Zmeny v energetickej regulácii sú opäť o krok bližšie, poslanci ich posunuli do druhého čítania

Peniaze, elektrina
Foto: ilustračné, www.istockphoto.com

Zmeny v cenovej regulácii v slovenskej energetike posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Novelou zákona o regulácii v sieťových odvetviach sa rozširuje okruh cenovo regulovaných subjektov, posilňuje sa postavenie dodávateľa poslednej inštancie a podporuje sa rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie.

Vláda SR sa rozhodla urýchlene prijať novelu zákona o regulácii pre situáciu na európskom trhu s energetickými komoditami, ktorá ohrozuje cenovú dostupnosť dodávok elektriny a zemného plynu.

Zmena pri bytových domoch s kotolňou

Od apríla tohto roku budú môcť po novom vstúpiť do regulácie cien elektriny a plynu aj zariadenia, ktoré prevádzkujú sociálne služby či bytové domy, ktoré si vyrábajú teplo a teplú vodu prostredníctvom svojej vlastnej kotolne.

Doteraz majú nárok na regulovanú cenu elektriny či plynu domácnosti a malé podniky s ročným odberom elektriny najviac 30-tisíc kilowatthodín alebo ročným odberom plynu najviac 100-tisíc kilowatthodín. Bytové domy s vlastnou kotolňou budú môcť do konca apríla tohto roku prejsť medzi regulované subjekty.

Flexibilita cenovej regulácie

Novela zákona však umožní odberateľom elektriny a plynu, ktorí budú mať právo na regulovanú cenu, z regulácie aj vystúpiť, ak to oznámia svojmu dodávateľovi.

„Návrh zákona zavádza aj potrebnú flexibilitu cenovej regulácie prostredníctvom oprávnenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozširovať alebo zužovať rozsah cenovej regulácie podľa situácie na trhu, napríklad v prípade, ak by nastal opačný trend vo vývoji cien energetických komodít a ceny by náhle výraznejšie klesli,“ dodalo ministerstvo hospodárstva, ktoré zmeny v cenovej regulácii vypracovalo.

Okamžitá podpora lokálnych zdrojov

Návrh zákona si ďalej kladie za cieľ okamžite podporiť rozsiahly, ale kontrolovaný rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie.

Tie si budú môcť inštalovať koncoví odberatelia elektriny až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity ich odberných miest a využívať predovšetkým na účely vlastnej spotreby, s možnosťou dodávky prebytočnej elektriny do sústavy a s oslobodením od úhrady tarify za prevádzkovanie systému až do 1 000 megawatthodín vyrobenej a spotrebovanej elektriny ročne.

Návrh zákona odstraňuje doterajší limit inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov vo výške 500 kilowattov, ako aj ďalší doterajší limit 10 % inštalovaného výkonu lokálneho zdroja pre dodávku prebytočnej elektriny vyrobenej lokálnym zdrojom do sústavy.

Inštitút dodávateľa poslednej inštancie

Cieľom návrhu zákona je ďalej posilniť bezpečnosť dodávok elektriny a plynu prostredníctvom inštitútu dodávateľa poslednej inštancie. Za účelom predchádzania špekulatívnym odchodom z trhu zo strany dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu navrhuje ministerstvo zaviesť osobitnú zodpovednosť dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať energie.

Ministerstvo taktiež navrhuje, aby skrachovaný dodávateľ energií bezodkladne ponúkol dodávateľovi poslednej inštancie množstvo elektriny alebo plynu, ktoré zabezpečil pre svojich odberateľov, za obstarávacie náklady navýšené o jadrovú infláciu.

Skrátené legislatívne konanie

Novela zákona by mala platiť už od 1. apríla tohto roka. Parlament preto rokuje o novele v skrátenom legislatívnom konaní.

„Naliehavosť účinnosti zákona je odôvodnená potrebou získať časový priestor na prípravu regulovaných subjektov, ktoré by mali začať obstarávať elektrinu a plyn na kalendárny rok 2023, a to nielen pre súčasný okruh regulovaných odberateľov, ale aj pre rozšírený okruh,“ konštatovalo ministerstvo.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRNárodná rada SRÚrad pre reguláciu sieťových odvetvíVláda SR