VIA IURIS vydala knihu o sudcovskej etike

Justicia, sudy, kladivko
Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 21. marca (WEBNOVINY) – Etický kódex sudcov na Slovensku podľa organizácie VIA IURIS nedáva konkrétnejšie odpovede na viaceré otázky, súvisiace so sudcami.

„Je to 12-ročný, neaktualizovaný a tiež veľmi stručný dokument,“ tvrdí VIA IURIS. Organizácia aj preto pripravila vlastnú publikáciu o sudcovskej profesijnej etike. Sú tam napríklad odpovede na otázky, ako by sa mal sudca správať na pojednávaní, či majú byť obmedzované jeho nepracovné kontakty s advokátmi, alebo či má byť regulované prijímanie darov a pohostenia sudcami.

Publikácia hovorí aj o tom, či majú byť kladené požiadavky na správanie sa sudcu mimo výkonu jeho funkcie, aké mimosúdne aktivity by nemal sudca vykonávať a kde sú hranice slobody jeho prejavu. Publikácia prináša pohľad na uvedené témy zo zahraničných etických kódexov sudcov, súdnej judikatúry a stanovísk etických komisii.

„Práve pokles dôvery v súdnictvo býva v zahraničí pre sudcov dôvodom na zvýšenie si nárokov na svoje správanie, čím zároveň vyvažujú veľkú mieru nezávislosti, ktorá im bola poskytnutá. Naopak, v krajinách kde dôvera v súdnictvo klesá, býva jej význam podceňovaný. Dôvera verejnosti je pritom podľa zahraničných kódexov považovaná za základný kameň skutočnej sudcovskej nezávislosti,“ konštatovala spolupracujúca advokátka VIA IURIS Zuzana Čaputová, ktorá je autorkou publikácie.

VIA IURIS tvrdí, že verejnosť by zmeny v úprave sudcovskej etiky na Slovensku privítala. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorú organizácia zabezpečila prostredníctvom agentúry FOCUS v minulom roku, veľká väčšina respondentov (až 77 percent) súhlasí s tým, aby požiadavky na etiku správania sa sudcov boli upravené v podrobnejších etických pravidlách.

S takýmto riešením vyjadrilo nesúhlas iba päť percent opýtaných. Zvyšná časť (18 percent) sa k danej problematike nevedela vyjadriť.

Publikácia Profesijná etika sudcov v etických kódexoch, judikatúre a stanoviskách etických poradných komisií je príspevkom do diskusie o sudcovskej etike. Prináša konkrétne príklady etických dilem a ich možných riešení, môže byť teda pomôckou pre sudcov, ktorí pri výkone svojho povolania hľadajú odpovede na praktické otázky, týkajúce sa etického rozmeru svojho konania.

Je zrozumiteľná tým, že pracuje s konkrétnymi situáciami, upravenými vo viacerých kódexoch (napríklad vzorový kódex Európskej siete súdnych rád, Kanadského etického kódexu, Príručka správania sa sudcov Veľkej Británie a Severného Írska, Etického kódexu sudcov Litovskej republiky a Bangalórskych zásadách správania sudcov). Celé znenie publikácie je na webe VIA IURIS.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Zuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie Via Iuris