Deficit môže byť nižší ako sa predpokladalo, výdavky štátneho rozpočtu sa vyvíjajú lepšie

Peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Deficit verejnej správy dosiahne v tomto roku podľa súčasného odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 6,78 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je približne 6,6 mld. eur. Stane sa tak za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia.

Oproti februárovej prognóze je to zlepšenie o 152 mil. eur. K poklesu deficitu prispeli podľa rady najmä lepšie výsledky hospodárenia samospráv v roku 2020 oproti očakávaniam, čo sa pozitívne premietlo aj do výhľadu na roku 2021.

Rozpočet verejnej správy počíta sa deficitom 7,41 % HDP, čo je 7,09 mld. eur. Pozitívna odchýlka od salda rozpočtu je tak v súčasnosti podľa rady vo výške 512 mil. eur, resp. 0,53 % HDP. Riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu tak zostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a jej dôsledky na makroekonomický vývoj.

Opatrenia vlády na riešenie pandémie zohľadnené v aktuálnom odhade dosahujú výšku spolu 2,2 mld. eur, pričom nad rámec rozpočtovanej rezervy navyšujú deficit o sumu 877 mil. eur. Naopak, lepšie, ako predpokladal rozpočet, sa vyvíjajú výdavky štátneho rozpočtu a tiež výdavky samospráv. Zlepšenie v týchto oblastiach predstavuje až jednu miliardu eur oproti rozpočtu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie RRZ Rada pre rozpočtovú zodpovednosť