Zelení výrobcovia elektriny budú za svoje nedoplatky na daniach a poistnom trestaní miernejšie

Vetermná elektráreň OZE
Ilustračné foto pixabay.com

Výrobcovia zelenej elektriny už nebudú tak prísne trestaní za nesplnenie si svojich povinností voči štátnym úradom. Doteraz im mohol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre nedoplatky na daniach, sociálnom či zdravotnom poistení odobrať právo na štátnu podporu na nimi vyrobenú zelenú elektrinu. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) však schválili novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorá zavádza miernejšie sankcie bez likvidačných následkov na hospodársku životaschopnosť výrobcov zelenej elektriny.

Doplatok nedostanú počas obdobia neplatenia odvodov a daní

„Novela zákona koriguje majetkovú sankciu, a to tak, že odstraňuje jej likvidačnú povahu. Novela zákona zároveň zachováva recipročný charakter, keď právo na podporu doplatkom alebo príplatkom nepatrí výrobcovi s právom na podporu počas doby, kedy si vedome neplní svoje daňové a odvodové povinnosti,“ uviedlo desať koaličných poslancov v dôvodovej správe k novele zákona o podpore zelenej elektriny.

Na Slovensku pôsobí zhruba 2 500 výrobcov zelenej elektriny. Aj po druhej aktualizácii takzvaného čierneho zoznamu ÚRSO malo prísť podľa terajšieho zákona o podporu 102 výrobcov zelenej elektriny. Regulačný úrad ešte v polovici marca tohto roku vydal zoznam 104 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či z kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), ktorým pre nedodržanie zákonných povinností odňal právo na štátnu podporu. Po kritike odbornej verejnosti, ale aj niektorých politikov, sa regulátor rozhodol zoznam prehodnotiť. Po dvoch aktualizáciách však bolo právo na štátnu podporu vrátané len dvom výrobcom zelenej elektriny.

Spomínaných 102 výrobcov prišlo o štátnu podporu pre nedoplatky na daniach, sociálnom či zdravotnom poistení. ÚRSO je presvedčený, že dodatočným odobratím podpory len dodržiaval zákon a ochraňoval tak peniaze daňových poplatníkov. „Niektorí výrobcovia elektriny boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad svojich záväzkov voči štátu, a tak strácajú nárok na podporu priamo zo zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. O “protiprávnom konaní“ úradu nemôže byť ani reči. Práve naopak. Ak by totiž úrad neoznámil stratu podpory pre niektorých podnikateľov s podlžnosťami voči štátu, práve vtedy by sa dopúšťal protizákonného konania,“ zdôraznil začiatkom júna pre portál vEnergetike.sk regulátor.

Regulátor kontroloval spätne

Zoznam výrobcov elektriny z OZE a KVET s nárokom na podporu sa aktualizoval každý rok. Každý výrobca elektriny v hláseniach zasielaných úradu a jednotlivým prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav do roku 2018 uvádzal, že si uplatňuje nárok na podporu na nasledujúci rok. Tým výrobca elektriny deklaroval, že má splnené všetky zákonné náležitosti a podpora mu bola vyplácaná v takzvanej dobrej viere. Novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby povinnosť zasielania hlásení zanikla. Následne bol regulačný úrad povinný overovať plnenie finančných povinností výrobcov zelenej elektriny voči štátu vyžiadaním si údajov od príslušných orgánov verejnej moci. Regulátor tak musí zisťovať u príslušných orgánov potrebné údaje o daňových nedoplatkoch, či nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.

„Pri overovaní týchto povinností sme preverili celé obdobie od roku 2014 aj v súvislosti s tým, či regulované subjekty predkladali v predmetných hláseniach do roku 2018 pravdivé údaje. Výrobcovia elektriny, ktorí boli počas poberania podpory v oneskorení úhrad záväzkov voči štátu, tak strácajú nárok na podporu priamo zo zákona o podpore, nie rozhodnutím úradu. Len sme si splnili svoju zákonnú povinnosť. Vypracovali a uverejnili sme zoznam a zaslali informácie zúčtovateľovi podpory, spoločnosti OKTE. Nič viac, nič menej,“ konštatoval regulátor.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republikyÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví