Európska komisia predstavila opatrenia na zníženie objemu nesplácaných úverov v bankách

Peniaze euro bankovky
Ilustračné foto pixabay.com

Cieľom opatrení je ďalej spevniť základy bankového sektora EÚ a zabezpečiť vysoko stabilné banky.

Európska komisia (EK) v stredu navrhla balík opatrení zameraných na zníženie objemu nesplácaných úverov v bankovom sektore v Európe. Trend poklesu objemu nesplácaných úverov sa podľa komisie nezastavil. Cieľom opatrení je ďalej spevniť základy bankového sektora EÚ a zabezpečiť vysoko stabilné banky. Tento balík podľa komisie dopĺňa opatrenia zamerané na úniu kapitálových trhov a je zásadným krokom na dobudovanie bankovej únie. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Podpredseda komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol, že Európa musí rýchlejšie znižovať nesplácané úvery. “Je to nevyhnutné na ďalšie zníženie rizík v európskom bankovom sektore a posilnenie odolnosti tohto sektora. S menším objemom nesplácaných úverov vo svojich súvahách budú banky môcť poskytnúť viac financií domácnostiam a podnikom,” povedal Dombrovskis.

Zameranie na štyri oblasti

V predstavenom balíku sa stanovuje komplexný prístup založený na kombinácii vzájomne sa dopĺňajúcich politických činností zameraných na štyri kľúčové oblasti. Je potrebné podľa komisie zabezpečiť to, aby banky vyčlenili finančné prostriedky na pokrytie rizík súvisiacich s pôžičkami poskytnutými v budúcnosti, ktoré by sa mohli stať nesplácanými úvermi. Je potrebné ďalej podporiť rozvoj sekundárnych trhov, na ktorých môžu banky predávať svoje nesplácané úvery správcom úverov a investorom.

Taktiež by sa malo uľahčiť vymáhanie dlhov ako doplnok k návrhu týkajúcemu sa platobnej neschopnosti a reštrukturalizácie podnikov predloženom v novembri 2016. Poslednou kľúčovou oblasťou je pomoc členským štátom, ktoré o ňu požiadajú, pri reštrukturalizácii bánk formou nezáväzných usmernení. Išlo by o návrh spôsobu, ako vytvoriť správcovské spoločnosti alebo prijať iné opatrenia na riešenie nesplácaných úverov.

Nesplácané úvery stále rizikom

Riziká v bankovom sektore sa podľa komisie v EÚ v posledných rokoch výrazne znížili. Banky pod dohľadom Európskej centrálnej banky získali od roku 2014 dodatočný kapitál vo výške 234 mld. eur a majú oveľa väčšie vankúše likvidity. Podarilo sa to vďaka doteraz prijatým významným regulačným opatreniam, ktoré sa ešte posilnia balíkom na zníženie bankových rizík, ktorý komisia navrhla v novembri 2016. Hoci sa dosiahol značný pokrok, nesplácané úvery zostávajú podľa komisie jedným z najväčších rizík európskeho bankového systému.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EK Európska komisia