Generali Poisťovňa vlani zvýšila poistné aj ziskovosť

Generali
Ilustračné foto. Generali Poisťovňa

Generali Poisťovňa v minulom roku rástla. Predpísané poistné zvýšila o 6 % na 261 mil. eur. „Tým sa nám podarilo vylepšiť si náš trhový podiel na 10,41 %,“ uviedol vo výročnej správe generálny riaditeľ spoločnosti Georg Engl.

Náklady sa firme podarilo aj napriek ich miernemu nárastu udržiavať na plánovanej úrovni. Rok 2019 tak spoločnosť ukončila so ziskom vo výške 10,2 mil. eur pri medziročnom náraste o 5,4 %.

Akvizícia Ergo

Medzi najdôležitejšie udalosti predchádzajúceho roka patrí akvizícia poistného kmeňa Ergo Poisťovne, ktorého začlenenie do štruktúr poisťovne Generali si vyžiadalo podľa Engla množstvo času a energie kolegov z rôznych oddelení. Prevod kmeňa nastal k 1. októbru 2019. Uvedená skutočnosť však mala len minimálny vplyv na hospodársky výsledok poisťovne v roku 2019.

Z celkového predpísaného poistného za minulý rok tvorilo neživotné poistenie 153,3 mil. eur a životné poistenie 107,7 mil. eur. Segment neživotného poistenia rástol o 6,5 %. Darilo sa najmä poisteniu motorových vozidiel, ako aj ostatnému neživotnému poisteniu. Spoločnosť rástla aj v poistení personálneho majetku.

Segment životného poistenia vrástol o 5,3 %, a to najmä vďaka nárastu v rizikovom bežne platenom životnom poistení o 12,2 %. Celkovo bežne platené poistné v životnom poistení vzrástlo o 4,3 %.

Plány vs. korona

Na základe pôvodného a formálne schváleného plánu spoločnosť v roku 2020 plánuje nárast hrubého predpísaného poistného. Cieľom je taktiež udržať profitabilitu, ďalšie zvýšenie obchodnej dynamiky tak v životnom, ako aj v neživotnom poistení so zameraním na majetkové poistenie, zvýšenie efektivity, dôsledné sledovanie čerpania prevádzkových nákladov, skvalitňovanie procesov, digitalizáciu a na klientsky orientovaný prístup.

Situáciu a možný dopad pre koronavírus spoločnosť analyzuje. „Schválený plán je ambiciózny a samozrejme spravíme všetko preto, aby sme ho splnili,“ skonštatoval Engl.

Kríza vyvolaná koronavírusom má celosvetový dopad a jej negatívne dôsledky sa podľa Engla určite dotknú aj poisťovne Generali.

„Sme však zdravá poisťovňa. Som si istý, že budeme stále schopní poskytovať klientom krytie, ku ktorému sme sa zaviazali a pokračovať ďalej v našej činnosti,“ dodal Engl. Spoločnosti sa potvrdilo, že investície do digitalizácie a zefektívnenie procesov boli správnym rozhodnutím.

O spoločnosti

Spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Orientuje sa na poistenie vozidiel, majetku, cestovného, životného a úrazového poistenia, ako aj na individuálne poistné riešenia pre podnikateľov. Je súčasťou talianskej skupiny Generali, ktorá pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Generali Poisťovňa