Erik Štefanovič: Hlavným prínosom profesionálneho riadenia projektu je dodržanie cieľov (Rozhovor)

Stavba nehnuteľnosť budova bývanie
Ilustračné foto. pixabay.com

Na stavebnom projekte sa podieľa mnoho rôznych účastníkov od veľkých firiem po menšie remeslá či špecializované profesie.

Tím rôznych projektantov, profesistov, expertov pracuje na tom, aby splnil cieľ investora. Túto bežnú úlohu investora, ktorá zahŕňa riadenie a vedenie projektu, môže investor delegovať. „Preberáme za neho v podstate zodpovednosť za úspech projektu,“ hovorí na úvod rozhovoru o projektovom manažmente pri riadení stavieb Erik Štefanovič, konateľ projekčno-manažérskej kancelárie DELTA, ktorá sa špecializuje na architektúru, projekciu a stavebný manažment priemyselných budov, obchodných centier a mnohých ďalších stavieb z oblasti školstva, wellness alebo zdravotníctva.

Aké sú hlavné prínosy kvalitného projektového manažmentu pri príprave a riadení stavebných projektov?

Veľa projektov sa stretáva s bežným problémom nedodržania nákladov, termínov a kvality. Investori preto často realizujú projekty s obavou, či bude ich projekt úspešný. Projektový manažment na strane investora má za úlohu predvídavo viesť projekt a zabraňovať prípadne odvracať problémy. Investor je konateľom svojho projektu. Jedna z jeho základných povinností je preto dohľad a riadenie celého procesu. Našťastie môže túto funkciu delegovať na odborníkov. Hlavný prínos profesionálneho riadenia projektu je z môjho pohľadu dodržanie cieľov. Cieľov v oblasti nákladov, termínov a kvality. Z našich skúseností sa dá profesionálnym riadením celého priebehu projektu, od počiatočnej fázy prípravy až po jeho uvedenie do prevádzky zamedziť nepredvídateľnému nárastu nákladov, sklzom v termínoch a nekvalite.

Ako sa môže prejaviť a čo konkrétne ovplyvniť nekvalitná príprava a spôsob riadenia projektu?

Projektový manažment je centrálna funkcia celého stavebného projektu. Je dobré túto funkciu aktivovať už na samom začiatku, hneď vo fáze prípravy projektu. V takomto prípade je možné v spojení s kvalitným projektantom docieliť najlepších výsledkov. Bohužiaľ často ešte pretrváva model, kedy sa okrem chýbajúceho riadenia projektu podcení tiež jeho príprava a celá fáza projektovania. Toto potom vedie zákonite k predraženiu, predĺženiu termínov a k zníženiu kvality celého cieľa.

„Profesionálny projektový manažment je pre investora zárukou hladkého priebehu celého stavebného projektu a dokáže mu garantovať dodržanie dohodnutých nákladov, termínov a predovšetkým stanovenej kvality“.

Prečo je potrebné nepodceniť prácu projektanta hneď v úvode?

Mnohí investori stále ešte považujú za skutočný začiatok stavby prvé fyzické zakopnutie do zeme.  Neuvedomujú si, že bez kvalitnej prípravy sa pri samotnej realizácii hasia len problémy, ktorým sa dalo predísť. Investori často neprikladajú fáze vývoja projektu a celej príprave vrátane projekcie dostatočný význam. Nevidia, že kvalitná príprava projektu a kvalitná a detailná práca projektanta sa rovná výrazná úspora, ktorá sa pozitívne odrazí v nasledujúcich fázach projektu. Prax jasne ukazuje na vzorec, ktorý hovorí o tom, že s ohľadom na celý životný cyklus budovy spôsobuje prevádzka budovy približne 75 percent celkových nákladov. 22 percent pripadá na výstavbu a iba zhruba 3 percentá na projektovanie budovy. Je nutné si teda uvedomiť, že kvalitný projektant, ktorý projektuje budovu na mieru investorovým potrebám, predurčuje výšku nielen nákladov na výstavbu, ale i na jej prevádzku na ďalších niekoľko desiatok rokov.

Trojuhelnik.jpg

Aký je rozdiel medzi situáciami, kedy investora počas procesu vzniku budovy sprevádza, alebo naopak nesprevádza projektový manažér?

Cieľom projektového manažéra je previesť projekt všetkými fázami „napriamo“, s čo najmenšou odchýlkou, časovými i finančnými výkyvmi a pod. Často investorom na jednaniach hovorím, že rola DELTY je v roli projektového manažéra teda zástupcu investora prevažne ochranná. Je potrebné vziať do úvahy, že pre investora, ktorý stavia jedenkrát či dvakrát za život, znamená riadenie a koordinácia projektu napríklad novej administratívnej budovy či výrobnej haly mnoho neznámych. Je nútený rozhodovať o niečom, čo nie je predmetom jeho základných podnikateľských aktivít. Jeho záujem je obvykle vyrábať, predávať, obchodovať a pod. Investor bez kvalitného projektového manažéra je nútený rozhodovať o niečom, čomu detailne nemusí rozumieť a môže sa preto pod tlakom vystaviť riziku nesprávneho rozhodnutia s následným dopadom na celý projekt. Za 40 rokov skúseností na európskom trhu vieme, že kvalitný projektový tím dokáže chrániť investora napríklad pred zlým a unáhleným rozhodnutím. V týchto situáciách sa osvedčí partner, skúsený projektový manažér, spoluhráč investora, ktorý výhradne ochraňuje záujmy investora, pozná projekt od začiatku, pozná presne cieľ, do ktorého je nutné projekt doviesť.
Z praxe viem, že investori často zamieňajú funkciu projektového manažmentu s funkciou technického dozoru. Bohužiaľ sa nedá po technickom dozore žiadať plánovanie, predvídanie vývoja stavby, riadenie procesov na stavbe atď. Jeho funkcia spočíva iba v detailnej kontrole stavby, tak aby bola dodržaná nastavená kvalita realizácie. Zásadnou funkciou technického dozoru je dohľad a podrobná analýza kvality prevedených prác v súlade s projektom a harmonogramom výstavby.

Aké z vašich projektov môžete uviesť ako príklady dobre vykonanej projektovej prípravy a riadenia?

V západných Čechách sme nedávno dokončili realizáciu výrobnej haly pre nemeckého klienta, kde sme mali na starosti riadenie celého procesu zrodu a realizáciu projektu za viac než 1 miliardu korún. Komplikácie spôsobené spoluprácou realizačného tímu z rôznych krajín s rôznymi firemnými kultúrami a pracovnými návykmi sa nám práve vďaka profesionálnemu riadeniu projektu podarilo prekonať a doviesť k úspešnému uvedeniu do prevádzky. Obdobné postupy riadenia projektu sa dajú ale aplikovať i na menšie projekty, kde sa nám napr. pre rôzne obchodné reťazce darí sprevádzať i menšie projekty za niekoľko jednotiek či prípadne desiatok miliónov korún do úspešného cieľa. Jasne definované zadanie a detailne pripravený projekt sú spolu s kultúrou zameranou na hľadanie riešení namiesto hľadania vinníkov základnou ingredienciou úspešného stavebného projektu.

Viac o stavebných projektoch s profesionálnym riadením nájdete tu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie DELTA Projektconsult Slovakia