ZMOS žiada reguláciu cien energií aj pre ľudí žijúcich v nájomných bytoch. Pre zdražovanie hrozí, že sa z nich stanú neplatiči

Kúrenie, radiátor
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
  • aktualizované 19. júla, 15:43

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada vytvorenie ochrany pred astronomickým nárastom cien energií pre nájomcov v mestských a obecných nájomných bytoch.

Zdražovanie energií

Navrhuje preto rozšíriť okruh regulovaných subjektov o komunálne nájomné byty. Zásadnú pripomienku v tomto znení uplatnilo v súvislosti s novelou zákona o regulácii v sieťových odvetviach. ZMOS vidí problém v pomerne širokej skupine ľudí žijúcich v uvedených bytoch.

„Napriek tomu, že ide o preukázateľne zraniteľného odberateľa, nájomníci obecných nájomných bytov, respektíve domácnosti, nie sú rovnoprávne chránení cenovou reguláciou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vzhľadom na vysoké a neustále narastajúce ceny za dodávky energií sú nájomníci týchto nájomných bytov v nerovnoprávnom postavení z pohľadu neúmerného nárastu cien za energie a služby spojené s bývaním,“ konštatuje združenie.

Nájomcov sa môžu stať neplatiči

Práve preto sa podľa ZMOS ukazuje ako mimoriadne dôležité, aby aj nájomné byty miest a obcí boli zaradené medzi regulované subjekty.

„V opačnom prípade si nízkopríjmové domácnosti obývajúce komunálne nájomné byty nebudú môcť dovoliť uhradiť vysoké ceny energií, stanú sa neplatičmi, samosprávam tak zostanú prázdne byty a v mestách a obciach sa tak budú môcť už iba počítať výšky dlhov,“ poukazuje.

Nízkopríjmové domácnosti

Združenie v tejto súvislosti pripomína, že úlohou štátu v rámci sociálnej politiky je vytvárať legislatívne a ekonomické podmienky pre dostupnosť bývania aj domácnostiam s nízkymi príjmami a pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva.

Zdôrazňuje, že keďže časť obyvateľstva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu bytu, ani takou výškou príjmu, ktorá by mu umožnila splácať hypotekárny úver, sú tieto domácnosti odkázané na pomoc verejného sektora.

Hľadanie alternatívneho riešenia

Ministerstvo hospodárstva SR na požiadavku ZMOS reagovalo upozornením, že zaradenie nových subjektov medzi zraniteľných odberateľov, teda subjekty, ktoré majú nárok na maximálnu cenu plynu v roku 2023, si okrem zmien v zákone o regulácii v sieťových odvetviach vyžiada i úpravu metodológie pre spôsob výpočtu maximálnej ceny v rámci vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.

„Tá v súčasnosti určuje pre stanovenie maximálnej ceny referenčné obdobie, počas ktorého bolo zo strany dodávateľov potrebné nakupovať pre tieto subjekty plyn. Po prípadnom zaradení týchto subjektov medzi zraniteľných odberateľov dodávatelia totiž nemôžu uplatniť štandardný postup, čo má zásadný a negatívny vplyv na určenie maximálnej ceny plynu pre tieto subjekty, ako i na schopnosť dodávateľov poskytnúť týmto odberateľom zmluvu na dodávku plynu,“ objasňuje rezort.

Pre adresné riešenie na zmiernenie dopadov vysokých cien plynu pre prípravu tepla a teplej vody pre nájomníkov obecných a mestských bytov preto ministerstvo navrhuje hľadať alternatívne riešenie, ktorého súčasťou nebudú zmeny zákona o regulácii v sieťových odvetviach, respektíve zákona o energetike.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíZdruženie miest a obcí Slovenska (ZMOS)