PORADŇA: Ako uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení?

Dohoda, podpis, zmluva, úver
Ilustračné foto pixabay.com

Stačí si dohodnúť stretnutie a mať doklad totožnosti. Akceptácia zmluvy netrvá dlho.

Stavebné sporenie sa orientuje prioritne na tých klientov, ktorí chcú riešiť otázku bývania – či už vo forme zaobstarania si nového či rekonštrukcie súčasného. Na slovenskom trhu stavebného sporenia fungujú tri spoločnosti. Je to Prvá stavebná sporiteľňa (PSS), Wüstenrot stavebná sporiteľňa a ČSOB stavebná sporiteľňa.

Uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení je jednoduché. Záujemca navštívi obchodné zastúpenie, môže si dohodnúť aj osobné stretnutie u neho doma. Jedna zo stavebných sporiteľní ponúka dokonca aj možnosť on-line.

Samotné vyplnenie tlačiva / uzavretie zmluvy netrvá dlho. Časový priestor je však dobré venovať informovaniu sa, teda poradenstvu, ktoré predchádza uzavretiu zmluvy. Vďaka tomu si klient vyberie produkt, ktorý najlepšie vyhovuje jeho aktuálnej situácii či budúcim potrebám.

S uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení sa spájajú aj poplatky. Tie sa môžu líšiť aj od zvoleného typu sporenia a aj od toho, či v danom období prebieha nejaká akcia v rámci stavebnej sporiteľne. Stavebné sporiteľne z času na čas prichádzajú s rôznymi akciami, kedy dávajú buď zľavu alebo uzatvorenie zmluvy bez poplatku.
Prvá stavebná sporiteľňa
– Stačí navštíviť ktorékoľvek obchodné zastúpenie PSS alebo zatelefonovať obchodnému zástupcovi PSS a dohodnúť si s ním stretnutie na akomkoľvek mieste – aj u klienta doma.
– Pri stretnutí s obchodným zástupcom prejaví klient záujem o uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Ten s ním zmluvu spíše a klient uzatvorenie potvrdí podpisom. Klient pri tomto úkone potrebuje iba občiansky preukaz. Následne zmluva putuje na spracovanie do ústredia PSS a klient je o definitívnom zaevidovaní zmluvy v systéme informovaný listom.
– Aktuálne si PSS účtuje za uzatvorenie zmluvy 20 eur alebo 0,9 % z cieľovej sumy, na ktorú je zmluva uzatvorená.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa
– Zmluvu o stavebnom sporení je možné uzavrieť na ktoromkoľvek zastúpení spoločnosti na území Slovenska alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu či sprostredkovateľov v partnerských spoločnostiach.
– Klientovi stačí preukaz totožnosti.
– Poplatok za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení jedným stavebným sporiteľom je 0,9 % z cieľovej sumy, maximálne 1 800 eur. Spoločnosť však ponúka aj rodinné zmluvy, pričom poplatok za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení dvomi stavebnými sporiteľmi je 0,45 % z cieľovej sumy na jedného stavebného sporiteľa, spolu teda 0,9 % z cieľovej sumy, resp. maximálne 1 800 eur.
ČSOB stavebná sporiteľňa
– Klient si môže uzatvoriť stavebné sporenie buď navštívením poradenského miesta. Spoločnosť ponúka aj možnosť uzatvoriť zmluvu stavebného sporenia priamo zo svojho príbytku, a to on-line cez internet.
– K uzatvoreniu zmluvy stačí klientovi občiansky preukaz.
– Ak ide o osobu do 18 rokov, tak je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list na vydokladovanie príbuzenského vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.
– Po doručení žiadosti o stavebné sporenie s požadovanými dokladmi na centrálu spoločnosť vie do 24 hodín zmluvu stavebného sporenia akceptovať.
– Poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení sa líši od zvoleného typu sporenia. Napríklad pri type Profit Prémium je to bez poplatku, Profit Mini má poplatok 35 eur, Profit Maxi Plus 0,9 % z cieľovej sumy, resp. minimálne 40 eur, v type sporenia UIII je to 15 eur.
– V ČSOB stavebnej sporiteľni klienti v prevažnej väčšine využívajú fixný poplatok, ktorý nie je závislý od výšky cieľovej sumy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom