Asset Management Slovenskej sporiteľne s polročným ziskom cez 500 tis. eur

Slsp_centrala_nove logo_zapad slnka_s.jpg
Foto: SLSP

Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne dosiahla v prvom polroku čistý zisk 503,76 tis. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa zverejnených informácií pokles o 30,4 %. Firma síce evidovala nárast v rámci čistých výnosov z poplatkov a provízií, avšak z precenenia cenných papierov a devízových operácií vykázala stratu. Taktiež mala mierne vyššie administratívne náklady. Čistá hodnota majetku spoločnosti bola na konci júna vo výške 4,47 mil. eur.

V minulom roku firma zvýšila zisk o 20,6 % na 1,49 mil. eur. Tým sa podľa jej vyjadrení potvrdilo, že aj v uplynulom roku bola ekonomicky stabilná a kapitálovo silná. Nečerpala úvery ani nevykazovala žiadne záväzky voči tretím osobám. Hodnota majetku v podielových fondoch ku koncu vlaňajška dosiahla približne 1,7 mld. eur. Rok 2019 sa na trhoch vyvíjal podľa vyjadrení spoločnosti veľmi priaznivo, napriek negatívnym vyhliadkam na konci roka 2018, kedy sa čakalo skôr výraznejšie spomalenie globálnej ekonomiky, zvyšovanie úrokových sadzieb a sprísňovanie politiky centrálnych bánk.

O spoločnosti

Správcovská spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne bola založená 21. júna 2001 a do Obchodného registra SR bola zaregistrovaná 25. septembra 2001. Jediným akcionárom spoločnosti je Erste Asset Management, GmbH. Hlavnou materskou spoločnosťou je Erste Group Bank AG.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Asset Management Slovenskej sporiteľne