Foto: Vláda schválila akčný plán rozvoja okresu Košice, do regiónu pôjde vyše 70 miliónov eur

Rokovanie vlády SR, 121. schôdza, Pellegrini. Raši
Zľava: Predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši počas výjazdového rokovania 121. schôdze vlády SR na Obecnom úrade v Ploskom. Ploské, 3. október 2018. Foto: SITA/Viktor Zamborský

PLOSKÉ 3. októbra (WebNoviny.sk) – Vláda na svojom stredajšom výjazdovom zasadaní v obci Ploské v okrese Košice – okolie schválila akčný plán rozvoja okresu. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Košice – okolie podporou vytvorenia 822 pracovných miest do roku 2022.

Ako uviedol predseda vlády Peter Pellegrini, vláda na stredajšom rokovaní sa zaoberala aj problémom nedostatočných priestorov v budove košických súdov, kde v nevyhovujúcich priestoroch v súčasnosti okrem krajského sídlia aj tri okresné súdy, o čom informoval predseda Krajského súdu Košice Imrich Volkai. Prijala uznesenie, ktorým ukladá ministerstvu spravodlivosti predložiť návrh na rekonštrukciu a nadstavbu budovy košických súdov. Uviedol, že vláda sa návrhom bude zaoberať na niektorom zasadaní ešte do konca tohto roka.

Investície rozdelené

Ako informoval po zasadaní predseda vlády Peter Pellegrini, do roku 2022 v rámci realizácie akčného plánu majú prísť do okresu Košice – okolie investície minimálne 71,43 milióna eur, pričom sa predpokladá spolufinancovanie zo zdrojov EŠIF (európskych a štrukturálnych fondov) vo výške 66,68 milióna eur. Celková výška regionálneho príspevku od vlády bude 4,75 milióna eur.

„Okres od vlády nad rámec regionálneho príspevku získa jeden milión eur podobne ako iné najmenej rozvinuté okresy a v stredu sme ich rozdelili pre jednotlivé obce,“ dodal Pellegrini.

Ako informoval podpredseda vlády Richard Raši, rozvojové aktivity majú smerovať do prioritných oblastí – vzdelávanie, poľnohospodárstvo, priemysel a služby, infraštruktúra a životné prostredie, cestovný ruch a sociálne služby. Do rozvoja vzdelávania pôjde 7,5 milióna eur, do infraštruktúry smeruje vyše 30 miliónov, do rozvoja priemyslu a služieb spolu 15 miliónov, cestovného ruchu vyše 10 miliónov, do sociálnej oblasti 7,1 milióna eur.

Nové školské zariadenia aj pracovné miesta

V súčasnosti sa v okrese Košice-okolie nachádza 85 materských škôl a 62 základných škôl, ktoré spolu poskytujú 24 857 miest. Viac ako 76 % obcí v prieskume uviedlo potrebu rozšírenia kapacít materských a viac ako 51 % obcí uviedlo potrebu rozšírenia kapacít základných škôl.

Do roku 2022 sa podľa akčného plánu vytvorí 400 nových miest v predškolských a školských zariadeniach a s tým súvisí 43 nových pracovných miest. Výhľadovo sa uvažuje aj o zvýšení mobility a v tejto súvislosti sa ukazuje potreba rozšírenia prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy o 200 miest.

V okrese sa má rozvíjať aj duálne vzdelávanie a zriaďovanie elokovaných tried stredných odborných škôl. V súčasnosti v okrese funguje šesť elokovaných pracovísk s duálnym vzdelávaním.

Stredná odborná škola technická v Košiciach pôsobí v okrese prostredníctvom siedmich elokovaných pracovísk, konkrétne v obciach Bidovce, Čaňa, Družstevná pri Hornáde, Kecerovce, Nová Polhora, Slanec a Veľká Ida. V budúcnosti majú pribudnúť ďalšie tri strediská duálneho vzdelávania.

Obce bez dobudovanej kanalizácie

Ďalším problémom okresu je infraštruktúra, najmä pokiaľ ide o cesty, ale napríklad aj vodovody a kanalizáciu. Z celkového počtu 112 obcí a dvoch miest, viac ako 66 % obcí uviedlo, že nemá dobudovanú kanalizáciu, čo predstavuje približne 80 000 obyvateľov okresu.

Napojených je zhruba 41 000 obyvateľov. Ako uvádza akčný plán, výhľadovo treba vybudovať čistiarne odpadových vôd s možnosťou napojenia 15 000 obyvateľov.

Okres Košice – okolie patrí k najväčším, no zároveň bol začiatkom tohto roka zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Okres Košice okolie ako jediný nemá vlastné okresné mesto.

Dôvodom zaradenia okresu Košice – okolie medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti v okrese po výraznom náraste vplyvom ekonomickej krízy v roku 2008 postupne klesala z 21,7 % v roku 2009 na 12,12 % na začiatku roka 2018.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Peter PellegriniRichard Raši
Firmy a inštitúcie MS Ministerstvo spravodlivosti SRVláda SR