Eximbanka počíta v budúcom roku s navýšením objemu bankového a poistného portfólia

Peniaze, ekonomika
Foto: ilustračné, www.thinkstockphotos.com

Eximbanka predpokladá, že v budúcom roku dosiahne čistý zisk na úrovni 590 tis. eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou za tento rok by to znamenalo nárast o 1,7 %. Banka počíta s navýšením objemu bankového a poistného portfólia zhruba o 14 % na 1,27 mld eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky na rok 2021.

Plán Eximbanky na rok 2021 nadväzuje na predpokladaný medziročný rast slovenskej ekonomiky a rast exportu po výraznom poklese v roku 2020. V rámci klientského portfólia sa chce banka výraznejšie zamerať na podporu financovania malých a stredných podnikov. Zároveň bude pokračovať v podpore veľkých podnikov.

Prostredníctvom úverových a záručných aktivít plánuje Eximbanka podporiť export slovenských podnikateľských subjektov v celkovom objeme 3,1 mld. eur, čo je o 3,3 % viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za tento rok. Cez poisťovacie činnosti plánuje podporiť export za 655 mil. eur. V medziročnom porovnaní by to znamenalo zvýšenie o 1,6 %.

Boj s pandémiou

V roku 2021 Eximbanka zameria svoje bankové aktivity na poskytovanie všetkých typov priamych úverov a bankových záruk. V tomto roku v nadväznosti na situáciu okolo nového koronavírusu sa zamerala na pomoc exportérom poskytovaním financovania pod schémou pomoci de minimis. Určená je na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti. Zároveň sa očakáva schválenie a čerpanie priamych úverov na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti v celkovom objeme 30 mil. eur. Banka sa zapojila aj do schémy antikorona záruk, pričom podpísala sedem dohôd s komerčnými bankami.

Exportno-importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Eximbanka