Vlastníci nehnuteľností zrejme už nebudú musieť odhŕňať sneh z chodníkov, ktoré im nepatria

Sneh, odpratávanie snehu
Foto: ilustračné, SITA/Michal Hornický.

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Vlastníci nehnuteľností možno od budúceho roka nebudú povinní starať sa bezplatne o cudzí majetok.

Novela cestného zákona

Ministerstvo dopravy totiž pripravuje novelu cestného zákona, ktorá to má upraviť. Novela sa týka napríklad chodníkov pri nehnuteľnostiach.

„V súčasnosti platí, že závady v schodnosti priľahlých chodníkov k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Týka sa to závad, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na chodníky, ku ktorým nemá majiteľ nehnuteľnosti žiaden vlastnícky alebo nájomný vzťah,“ povedala pre agentúru SITA výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva (ZBH) na Slovensku Anna Krajčiová.

Za nesplnenie týchto povinností hrozia vlastníkom, správcom a užívateľom priľahlých nehnuteľností okrem náhrady vzniknutej škody aj ďalšie sankcie.

Mnohí vlastníci bytov ušetria

Zimná údržba priľahlých chodníkov, ktoré sú spravidla vo vlastníctve miest a obcí, robí podľa Krajčiovej v súčasnosti nemalé problémy aj vlastníkom bytov a správcom bytových domov.

„Jednak odčerpáva finančné prostriedky z fondu opráv a údržby bytového domu, ktoré sú prioritne určené na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu spoločných častí a zariadení domu a nie na nákup posypového materiálu, lopát a odhŕňačov. Navyše nie každý vlastník bytu je zo zdravotných, pracovných alebo rodinných dôvodov schopný bez prieťahov zobrať lopatu a postarať sa o odpratanie snehu,“ upozornila. Podľa nej mnohé bytové domy si preto zabezpečujú vykonávanie týchto prác na zmluvnom základe dodávateľským spôsobom, čo predstavuje ďalšie finančné výdavky.

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku preto víta zámer ministerstva vypustiť zo zákona povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov priľahlých nehnuteľností, ktorí nie sú vlastníkmi komunikácie, odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti a zodpovedať za škodu, ktorá vznikla ako dôsledok nesplnenia tejto povinnosti.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR