Doplnkové dôchodkové spoločnosti majú pre klientov dobré správy, od roku 2023 by sa mali znížiť poplatky

Peniaze, kalkulačka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Od roku 2023 by sa mali znížiť poplatky, ktoré svojim klientom účtujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). Maximálny poplatok za správu príspevkového fondu by mal klesnúť zo súčasných 1,2 percenta na 1 percento z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Súčasne by sa mal zrušiť poplatok za prestup sporiteľa do inej DDS.

Vyplýva to z návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte, ktorým sa má novelizovať aj zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Legislatívny návrh predložil rezort práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Mierny nárast výnosov 

Návrh na zníženie poplatkov za správu príspevkových fondov súvisí so zámerom zrušiť výplatné dôchodkové fondy a tieto fondy zlúčiť s príspevkovými fondmi. Majetok poberateľov dávok z tretieho piliera, ktorý sa nachádza vo výplatných fondoch, by sa tak presunul do príspevkových fondov.

DDS má v súčasnosti nárok na poplatok za správu výplatného fondu vo výške 0,6 percenta z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. V príspevkových fondoch je to spomínaných 1,2 percenta z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde.

„Zrušenie výplatných doplnkových dôchodkových fondov povedie k miernemu nárastu výnosov z odplát a provízií v dôsledku vyššieho objemu majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch a tiež k zníženiu celkových nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,“ tvrdí ministerstvo. Zrušením poplatku za prestup do konkurenčnej DDS sa podľa rezortu zrušia bariéry pre sporiteľa prejsť k inému správcovi dobrovoľných dôchodkových úspor.

Sporitelia ušetria za prestup 

Z 15 príspevkových fondov účtovalo ku koncu minulého roka poplatok za správu na zákonom stanovenej maximálnej úrovni 12 fondov. Maximálna suma poplatku za správu sa tak ku koncu vlaňajška vzťahovala na približne 757-tisíc sporiteľov v príspevkových fondoch.

„Na základe mikroúdajov doplnkových dôchodkových spoločností predpokladáme priemerné zníženie sumy odplát a poplatkov na jedného účastníka v sume približne 6,8 eura ročne,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Sporitelia v treťom pilieri by tiež mali ušetriť na zrušení poplatku za prestup do inej DDS. V rokoch 2010 až 2019 zmenilo správcu úspor v treťom pilieri priemerne ročne 1 378 sporiteľov. „V prípade účastníka s priemernou nasporenou sumu na úrovni približne 2 991 eur odhadujeme úsporu v súvislosti so zrušením odplaty za prestup na úrovni približne 149,5 eur,“ dodáva ministerstvo.

Nový osobný dôchodkový produkt

Možnosti sporenia v treťom, doplnkovom dôchodkovom pilieri by sa mali od roku 2023 rozšíriť. Nový osobný dôchodkový produkt by mali popri doplnkových dôchodkových spoločnostiach ponúkať aj dôchodkové správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ako aj banky a poisťovne.

Na nový osobný dôchodkový produkt má prispievať nielen zamestnanec a zamestnávateľ, ale aj štát. Štátna dôchodková prémia by dosahovala 60 eur ročne, ak ročné príspevky sporiteľa dosiahnu od 180 do 240 eur, na 80 eur ročne by sa zvýšila pri príspevkoch sporiteľa v sume 240 až 300 eur ročne. Ak príspevky sporiteľa dosiahnu viac ako 300 eur ročne, štátna prémia bude v sume 100 eur ročne.

Rezort práce súčasne zachová existujúcu daňovú úľavu na príspevky zamestnanca v sume 180 eur ročne. Záujem o sporenie v treťom pilieri by malo zvýšiť aj zrušenie platenia zdravotných odvodov z príspevkov zamestnávateľa a súčasne zachovanie príspevku zamestnávateľa ako daňového výdavku do 6 percent hrubej mzdy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR