Daňový bonus na deti sa zvýši, plošné dotovanie obedov sa skončí. Ktoré rodiny na tom získajú a ktoré stratia

obedy, škola, jedlo
Obeťou zrušenia obedov „zadarmo“ sú rodičia detí v poslednom ročníku materských škôl, ak ich deti nedovŕšili šesť rokov. Foto: ilustračné, Getty Images

Od 1. júla budúceho roka sa pre státisíce pracujúcich rodičov zvýši daňový bonus na deti. Pôjde o rodičov detí vo veku od šiestich do pätnástich rokov.

V druhom polroku budúceho roka budú mať nárok na daňový bonus v sume 1,7- násobku a od 1. januára 2022 vo výške 1,85-násobku základnej sumy daňovej úľavy. Zvýšenie daňového bonusu schválil parlament.

Vyšší daňový bonus ako náhrada za štátom dotované obedy

Vyšší daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov bude rodičom kompenzovať to, že vláda od augusta budúceho roka, teda od školského roka 2021/2022, zruší plošné dotovanie obedov v materských a základných školách.

V súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Od augusta budúceho roka sa budú zvýšenou sumou 1,3 eura dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Výška daňového bonusu na dieťa

V tomto roku daňový bonus na dieťa do 6 rokov predstavuje 45,44 eura mesačne a na nezaopatrené dieťa od 6 do 25 rokov je to suma 22,72 eura mesačne. Od 1. januára budúceho roka základná suma daňového bonusu stúpne o 50 centov na 23,22 eura mesačne.

Stane sa tak vzhľadom na nárast sumy životného minima od 1. júla tohto roka o 2,2 percenta. Daňový bonus sa totiž každoročne od 1. januára zvyšuje o rovnaké percento, o aké pol roka predtým stúplo životné minimum.

Od júla budúceho roka budú mať rodičia detí vo veku od 6 do 15 rokov nárok na 1,7-násobný daňový bonus na dieťa. Pracujúcemu rodičovi dieťaťa vo veku od 6 do 15 rokov tak mesačná daň z príjmu na každé dieťa klesne o 39,47 eura (1,7×23,22). Daňová úľava pre týchto rodičov tak stúpne o 16,25 eura mesačne.

Ak má rodič dieťa vo veku od 15 do 25 rokov, daň zo zárobku si môže v roku 2021 znížiť o 23,22 eura mesačne.

Daňový bonus na dieťa mesačne (v eurách) 2020 1-6/2021 7-12/2021
Dieťa do 6 rokov 45,44 46,44 46,44
Dieťa od 6 do 15 rokov 22,72 23,22 39,47
Dieťa od 15 do 25 rokov 22,72 23,22 23,22

Pozn.: Suma daňového bonusu na rok 2022 sa zatiaľ nedá vyčísliť, keďže nie je známe, o aké percento sa od 1. júla 2021 zvýši životné minimum na Slovensku.

Ako funguje daňový bonus

Daňový bonus na dieťa je pre pracujúceho rodiča daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov.

Ak je vypočítaná daň z príjmov rodiča nižšia ako výška jeho nároku na daňový bonus, rodič neplatí žiadnu daň z príjmov a zvyšok neuplatneného daňového bonusu mu štát vyplatí.

Príklad

Ak otec dieťaťa zarobí ako zamestnanec v hrubom napríklad 900 eur, z tohto príjmu by mal štátu za júl budúceho roka odviesť daň 76,65 eura. Otec má však dve nezaopatrené deti vo veku 10 a 8 rokov. Od 1. júla budúceho roka má preto nárok na uplatnenie mesačného daňového bonusu 78,94 eura (2×39,47).

Po uplatnení nároku na daňový bonus nielen nezaplatí štátu žiadnu daň z príjmov – keďže suma daňového bonusu je vyššia ako suma vypočítanej dane -, ale štát otcovi vyplatí zvyšok neuplatneného daňového bonusu vo výške 2,29 eura (daňový bonus 78,94 eura – daň z príjmov 76,65 eura).

Tomuto otcovi sa tak od júla budúceho roka reálne zvýši čistý mesačný príjem o 32,50 eura. Do konca júna budúceho roka má totiž nárok na daňový bonus na dve deti v celkovej sume 46,44 eura, od júla budúceho roka v sume 78,94 eura.

Podmienky nároku na daňový bonus

Ak chcete mať budúci rok nárok na daňový bonus na dieťa, po zvýšení minimálnej mzdy budete musieť zarobiť v hrubom vyššiu sumu ako tento rok.

Podľa zákona o dani z príjmov totiž musí rodič za rok vykázať:

  • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zamestnanec alebo dohodár) na úrovni 6-násobku minimálnej hrubej mzdy alebo
  • zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej hrubej mzdy a súčasne vykázať základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov.

V tomto roku je 6-násobkom minimálnej mzdy suma 3 480 eur (6×580 eur), budúci rok táto hranica vzrastie na 3 738 eur (6×623 eur).

Obedy „zadarmo“ sa skončia

Väčšina rodičov detí do 15 rokov si zvýšením daňového bonusu na dieťa a súčasným zrušením plošných dotácií na obedy finančne mierne polepší. Tieto dve vzájomne prepojené opatrenia však majú jednoznačných víťazov aj porazených.

Obeťou zrušenia obedov „zadarmo“ sú rodičia detí v poslednom ročníku materských škôl, ak ich deti nedovŕšili šesť rokov. Títo rodičia totiž stratia nárok na štátnu dotáciu 1,20 eura na každý obed, čo je pri 20 pracovných dňoch 24 eur mesačne.

Stratu tejto dotácie im do 6 rokov veku dieťaťa nevynahradí vyšší daňový bonus na dieťa, keďže rodičia týchto detí majú nárok na dvojnásobnú sumu daňového bonusu už v súčasnosti.

Naopak, jednoznačnými víťazmi krokov vlády Igora Matoviča (OĽaNO) sú rodičia detí, ktoré navštevujú osemročné gymnáziá a majú do 15 rokov. Týmto deťom totiž štát v súčasnosti neprispieva na obedy ani ich rodičia nemajú nárok na dvojnásobný daňový bonus.

Rodičia týchto detí tak zrušením obedov „zadarmo“ o nič neprídu, pričom od júla budúceho roka sa im zvýši daňová úľava. Na každé dieťa gymnazistu do 15 rokov jeho veku pracujúci rodič získa za júl až december budúceho roka úľavu 97,50 eur (6x 16,25 eura mesačne).

Získajú všetci rodičia detí na základných školách

Na zrušení plošného dotovania obedov a súčasnom zvýšení daňového bonusu mierne získajú všetci rodičia detí na základných školách. Ich daňový bonus na jedno dieťa v druhom polroku budúceho rok vzrastie o 97,50 eura (6x 16,25 eura mesačne).

V období od 1. septembra do 31. decembra budúceho roka by mali ísť deti do školy 75 dní, po zohľadnení štátnych sviatkov a všetkých prázdnin. Pri dotácii v sume 1,2 eura za jeden obed by tak štát na dotované obedy na dieťa za prvé štyri mesiace školského roka vynaložil 90 eur.

Ak si porovnáme sumu, ktorú rodič získa na vyššom daňovom bonuse na dieťa (97,50 eura) so sumou, ktorú stratí na nedotovaných obedoch (90 eura), tak zistíme, že rodič dieťaťa na základnej škole bude v druhom polroku budúceho roka v pluse 7,50 eura. Pri dvoch školákoch navštevujúcich ZŠ rodič dieťaťa získa 15 eur.

Zvýšenie daňového bonusu je výhodnejšie ako dotované obedy

Podmienkou dotovania obedov štátom je to, aby sa školák zúčastnil vyučovania a odobral stravu. Ak dieťa v niektorom mesiaci nie je pre chorobu v škole napríklad 10 dní, nemá nárok na 12-eurovú dotáciu na obedy.

Nárok na dotáciu takisto nemá cez polročné, jarné, letné alebo vianočné prázdniny. V tieto dni tak školák obeduje doma a štát mu na jeho obed žiadnou dotáciou neprispieva.

Keď dotované obedy od druhého polroka budúceho roka nahradí vyšší daňový bonus na dieťa, dochádzka dieťaťa do školy prestane hrať rolu.

Nárok na zvýšenie daňového bonusu v sume približne 54 centov na deň bude mať od júla do decembra budúceho roka pracujúci rodič dieťaťa na každý deň v mesiaci, teda aj na obed v sobotu, nedeľu, cez prázdniny, či sviatok.

Vláda tak bude sumou 54 centov na deň „dotovať“ zvýšeným daňovým bonusom každý obed dieťaťa v roku. Nielen ten obed, ktorý navaria kuchárky v školskej jedálni v deň, keď sa ide do školy a dieťa sa zúčastní vyučovania.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Igor Matovič