Zelená energia so smart úložiskom – nový trend v energetike

Nati vny_cla nok_titulna _foto_smart_bate riove _u lozisko_brain_by_fuergy.jpg
Solárna strecha textilného závodu.

Odhliadnuc od pandémie COVID-19, mnohé spoločnosti sa čoraz viac angažujú v boji proti klimatickým zmenám v oblasti spoločenskej zodpovednosti a ich dopadmi na miestne komunity. Výsledkom toho je aj skutočnosť, že viaceré subjekty z komerčného a priemyselného sektora si ustanovujú nové ciele udržateľnosti v rámci svojej korporátnej stratégie.

Spolu s načrtnutým trendom po celom svete rastie aj záujem o obstarávanie energií z obnoviteľných zdrojov, pričom ruka v ruke s týmto postupom ide aj maximalizácia efektívneho využívania týchto zdrojov bez zbytočných strát.

Celosvetový trend

Štúdia  z roku 2019 poskytla zaujímavý pohľad na to, ako sa vyvíjajú priority a motivácie firemných zákazníkov s ohľadom na spotrebu energie a správu energetických zdrojov. Prieskum napríklad ukázal, že programy určené pre riadenie spotreby energie v súčasnosti uvádza do života stále viac podnikateľov v mnohých krajinách po celom svete.

Takmer 90 % respondentov potvrdilo, že si v rámci svojej organizácie stanovili ciele zamerané na efektívnejšie riadenie energetických zdrojov. Aj mnohé ďalšie relevantné zdroje potvrdzujú naznačený smer, pričom uvádzajú, že počet zmlúv uzatvorených s dodávateľmi zelených energií v komerčnom a priemyselnom sektore sa zvýšil už v roku 2018.

Kontrakty s dodávateľmi zelenej energie uzatvárali napríklad aj také spoločnosti, ako je Facebook, Google alebo Wallmart, a rovnaký vývoj možno sledovať aj v u ďalších subjektov v mnohých štátoch po celom svete.   ďalej uvádza, že viac ako 70 % organizácií získava elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a ďalší zákazníci hľadajú aj iné zdroje, prostredníctvom ktorých dokážu znížiť produkciu emisií oxidu uhličitého do ovzdušia a optimalizovať svoju prevádzku.

Prechod na vlastnú zelenú energiu

Ako teda uspokojiť rastúcu chuť firiem po udržateľnosti? Jednou z možností je obrátiť sa na dodávateľa elektrickej energie, od ktorého nakúpia energiu s certifikátom záruky pôvodu zelenej elektriny. V priebehu dodávky elektriny však nie je technicky možné oddeliť energiu vyprodukovanú obnoviteľným zdrojom od tej, ktorá pochádza z fosílnych zdrojov. Takýmto spôsobom teda dodávateľ nedokáže zaručiť, že jeho zákazník čerpá 100% zelenú energiu. Stáva sa tak len jej podporovateľom.

Jediný spôsob, ktorý garantuje 100 % zelený pôvod energie je, keď si ju firma vyrába sama. Investovať do vlastnej obnoviteľnej energie je však často veľmi nákladné a návratnosť investície nie je zrovna atraktívna. V kombinácii s akumuláciou sa návratnosť síce skracuje, ale zvyšujú sa počiatočné náklady.

Na slovenský trh však prichádza koncept, ktorý rieši obe dilemy naraz. Koncept EaaS – Energia ako služba (z angl. “Energy as a service”) ponúka inštaláciu fotovoltiky a batériového úložiska, ktorú si zákazník nemusí sám financovať, ale môže si ju od dodávateľa energie prenajať. Stoja za ním spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby a FUERGY.

V čom je tento koncept revolučný? Smart riadenie úložiska a lokálnej výroby energie od FUERGY výrazne zlepšuje návratnosť takejto investície. Pre dodávateľa energie Slovenské elektrárne – energetické služby je nákup batérií a obnoviteľných zdrojov a ich následný prenájom investičnou príležitosťou, ktorou môže modernizovať portfólio svojich služieb a uspokojiť rastúci záujem spotrebiteľov o zelenú energiu. Systém FUERGY dokáže naviac riadiť batériové úložiská tak, aby dodávateľovi znižovali náklady, vďaka čomu môže ponúknuť lacnejšiu energiu svojim zákazníkom. Dokáže tiež eliminovať výkyvy v napätí a stabilizovať celú prenosovú sústavu.

Prvý projekt EaaS už beží

Smart batériové úložisko FUERGY s kapacitou 432 kWh a fotovoltiku s výkonom 499 kWp nainštalovali Slovenské elektrárne – energetické služby pre svojho zákazníka – textilný závod MULLER TEXTILES SLOVAKIA v Humennom v rámci produktu Energetická efektívnosť ako služba. Závod má okrem využívania zelených zdrojov a lacnejšej energie tiež možnosť znížiť svoju rezervovanú kapacitu a jalový výkon, využívať batériu ako záložný zdroj energie alebo optimalizovať spotrebu vykurovacích a chladiacich systémov.

Pred vypuknutím pandémie sme mohli sledovať pravidelný rast cien elektrickej energie, pričom aj v súčasnosti sa ešte stále očakáva, že uvedený trend bude po jej skončení pokračovať. Mnohí podnikatelia a organizácie preto hľadajú rôzne optimalizačné riešenia v oblasti udržateľnosti a riadenia spotreby elektrickej energie. Koncept EaaS má vysoký potenciál tento záujem uspokojiť.

Použité zdroje:

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-

insights/trending/G4UeLSgE_bdgZuxgs4bGXQ2

https://www.power-grid.com/2020/02/26/transforming-utility-customer-service-helping-ci-

companies-meet-sustainability-goals/#gref

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie FUERGYSE Slovenské elektrárne