po Holandsku. V súčasnosti má distribučná sieť zemného plynu na Slovensku viac ako 33 tisíc kilometrov plynovodov. Je splynofikovaných 77 % obcí, v ktorých žije viac ako 94 % obyvateľov.

Spotrebovali sme miliardy kubíkov

Od získania samostatnosti v roku 1993 sa na Slovensku spotrebovalo viac ako 138 miliárd metrov kubických zemného plynu. Podiel zemného plynu v energetickom mixe Slovenska je v ostatných rokoch stále medzi 23 až 27 %. „Zemný plyn je vďaka svojej ľahkej regulovateľnosti výkonu, čistej prevádzke a šetrnosti k životnému prostrediu jednoznačne preferované palivo. Pozitívnejšie výsledky plyn dosahuje aj v porovnaní s biomasou,“ dodáva zväz. Slovenský trh dodávky plynu je plne liberalizovaný a pôsobí na ňom viac ako 20 dodávateľov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EustreamSPP Slovenský plynárenský priemysel