Emisie skleníkových plynov sú spúšťačom klimatickej krízy. Fungovať uhlíkovo neutrálne je nevyhnutné a prispieť môžu aj banky

Reduce Carbon Dioxide Emissions to Limit Global Warming and Climate Change. Commitment to Paris Agreement to Lower CO2 levels with Sustainable Development as Renewable Energy and Electric Vehicles
Foto: Getty Images

Najväčším spúšťačom klimatických zmien sú emisie skleníkových plynov, z ktorých až 80% predstavuje CO2. Dosiahnuť uhlíkovú neutralitu je nevyhnutné a prispieť môžu aj banky. Najmä pokiaľ ide o využívanie obnoviteľných zdrojov energie, uprednostňovanie technológií s vysokou energetickou účinnosťou, minimalizovanie papierových procesov, či plastu alebo väčšie zavádzanie home office.

Výkyvy počasia, extrémne sucho, ale aj záplavy. To všetko sú dopady klimatických zmien. V dôsledku týchto javov podľa dát Európskej environmentálnej agentúry utrpelo Slovensko od roku 1980 do roku 2019 straty v celkovej výške 1,75 miliardy eur. To v prepočte na jedného obyvateľa predstavuje 329 eur. Zaoberať sa témou uhlíkovej neutrality je nevyhnutné.

Dnešná generácia je tá posledná, ktorá môže zvrátiť nežiadúci dopad aktivít celej spoločnosti na našu planétu a tiež rozhodnúť o tom, v akom stave ju prenechá svojim deťom. Štáty, súkromné inštitúcie v oblasti energetiky, priemyslu, dopravy, ale aj jednotlivci by mali tému udržateľnosti brať vážne a zakomponovať ju do svojho každodenného fungovania. Emisie skleníkových plynov sú vážnym problémom, ktorý vnímame, a preto bude ambíciou 365.bank dosiahnuť svoju vlastnú uhlíkovú neutralitu už do roku 2025,“ hovorí Andrej Zaťko group CEO 365.bank.

Potrebné kroky v tomto smere pritom podniká aj Európska únia. Slovensko sa z pohľadu emisií CO2 zaraďuje na 20 priečku v rámci EÚ. Jej cieľom je stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050. Vyplýva to z oznámenia Európskej komisie o Európskej zelenej dohode a tiež z Parížskej klimatickej dohody, podľa ktorej  nesmie svetová teplota vzrásť o viac ako 1,5 stupňov Celzia.

365.bank na ceste k uhlíkovej neutralite

V prípade organizácií prebieha meranie, riadenie a reporting emisií zo skleníkových plynov v zmysle normy ISO 14 064, ktorá tiež stanovuje požiadavky pre plánovanie, vykonávanie, ale aj vykazovanie či validovanie zásad a zmien.

S cieľom stať sa uhlíkovo neutrálnou podstúpila 365.bank komplexný audit svojich aktivít na centrále ale aj v pobočkách, výsledkom ktorého je získaný certifikát v podobe Správy o overení skleníkových plynov od spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Výstupom analýzy je stanovenie konkrétnych oblastí a akčných krokov, ktoré banka podnikne s cieľom stať sa do roku 2025 uhlíkovo neutrálnou.

Som veľmi rád, že máme za sebou prvú, veľmi dôležitú etapu v rámci témy uhlíkovej neutrality, ktorá nás posunie ďalej v tomto cieli. Udržateľnosť je dôležitou súčasťou transformácie našej bankovej skupiny, ktorou prechádzame. V zmysle auditu zavádzame zmeny v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov, interného prostredia a procesov, vrátane zníženia emisií súvisiacich s dopravou zamestnancov,“ dopĺňa A. Zaťko.

V zmysle auditu je ekologicky najnáročnejšia práve doprava, ale aj spotreba elektriny a plynu. Emisie CO2 súvisiace s cestovaním zamestnancov do práce resp. služobnými cestami sú pritom približne dvojnásobné vyššie, ako je spotreba plynu.

Konkrétnymi akčnými krokmi banky bude využívanie obnoviteľných zdrojov energie. S cieľom minimalizovať záťaž súvisiacu s dopravou banka pristupuje k intenzívnejšiemu využívaniu práce z domu (home office) na pozíciách, kde je to z ich podstaty možné, a to aspoň 10 dní do mesiaca. 365-ka sa tiež zaväzuje podporovať „zelené projekty“ a eko aktivity. Ich súčasťou sú aj projekty určené na kompenzáciu CO2.

Dôležitou oblasťou budú aktivity v rámci jej interného prostredia. Hlavne pokiaľ ide o vzdelávaniemotiváciu zamestnancov fungovať a pracovať udržateľne. Ambíciou banky je digitalizovať interné procesy, znižovať množstvo papieraplastu. 365.bank plánuje obmeniť aj súčasnú „car policy“ a aktuálne služobné autá vymení za elektromobily resp. hybridy. Samozrejmosťou v rámci procesu dosiahnutia uhlíkovej neutrality je neustála spolupráca s odbornými garantmi a recertifikácia.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie 365 bank