Finančná stabilita a zraniteľnosť bánk sa prehlbujú, mnohé z nich už začali sprísňovať cenovú politiku

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Najväčším zdrojom zisku slovenských bánk je už tradične úrokový diferenciál plynúci predovšetkým z transformácie vkladov klientov do úverov.

Ako ďalej v komentári uviedol Daniel Hajdiak z odboru finančnej stability v Národnej banke Slovenska, udržateľnosť ich obchodného modelu však významne ovplyvňuje prostredie nízkych úrokových sadzieb od momentu svetovej finančnej krízy.

Rast objemu poskytnutých úverov, nákladová optimalizácia bánk na strane ceny zdrojov i samotnej prevádzky a pokles nákladov na kreditné riziko čiastočne kompenzovali zníženú výnosovosť aktív v poslednej dekáde.

Zisky bánk klesajú

Vďaka tomu mali banky možnosť vybudovať silnú kapitálovú pozíciu. Tieto opatrenia však nemajú podľa analytika nevyčerpateľný potenciál, čo predovšetkým v čase zvýšených kreditných nákladov môže zvýšiť zraniteľnosť bankového systému a finančnej stability.

Tlak na generovanie výnosov z dôvodu nízkych úrokových sadzieb, zvýšená konkurencia na finančnom trhu a z toho plynúca znižujúca sa ziskovosť bánk nie sú výlučne lokálnym problémom. Podľa analytika už od roku 2016 patrí téma medzi kľúčové priority európskeho bankového dohľadu.

„Naviac, sprísňujúca sa regulácia, potreba digitalizácie a tlak fintech a big-tech spoločností len zvýrazňujú potrebu udržateľnej ziskovosti ako zdroja bankového kapitálu. Vzhľadom na dlhodobý charakter prostredia nízkych úrokových sadzieb môžeme s istotou hovoriť o štrukturálnej črte bankového trhu,“ uvádza sa v komentári.

Sprísňovanie cenovej politiky

Banky na sanáciu zníženej výnosovosti doteraz využívali prevažne rezervy na strane nákladov a nárast objemu predaja úverov, čo z dlhodobej perspektívy nie je podľa analytika udržateľné.

Rovnako, trendom sa stáva väčší rizikový apetít, čo v prostredí nízkych mier znehodnotenia a zlyhania môže výrazne zvyšovať riziko prudkého zhoršenia ziskovosti v prípade materializácie strát.

„Pri pohľade do krátkej budúcnosti nemožno očakávať zásadnú zmenu, hoci klientske úrokové sadzby výrazne spomalili svoj dlhodobý pokles, a niektoré banky dokonca v roku 2022 začali so sprísňovaním cenovej politiky,“ uviedol Daniel Hajdiak z odboru finančnej stability.

Posilňovanie zdrojov ziskovosti

Rastové očakávania úrokových sadzieb vyvolané makroekonomickými fundamentmi sa totiž podľa neho premietnu, hoci v menšej miere, aj do úrokových nákladov bánk. Vyššie úrokové sadzby na úveroch budú naviac aktuálne len pre zlomok aktuálneho portfólia.

„Na banky sa tak každopádne zvyšuje tlak na posilnenie alternatívnych zdrojov ziskovosti. Možnosťou ako posilniť potenciál ziskovosti sú však i úspory z rozsahu, či už vo forme zmien organizačnej štruktúry v rámci jednotlivých medzinárodných bankových skupín alebo cez ich fúzie a akvizície, čo môže predstavovať ďalšie úskalia vo vzťahu k finančnej stabilite slovenského finančného sektora,“ uzavrel analytik.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska