Združenie dodávateľov energií chce zúžiť reguláciu cien

Ceny energií
Ilustračné foto

Združenie dodávateľov energií (ZDE) vidí za zdražovaním energií nielen nárast veľkoobchodných cien elektriny či plynu na trhoch, ale aj samotnú reguláciu cien energií. Združenie preto volá, keď už nie po úplnom zrušení regulácie cien energií pre domácnosti a malé podniky, tak aspoň po prehodnotení jej rozsahu a zúžení. „Predpokladom pre využitie potenciálu na efektívne dosahovanie úspor je v prvom kroku zásadné prehodnotenie pravidiel regulácie. Mala by sa zrušiť nadbytočná a neprimeraná vecná regulácia a mal by sa prehodnotiť rozsah a zúženie cenovej regulácie tak, aby mali nárok na cenovo regulovaný produkt len tie kategórie odberateľov, ktoré ochranu preukázateľne potrebujú,“ uviedol pre agentúru SITA predseda ZDE Michal Hudec.

Reguláciu neplánujú zrušiť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neplánuje ani do budúcna zrušiť reguláciu cien energií pre domácnosti a malé podniky. „Nie, regulácia cien energií pre domácnosti a malé podniky je prioritným poslaním úradu, ktorá mu vyplýva z platnej legislatívy SR a EÚ,“ reagoval pre agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Či regulátor pripúšťa aspoň prehodnotenie a zúženie regulácie nie je jasné. „Úrad sa pri výkone svojej činnosti iba striktne riadi platnou legislatívou, sám nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu, teda ani odpoveď nie je v zákonnej kompetencii úradu,“ vysvetlil Igaz.

Pradoxy súčasnej regulácie

Združenie dodávateľov energií, ktoré združuje desať spoločností, poukazuje na dva paradoxy v súčasnosti uplatňovanej regulácii. „Tým prvým je v podstate úradné nadiktovanie spôsobu, ako nakupovať elektrinu pre segment domácností. Napríklad pre rok 2020 iba a výlučne v prvých šiestich mesiacoch roka 2019, nie skôr ani neskôr a nie v dlhšom časovom období. Už iba rečníckou otázkou dnes môže byť, prečo ľubovoľný dodávateľ nemohol legálne nakúpiť elektrinu na veľkoobchodnom trhu s fyzickou dodávkou v roku 2020 napríklad už v roku 2018 príp. 2017, kedy boli ceny podstatne nižšie?,“ pýta sa Hudec.

Na veľkoobchodnom trhu sú podľa neho nákupy s fyzickou dodávkou v nadchádzajúcich viacerých rokoch úplne štandardným produktom, ktorý dodávatelia v značnej miere využívajú pre zdrojovanie portfólia neregulovaných segmentov zákazníkov. „Vedia im tak ponúknuť dodávku za výhodnejšiu cenu zafixovanú počas dlhšieho, napríklad i niekoľkoročného obdobia,“ podotkol Hudec.

Druhým argumentom v neprospech plošnej a neflexibilnej cenovej regulácie sú podľa energetického združenia dáta z inteligentných meracích systémov (IMS) v elektroenergetike a možnosti, ktoré ponúkajú dynamické tarify. „Jednoznačne sa dá už aj v podmienkach SR preukázať, že ak odberateľ nielen dostáva informáciu o svojej spotrebe v takmer reálnom čase, ale dostáva najmä správne cenové impulzy, charakter svojho spotrebiteľského správania si úmerne tomu prispôsobí. A v takýchto prípadoch je možné, na základe reálnych dát, vykonať skúšku správnosti potvrdzujúcu predpoklad o možnosti mať pod kontrolou celkový energetický účet ako taký,“ upozornil Hudec. V mnohých prípadoch tak podľa neho ide o nižší účet v porovnaní so situáciou, kedy domácnosť svoj odber cenovým impulzom neprispôsobuje a elektrinu nakupuje na základe produktu s regulovanou cenou.

Nedostatočné riešenia pre domácnosti

Energetici združení v ZDE sú presvedčení, že slovenská legislatíva a regulácia zatiaľ stále neponúkajú riešenia pre také domácnosti, ktoré by sa slobodne, dobrovoľne a aktívne rozhodli odoberať elektrinu za neregulované ceny a podľa neregulovaných obchodných podmienok, vrátane predpokladu inštalácie IMS na požiadanie odberateľa v prípade, ak odoberá menej ako vyhláškou stanovené kvalifikačné štyri megawatthodiny elektriny za rok.

„Je paradoxné, že práve pre plošnú reguláciu nemajú domácnosti veľa možností, ako na nákladoch za energie ušetriť efektívnym spôsobom. Zjednodušene, súčasný stav sa podobá na možnosť domácností rozhodovať sa medzi dodávateľmi s veľmi podobnými cenami a pri uplatňovaní rovnakých obchodných podmienok. V tomto modeli je debata o zmysluplnom znížení nákladu na zabezpečenie elektriny či plynu na základe zmeny dodávateľa viac akademická než praktická. Dokladujú to aj samotné počty zmien dodávateľa v uplynulých rokoch,“ konštatoval Hudec s tým, že jediným spôsobom ako reálne môže domácnosť na energiách ušetriť je zásadne znížiť svoju spotrebu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Michal HudecRadoslav Igaz
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíZDE Združenie dodávateľov energií